Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Üretken Türkiye

EKO-TÜRKİYE
Dr. Halit SUİÇMEZ

29 Ocak 2010 00:04

Yorum Yapılmamış

Bugüne kadar Türkiye için çok tanımlar yapıldı.

Büyük Türkiye, Güçlü Türkiye, Laik-demokratik Türkiye, Halkçı, Çağdaş bir Ülke gibi..

Ama hepsinin temeli olan ve esas ihtiyacımız olan Türkiye’yi kimse tanımlamadı..

O da, Üretken Türkiye’dir.

Çünkü bir ülkenin ve toplumun tüm varlıklarını tam ve etkin değerlendirmesi kalkınma ve refah için zorunludur.

Dışarıdan destek, yardım, kredi şu, bu olabilir ama hızlı gelişmenin temeli toplumun ve ülkenin öz değerleridir.

Türkiye ekonomisinin verimlilik performansı düşüktür. Batılı ülkelerden 3-4 kat daha geridedir.

Bunun sebepleri;

-yeni teknoloji üretememek
-yatırım ortamının yetersizlikleri
-işgücünün niteliksizliği
-organizasyonel ve kurumsal yetersizlikler
-makro istikrarsızlıklar
-iş ortamının uygunsuzluklarıdır.

Verimlilik seviyesi düşük olunca ekonomide üretim ve tasarruf da düşük kalmakta, gelir azalmakta, yatırımlar gerilemekte ve sonuçta üretim de düşmektedir.

Bugün ülkemizin en temel sorunu olan düşük istihdam ve yüksek işsizlik de bu verimsizliğin sonucudur.

O halde ne yapılmalı?

Yapılacak iş verimsizliğin nedenlerini ortadan kaldırmaktır. Örneğin;

-kapsamlı ve uzun dönemli bir teknoloji altyapısı planlamak
-eğitime ve işgücünün niteliğine yatırım yapmak
-kurumlar arası işbirliğine ve yenileştirmelere gitmek
-ekonomideki tekelci, oligopolcü yapıları rekabete açmak
-yerel potansiyelleri tam ve etkin değerlendirmek
Her çeşit kaynağımızı önce tanımalı ve sonra tam ve etkin değerlendirmeliyiz. Burada büyük bir potansiyel gelir bulunmaktadır. Sağlanan geliri de adil bölüştürdüğümüzde sorunlar giderek azalacak ve gerçek kalkınma hızlanacaktır.

Ancak burada her şeye iktisadi verimlilik açısından değil, zaman zaman da toplumsal üretkenlik açısından bakmalıyız.

Yani bazen firma ve kişi için akılcı olan şey toplum ve ülke için farklı olabilir. Örneğin bir firma “verimliliğimi arttırıyorum” diye kriz koşullarında işçi çıkarmaya veya ücretleri kısmaya yönelebilir. Ama bu uygulama toplum için zararlıdır. Bu noktada özel çıkarlarla sosyal faydaların dengelenmesi gerekir.

Hep birlikte daha üretken bir Türkiye için çalışmaya bir çağrı olsun bu yazı..

Okunma Sayısı: 132

Yazarın Diğer Yazıları

Evler Yaşam Alanı mı, Çalışma Alanı mı?..

Eskiden bu alanlar ayrı ayrıydı, özel hayat ile çalışma hayatı bu günkü kadar karmaşık ve...

Biz Uzmanlar Niye Sınıfta Kaldık?..

Arada bir de olsa, öz eleştiri yapmak çok faydalıdır. Kendinizi yenilemek, güçlendirmek için bu şarttır....

Niçin Sanayileşemedik?

Kapitalizm öncesinde toplumların üretimi büyük oranda tarıma dayanmaktaydı. Feodal üretimin dağılma çağında sanayi malları üretimi...

“KALKINMA” Üzerine Deneme…

“KALKINMA” Üzerine Deneme Fatsa’nın yakın köyünde, fındık toplama ayı Ağustos’un sıcak sabah uykularında babaannemiz kükremiş...

“Sineklerin Tanrısı” Romanı Üzerine…

William Golding’in Nobel edebiyat ödülü alan romanı. Yazar, 1911-1993 yılları arasında, 82 yıl yaşamış, bu...