Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

2011 Yılı İçin Çalışma Hayatında Değişen Parametreler


08 Ocak 2011 00:02

Yorum Yapılmamış

Ocak ayı, çalışma hayatında bereketli ay olarak adlandırılıyor. Öyle ya, genelde maaş zamları ocak ayından geçerli arttırılıyor. Her yıl ocak ve temmuz aylarında, çalışma yaşamını ilgilendiren birçok parametrede de değişiklikler olur.

Asgari ücret değişti, buna bağlı olarak SGK primine esas kazanç alt ve üst sınırında değişiklik yapıldı, aile ve çocuk yardımı tutarları ile ücretlerin vergilendirilmesinde uygulanacak aylık sakatlık indirimi tutarları değişti.

I. Asgari ücret değişti

4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca alınan 28/12/2010 tarih ve 2010/1 sayılı kararla (RG:31 Aralık 2010 -27802);

 01/01/2010-30/06/2010 01/07/2010-31/12/2010

 Günlük Aylık Günlük Aylık

16 yaşından büyükler İçin  26.55 796.50 27.90 837.00

16 yaşından küçükler İçin 22.065 679.50 23.85 715.50

Olarak tespit edilmiştir.

II. Asgari geçim indirimi arttı

2011 yılında uygulanacak ücretlilerin yararlanacakları asgari geçim indirimi tutarları da değişti. Asgari geçim indiriminden, ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanacak. Bu uygulamadan kasap, manav, terzi gibi esnaf ve tüccar ile avukat, diş hekimi, doktor, mali müşavir, mühendis, mimar gibi serbest meslek erbabı yararlanamayacak.

Hizmet erbabının bekâr veya evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına bağlı olarak yararlanabileceği asgari geçim indirimi tutarı değişiyor.

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Medeni hali Asgari geçim indirimi

Bekar 59.74

Evli (eşi çalışmıyor) ve çocuksuz 71.69

Evli (eşi çalışmıyor) ve 1 çocuklu 80.65

Evli (eşi çalışmıyor) ve 2 çocuklu 89.61

Evli (eşi çalışmıyor) ve 3 çocuklu 95.58

Evli (eşi çalışmıyor) ve 4 çocuklu 10.55

Evli (eşi çalışan ve çocuksuz 59.74

Evli (eşi çalışan) ve 1 çocuklu 68.70

Evli (eşi çalışan) ve 2 çocuklu 77.66

Evli (eşi çalışan) ve 3 çocuklu 83.63

Evli (eşi çalışan) ve 4 çocuklu 89.61

III. SGK primine esas kazancın alt ve üst sınırı arttı

5510 sayılı Kanun uyarınca alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırının, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesine göre 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret, üst sınırının ise günlük asgari ücretin 6,5 katı olduğu hükme bağlanmıştır. Yapılan değişikliğe göre,

– 01.01.2011-30.06.2011 tarihleri arasında günlük alt sınır 26.55 TL, aylık alt sınır 796.50 TL, günlük üst sınır 172.58 TL, aylık üst sınır 5.177.40 TL olarak uygulanacaktır.

– 01.07.2010-31.12.2010 tarihleri arasında günlük alt sınır 27.90 TL, aylık alt sınır 837.00 TL, günlük üst sınır 181.35 TL, aylık üst sınır 5.440.50 TL olarak uygulanacaktır.

 01/01/2011-30/06/2011 01/07/2011-31/12/2011

 Günlük (TL/gün) Aylık (TL/gün) Günlük (TL/gün) Aylık (TL/gün)

Alt sınır (taban)  26.55 796.50 27.90 837.00

Üst sınır (tavan) 172.58 5.177.40 181.35 5.440.50

IV. Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2011 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

9.400 TL’ye kadar  %15

23.000 TL’nin 9.400 TL’si için 1.410 TL, fazlası %20

53.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL (ücret gelirlerinde 80.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL), fazlası  

%27

53.000 TL’den fazlasının 53.000 TL’si için 12.230 TL (ücret gelirlerinde 80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 19.520 TL), fazlası  

%35

VI. Ücretlerin vergilendirilmesinde uygulanacak aylık sakatlık indirimi tutarları

01.01.2011 tarihinden itibaren ücretlerin vergilendirilmesinde uygulanacak GVK’nın 31’inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları değişmiş olup,

I. Derece sakatlar (çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş olanlar) 700 TL

II. Derece sakatlar (çalışma gücünün asgari %60’ını kaybetmiş olanlar) 350 TL

III. Derece sakatlar (çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olanlar) 170 TL

Olarak belirlenmiştir.

VII. Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2011 takvim yılında uygulanmak üzere (KDV hariç) 10.70 TL olarak tespit edilmiştir.

Enflasyon verileri bu tabloda!

Okunma Sayısı: 102

Yazarın Diğer Yazıları

Deneme Süresinde Fesih Yasağı Var mı?

Deneme süreli iş sözleşmesinde fesih kısıtlaması olup olmadığı konusunda tereddütler bulunuyor. Taraflarca iş sözleşmesine bir...

Bağ-Kur Borçları Torba Kanunla Siliniyor

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım...

Gurbetçinin Emekliliğinde Püf Noktaları

Geçen hafta “SGK gününü doldurmayanlar yurtdışı borçlanması ile emekli olabilir” başlıklı yazımda yurtdışında bulunan gurbetçilerle,...

SGK Borçları da Kapsama Alındı

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüp kabul edilen 239 sıra sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda...

Kıdem Tazminatında Püf Noktaları

Kıdem tazminatı 1475 sayılı İş Kanunu 14. Maddesi ile düzenlenmiştir. İş Kanununa tabi işçilerin İş...