Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Kreş Yardımından Gelir Vergisi ve SGK Primi Kesilecek mi?


19 Ocak 2021 00:00

Yorum Yapılmamış

7103 sayılı Kanun’da kadın hizmet erbabı adına verilecek kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin gelir vergisi istisnası uygulanacağı düzenlenmiştir. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 303) ile yapılan düzenlemeye göre kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin...

Asgari Geçim İndirimiyle Maaşlar ne Kadar Artacak?


16 Ocak 2021 00:00

Yorum Yapılmamış

Asgari ücret yüzde 21,56 oranında arttı. Buna bağlı olarak AGİ olarak adlandırılan “Asgari Geçim İndirimi” de artmış oldu. Asgari Geçim İndirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararla­nabilecektir. AGİ’den, ücret gelirlerini yıllık beyanname ile...

Kıdem Tazminatı ne Kadar Arttı?


13 Ocak 2021 00:00

Yorum Yapılmamış

Çalışanların en önemli haklarından birisi olan kıdem tazminatı, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayılarına yapılan artışlar çerçevesinde yeniden belirlenmektedir. İş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için...

Kısa Çalışma Ödeneği Arttı


09 Ocak 2021 00:00

Yorum Yapılmamış

Bir yıla yakın bir süredir işçinin, işverenin hayatında önemli bir yer edinen kısa çalışma ödeneği, asgari ücretle birlikte arttı. Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az...

Fesih Nedeninin Yazılı Bildirimi Neden Önemli


06 Ocak 2021 00:00

Yorum Yapılmamış

İş sözleşmesinin feshine ilişkin 7244 sayılı Kanunla getirilen geçici fesih yasağının süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile 17.3.2021 tarihine kadar uzatıldı. Bu süreçte belli durumlar haricinde iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi kısıtlanmıştır. Normal şartlarda fesih yapılacak işçiye...

Asgari Ücret İşçinin Cebine Nasıl Yansıyacak


30 Aralık 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

4857 sayılı İş Kanunu’nun 3. maddesine göre iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Asgari Ücret...

Kısa Çalışmada Neler Değişti?


27 Aralık 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Son aylarda neredeyse tüm çalışanların yakından bildiği bir kavram oldu “Kısa Çalışma”. Koronavirüsü (COVID-19) salgın hastalığının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla kolaylaştırılmış kısa çalışma uygulamasına geçilmişti. Burada amaç, işçinin işsiz kalmaması, işine devamının sağlanması, genel salgın...

Kira ve Gelir Desteğinden Kimler, Nasıl Yararlanacak?


26 Aralık 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programına ilişkin tebliğ yayınlandı. Destek programı kapsamında hibe, “gelir kaybı desteği” ve “kira desteği” olmak üzere iki şekilde...

Kısa Çalışmada 31 Aralık Tarihine Dikkat!


23 Aralık 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Kısa Çalışma; Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta...

Bulgaristan Borçlanması İle Emeklilik


19 Aralık 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Türkiye’ye göçe zorlanmış vatandaşlarımıza SGK tarafından borçlanma imkanı getirilmiştir. Bulgaristan vatandaşlığı devam etse bile bu hizmetten faydalanabilirler. Bulgaristan Hizmet Borçlanmasından kendi isteği ile Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelenler faydalanamaz. 5754 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ile 3201...