Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Part-Time Çalışmada Püf Noktaları


27 Ocak 2021 00:00

Yorum Yapılmamış

Günümüzde başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere esnek çalışma yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle öğrenciler, küçük çocuğu olan anneler, emekliler gibi kesimlerin part-time çalışmaya daha sıcak baktığı görülmektedir. İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam...

Kısa Çalışma Ödeneği Arttı


09 Ocak 2021 00:00

Yorum Yapılmamış

Bir yıla yakın bir süredir işçinin, işverenin hayatında önemli bir yer edinen kısa çalışma ödeneği, asgari ücretle birlikte arttı. Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az...

İnsanlığı “Kurtarmak” İçin, Dijital Teknolojileri Toplumsallaştırmak…

EKO-TÜRKİYE
Dr. Halit SUİÇMEZ

02 Ocak 2021 00:02

Yorum Yapılmamış

İnsanlığı “Kurtarmak” İçin, Dijital Teknolojileri Toplumsallaştıralım 2020 asırlık bir acı, korku, keder, kaygı ve tedirginlikle bitti. Neyi gördük, yeni yılda ne yapmalıyız? Kapitalizmin “piyasa efsanesinin” çöktüğünü gördük. Sağlıkta, eğitimde, teknolojide, iletişimde, o kendine çok güvenen,...

Anketlerde Sorunlar Sıralaması

SİSİFOS'UN KADERİ
Hüseyin ŞENGÜL

19 Aralık 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Değişik tarihlerde birçok anket firması Türkiye’nin sorunları sıralaması üzerine anketler yapar. Anketteki soru sorma şekilleri, ankete katılanı maniple edici soru teknikleri, anketin yapılış şekilleri, anket sahası, katılımcı kesitleri ve sayıları gibi, işin teknik kısımlarını, siyasal...

Ekonomi, Demokrasiden Bağımsız mıdır?

SİSİFOS'UN KADERİ
Hüseyin ŞENGÜL

18 Aralık 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Ekonomik sorunlar ile demokrasi arasında her koşulda tam olarak işleyen, doğru ya da ters orantı kurulamaz. Ancak ekonomik sorunlarla demokrasi arasındaki bağı görmeden yapılan her analiz de eksik ve yanıltıcıdır. Değişik tarihlerde birçok anket firması,...

Üçüncü Çeyrek Büyümemiz Ne Kadar “Verimli?..”

EKO-TÜRKİYE
Dr. Halit SUİÇMEZ

02 Aralık 2020 00:01

Yorum Yapılmamış

Dostlar; Türkiye Ekonomisinde reel Milli Gelir, Temmuz-Ağustos-Eylül 2020’de, yani üçüncü çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 6.7 oranında artmıştır. (Kaynak; TÜİK, “Dönemsel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH), III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2020“ Raporu,) Kısaca büyümemiz...

Covid Salgını Üretimi Nasıl Etkiledi?

EKO-TÜRKİYE
Dr. Halit SUİÇMEZ

13 Kasım 2020 00:01

Yorum Yapılmamış

COVİD SALGINI ÜRETİMİ NASIL ETKİLEDİ? Dostlar; Bir soruyla başlayalım söyleşiye.. Covid salgını ekonomiyi nasıl etkiledi, üretim ne oldu?.. Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) bir Rapor yayımladı.(Dünya İmalat Üretimi Temmuz 2020 Dönem Raporu, 06,10,2020) Rapora...

Köylüyü Nasıl Anlarsın?

EKO-TÜRKİYE
Dr. Halit SUİÇMEZ

06 Kasım 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

İki dost konuşuyorlardı. Biri diğerine; – Kardeşim ben köylüyüm, uzakta olduğuma bakma, çocukluğum bu toprakların yağmurunda geçti, dedi, böbürlenerek.. Diğeri de hafiften gülümseyerek; – Gel bakalım seni bir teste tabi tutayım, o zaman anlarız, köylü...

Benim “Düzenli Ordum” Sözcüklerdir..

EKO-TÜRKİYE
Dr. Halit SUİÇMEZ

05 Kasım 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

BENİM “DÜZENLİ ORDUM” SÖZCÜKLERDİR. Dostlar; Kurtuluş savaşı dağınık güçlerle değil, düzenli ordu ile başarılmıştır. Günlerdir “dağınık, bölük-pörçük çalışmalar” yaptım, okudum, yazdım. Nihayet, amacı, kapsamı, yöntemi ve konusu belli olan çalışmalara yöneldim. Çalışmanın ne olduğunu ileride...

Ekonominin Kendi Kendini Yönettiğine İnanmak!


20 Ekim 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Ekonominin kendi kendini yönettiğine dair bir tevatür, geçmiş yüzyılda bir efsane gibi dolaştı. Devleti küçültmeye ve devletin yapacağı planlamaya karşı olmak için, servet sınıfının uydurduğu bu yalan, artık gücünü kaybetmektedir. Servet sınıfının karlarını garanti etmeye...