Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Sigortalı Olmayanların Emekliliği


07 Mart 2010 00:05

Yorum Yapılmamış

Okurumuz Hülya Aydoğan, “45 yaşında bir bayanım. Bugüne kadar hiç bir sigorta girişim yok. Bu yaştan sonra hangi kuruma kayıt olmamı önerirsiniz. En düşük primi nasıl öderim? Kayıtlı olursam kaç yaşında emekli olurum?” diye soruyor. Değerli okurum, herhangi bir işte çalışmayanların da isteğe bağlı sigorta primi ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmaları mümkündür. Bunun için isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesiyle kuruma başvurmanız gerekmektedir.

Prim tutarı

Sosyal güvenlik reformu sonrasında isteğe bağlı sigorta primi, belirlenecek olan prime esas kazancın alt sınırı (asgari ücret) ile üst sınırı (asgari ücretin 6,5 katı) arasında, sigortalı tarafından belirlenen aylık kazanç üzerinden bulunacak kazancın yüzde 32’sidir. Bu durumda da, en az 233,28 TL isteğe bağlı sigorta primi ödenmesi mümkündür.

Emeklilik Yaşı

İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulamasında dikkate alınacak ve bu süreler 5510 sayılı yasanın 4 /b bendi kapsamında (eski Bağ-Kur) sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.

4 /b bendi kapsamında olup (eski Bağ-Kur) ilk defa 01.10.2008 tarihi sonrasında sigortalı olan kadınlar ise 58, erkekler ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün prim bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanmaktadır. Yaş şartı;

1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61,

2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62,

3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63,

4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64,

5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65,

6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65,

7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65,

olarak uygulanacaktır. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında 4/b sigortalıları için 9000 prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

Yaşlılıktan emeklilik
Sigortalıların, yukarıda yer alan yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

Bu durumda en erken 5400 gün prim ödeyerek isteğe bağlı sigortadan emekli olabileceksiniz.

***

Çeyiz parasında yaş aranmaz

Okurumuz Mine Çidem diyor ki; “çeyiz parası alabilmek için 25 yaşını doldurmak gerekiyor mu? Ben 27 yaşındayım ve bana alamayacağımı söylediler. Bu doğru mudur?” diye soruyor.

Anne veya babasının ölümü nedeniyle SGK’dan yetim aylığı almakta olan yetim kız çocuklarının evlenmeleri halinde yaşlarına bakılmaksızın aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı bir defaya mahsus evlenme ödeneği (çeyiz parası) olarak ödenmektedir.

Bunun için bir dilekçe ile bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine başvuru yapmanız gerekir. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle birlikte evlenme cüzdanının bir örneğinin de Kuruma verilmesi zorunludur.

Okunma Sayısı: 73

Yazarın Diğer Yazıları

Torba Kanunla Teşvik, Vergi-SGK Affı ve Ekonomiye İnce Ayar Geliyor

İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. TBMM...

SGK ve Vergi Barışı Ekonomiye Nefes Aldırır mı?

Bu yılın başlarında Nisan ayı gibi geleceği konuşulan vergi barışı aradan geçen zamana rağmen bugüne...

Belirli Süreli Sözleşme ile Çalışan İşçi Kıdem Tazminatı Alır mı?

İş sözleşmelerinin belirsiz süreli olması asıl, belirli süreli olması istisnadır. Kanunda belirli süreli işlerle, belirli...

Evde Bakım Aylığından Yararlanma Şartları?

Sosyal devlet ilkesinin gereklerinden biri olan engelliler için evde bakım aylığına başvuranların sayısının son yıllarda...

İşveren İşçi Ücretini Düşürebilir mi?

İşçi ve işveren arasında çalışma koşulları genellikle iş sözleşmesi, personel yönetmeliği veya işyeri uygulamasıyla belirlenmektedir....