Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

SGK Bu Yanlıştan Dönmeli


12 Ağustos 2020 00:00

1 Yorum

Son bir yıldır şirket ortaklarının emekliliğinde çok sıkıntılar yaşanmaya başladı. Öyle ki, yıllarca prim alınan sigortalılar, emeklilik başvurusu yaptıkları esnada on yıllardır uygulanan kurum uygulamaları adeta yok sayılarak emeklilikleri heba edilmektedir. 5510 Sayılı Kanunla Kanun’un...

Ekonomide Normalleşme İçin Vergi Barışı Şart!


11 Ağustos 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Geçtiğimiz aylarda da, iş dünyasından bizlere yansıyan konulardan birisi olan vergi ve sosyal güvenlik barışını gündeme getirmiştik. Kamuoyunda bu konuda yoğun bir talep olduğunu söyleyebiliriz. 2020 yılından geriye doğru gidecek olursak, COVID-19 pandemisi, Rus uçağının...

Erteleme mi Gelmeli, Yoksa İptal mi?


09 Ağustos 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Okurlarımız erteleme gelecek mi başlığını görünce hemen anlamışlardır konuyu. Öyle ya bir süredir gündemde ilk sıralarda olan “Muhtasar Beyanname” ile “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi konusunda sıkışık bir döneme girildi. Öyle ki hızlıca bir...

Apartman Ve Sitelere KDV İndirimi Şart


05 Ağustos 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla, Covid-19 nedeniyle olumsuz etkilenen ekonomiye destek verilmesini sağlayacak bir dizi önlemler alındı. Buna göre bazı hizmetlerde geçici olarak yıl sonuna kadar vergi indirimleri yapıldı. 2020 sonuna kadar iş...

Sigortasız İşçi Çalıştıranlara Para Cezası Var!


01 Ağustos 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

İşverenlere getirilen bir takım yükümlülüklere uyulmasını sağlayabilmek için bazı müeyyideler, idari para cezaları getirilmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak olan idari para cezaları, anılan Kanunun...

Bu Kodlara Dikkat! SGK Çalışmalarınız İptal Olabilir?


29 Temmuz 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Sosyal Güvenlik Kurumu, e uygulamalar ve teknolojik yeniliklerle bir çok bakımdan hayatımızı kolaylaştırıyor. Çok değil, bundan 15 yıl öncesine baktığımızda SSK Müdürlükleri önünde saatlerce işe giriş bildirgesi ve aylık ya da dört aylık bildirgeler için...

KÇÖ ve Nakdi Ücret Desteği’nden Yararlanacak İşçilerde Eksik Gün Kodu


28 Temmuz 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Pandemi sürecinde birçok işletme istihdam olanağı kalmayan işçilerin sözleşmelerini feshetmek yerine Kısa Çalışma ve/veya pandemi ücretsiz izin nakdi ücret desteğine başvurmak suretiyle personel politikasını oluşturmuştur. Çalışanlar açısından üç ay olan kısa çalışma ödeneğinin süresi sayın...

Dikkat, Ku Süreyi kaçırana Ceza Var!


27 Temmuz 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

2007 yılından itibaren her yılın 1 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasında mali tatil uygulanmaktadır. Buna göre 01.07.2020-20.07.2020 tarihleri arasında mali tatil uygulanmıştır. Bu süre içerisinde bazı kamu yükümlülükleri, 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi...

Çalışanlarına Eşit Davranmayana Ceza Var


22 Temmuz 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Çalışma Hayatında işverenlere getirilen bir çok yükümlülük bulunuyor. Bunlardan birisi de çalışanlara eşit davranılması ve çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmamasıdır. Buna göre iş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep...

Bunları Yapmayana Ceza Var!


18 Temmuz 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

İş güvenliği, iş kazaları her zaman en önemli konuların başında gelmektedir. İşte iş güvenliğinin toplumsal önemine binaen ülkemizde ilk defa müstakil bir iş sağlığı ve güvenliği yasası 2012 yılında çıkartıldı. Bu yasaya göre çok sayıda...