Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

SGK’da Neler Oluyor?


30 Eylül 2011 00:00

Yorum Yapılmamış

Zaman zaman eleştirip, çeşitli sıkıntıları dile getirdiğimizve hatta düzeltilmesi yönünde ağır eleştirilerde bulunduğumuz SGK’dagüzelşeyler de oluyor.

ÇalışmaveSosyal Güvenlik Bakanlığı’na Faruk Çelik’in gelmesiyle birlikte, Bakanlık ve  SGK’da ihtiyaçlar doğrultusundayenidüzenlemeleriçindüğmeye basıldı. Bakanlığın yeniden yapılandırılma çalışmaları sürerken denetim ve teftiş birimlerinin de tekçatıaltında birleştirilerek, çalışmalarda daha etkin olması hedefleniyor. Bu çalışmalara ilavetenönemlibirimlere de atamalar yapılmaya başlandı.

Bugüne değin İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik mevzuatı bakımından idari birimlerde ve işyerlerinde teftiş ve denetimhizmetleriBakanlık Müfettişleri, Bakanlık İş Müfettişleri, SGK Müfettişleri, İş-Kur Müfettişleri ve SGK Denetmenleri tarafından yapılmaktaydı. Bakanlık’ta teftiş ve denetim birimlerinin etkin bir hizmet verilmesiiçinyeniden yapılandırılması çalışmaları yapılıyor.

Umarız bu çalışmalar hem Bakanlık/Kurum çalışanlarına, hem de işverenvesigortalılara kolaylıklar sağlayacak bir düzenlemeler içerir, yapıcı ve rehberlik edici bir denetim mantığı geliştirilir.

Ayrıcaiş hayatındaönemlibirihtiyaçolan işvesosyal güvenlik müşavirliğinin ihdası ile hem sigortalı ve işverenlerin bu yöndeki ihtiyaçları yasal bir zeminde almaları sağlanacak, hem de bilgi eksikliğinden dolayı yasal haklarını bilemeyen ve alamayan kişilerin bu yöndeki beklentileri karşılanmış olacak.

Halen emekli olmuş müfettişlerveyabu alanda kendisini yetiştirmiş kişiler tarafından herhangi bir yasal sorumluluk olmadan müşavirlik hizmetleri veriliyor. Özellikle işletmelerin ve sigortalıların bu yönde müşavirlik talepleri oluyor. Sigortalıların emeklilik, sigortasız çalıştırılma, fazla mesai alacakları veya diğer hakları konusunda yada işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirme konusunda danışmanlık hizmeti alabilecekleri çok fazla alternatifleri yok.

Dolayısıyla zaten var olan bir meslek grubunu yasal zemine çekmek, yaptıkları işlemlerden dolayı mali sorumluluk vermek hem devlete, hem çalışanlara hem de sigortalılaraavantajgetirecek. Müfettiş sayısının az olması, bunun karşılığında iş yükünün fazlalığından dolayı ihale konusu işlerleinşaatişlerindeki asgari işçilik hesaplamalarındaönemlibir fonksiyon ifa edebilir.

İşvesosyal güvenlik Müşavirleri ihale konusu işler veinşaatişleri ile ilgili olarak asgari işçilik hesaplaması yapabilir, rapor düzenleyebilir ve bu amaçla işyeri kayıt ve belgelerini inceleyebilir, hakemlik, bilirkişilik…vb işleri yapabilir, işletmelerin iş hukuku ve sosyal güvenlik konularında danışmanlık hizmeti verebilir.

Ayrıca Sözleşme yaptıkları işyerlerinde işçilerinçalışmakoşullarının, fazla çalışma ücretlerinin, alt işveren işlemlerininveişyerlerinin sigortasız işçi çalıştırmadıklarını denetleyebilirler.

Fatih Acar, SosyalGüvenlikKurumu başkanlığınavekaletenatandı. Sosyal Güvenlik Kurumuİstanbulİl Müdürü olan Mustafa Kuruca ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. SSK ve SGK’da Başmüfettiş, Teftiş Kurulu grup başkan yardımcılığı, Teftiş Kurulu grup başkanlığı, Sigorta Müdürlüğü ve SGK il müdürü olarak İstanbul’da bir çokbaşarılıprojeye imza atan ve İstanbul’u vatandaş odaklı olarak hizmete yönelten Mustafa Kuruca’nın, Ankara’da da çok başarılı olacağına inanıyorum.

Uygulamada yaşanan bir çok sorunun kısa sürede çözüleceği beklentimizisevgiliMustafa Kuruca’ya buradan iletmek istiyorum.

Umarız vatandaşın sıkıntılarını kendi sıkıntısı olarak kabul edip çözüm arayacak bu ekipbaşarılıolur. Kurum personeli, sigortalıveişverenlerin mağduriyetine neden olan uygulamalar düzeltilir.

Okunma Sayısı: 97

Yazarın Diğer Yazıları

Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzindeki İşçi Sağlıktan Yararlanabilir mi?

Covid-19 virüs salgını kısa çalışma yapılması açısından dışsal etkilerden kaynaklanan zorlayıcı neden olarak kabul edilmiş...

GSS Borcu Olanlar Dikkat!

Genel sağlık sigortası herhangi bir sigorta kolunda ya da bakmakla yükümlü olarak aktif sosyal güvencesi...

Deneme Süresinde Fesih Yasağı Var mı?

Deneme süreli iş sözleşmesinde fesih kısıtlaması olup olmadığı konusunda tereddütler bulunuyor. Taraflarca iş sözleşmesine bir...

Bağ-Kur Borçları Torba Kanunla Siliniyor

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım...

Gurbetçinin Emekliliğinde Püf Noktaları

Geçen hafta “SGK gününü doldurmayanlar yurtdışı borçlanması ile emekli olabilir” başlıklı yazımda yurtdışında bulunan gurbetçilerle,...