Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Finansal Feodalizm ve Para Yıkamak


29 Mayıs 2020 00:01

Yorum Yapılmamış

CVD 19, bizlere, para yıkamayı da öğretti. Paraları yıkadık ve güneşte kuruttuk.

Ancak benim size anlatacağım para yıkama ve kurutma işi bam başka bir konudur.

Feodalizm de nereden çıktı, para yıkamakla ne alakası var demeyin. Çok sıkı ilişkisi var. Hem de bugünkü gerçeklerle…

Bildiğiniz gibi feodalizm; toprak ağasının topraklarını köylüye üretmek üzere kiraladığı ya da varsa, köylünün kendi toprağını işletmesi için köylüye faiz ile para satmasıdır. Ağanın tefeciliğinin sonunda, borcunu ödeyemeyen köylü, toprağını ağaya devreder. Ve onun marabası olur.

Modern diye yaşantımıza dayatılan Finans Kapitalin, bundan hiçbir farkı yoktur. Aradaki fark; eskiden, ağanın eşkıyaları sürecin yürümesini sağlardı. Finans kapitalde bu işin; bankalar ve bilgisayarlarla yapılıyor olmasıdır.

Çok yazdım, çok söyledim ama gene de boşlukta kalmış olacağını düşünerek tekrarlayayım.

Borca dayalı para yaratma sistemiyle, imtiyazlı kişilere, para üretme yetkisinin verilmesidir. Devlet kendisi para basmak yerine, imtiyazlı kimselere yetki vererek, özel sektörün para üretmesine (yaratmasına) ortaklık eder.

Moda sözcüklerle söylersek; Burası ÇOK ÖNELİ…

Para yaratan Merkez Bankası ve ticari bankalar bildiğimiz birer şirkettirler. Merkez Bankası ekonomiye karşılık gelen paranın %10’nu basar, geri kalan %90’ını ticari bankalar, kaydi para olarak yaratırlar.

Para basan ve para yaratan ticari bankalar ve merkez bankaları birer özel sektör kuruluşlarıdır. Feodalizmdeki toprak ağalarını gözünüzün önüne getirin.

Aslında bankalar bizlerin birikimlerini toplayıp, daha yüksek faiz ile yatırım yapmak isteyenlere para satan şirketler olması gerekir. Yani parayı ucuza alıp pahalıya satan şirket (Ağa).

Ama sistem böyle işlemez. Şöyle işler. Siz bankaya 100 Lira veya Yüz Dolar yatırırsınız, banka buna karşılık 900 Lira veya 900 Dolarlık bir başkasına kredi açabilir.

Hani şimdilerde olmayan dolarlar ve olmayan liralar var ya mesele hep bu Banka Parasından kaynaklanmaktadır.

Tabi ticari bankalar kredi parası (bilgisayardan dijital)üretirken kredi vereceği kişilerden teminat ister. Çünkü bir üst satırda ifade ettiğim mevduattan aldığı miktarın Dokuz misli kredi verebilmesi için mevduatın %10’unu Merkez Bankasına munzam karşılık olarak yatırması gerekir.

Spekülasyonun önemli kısmı; teminatlar için gösterilen varlıkların gerçek değerinden uzak olması ve munzam karşılıkların bankada varmış gibi göstermeye dayalı bankalar arası repo işlemlerinden ileri gelir.

Ticari bankaların munzam karşılıkları olmadan verdiği krediler, kriz dönemlerinde bankaları batma noktasına vardırır.

İşte ABD Merkez Bankasının trilyonlarca para basıp, kredi yolu ile yaratılan ve boşlukta kalan bu durumu meşru alana çekmesidir. Yani kaydi paraları yıkamasıdır. Bir nevi para yıkama işidir.

Peki diyeceksiniz ki, bu kadar çok karşılıksız para üretilmesine karşın, neden ABD de enflasyon olmuyor? Hele biraz bekleyin asıl gümbürtü buradan çıkacak.

Meşrulaştırdıkları spekülasyon paraları nasıl enflasyona sebep olacak göreceğiz.

Not Yukarıda yazdığım süreçler bizde de aynen işlemektedir.

28.Mayıs.2020 bulentesinoglu@gmail.com

Okunma Sayısı: 31

Yazarın Diğer Yazıları

Borcu Borçla Ödeyerek Zombileşmek

Zombi sözcüğü esas itibariyle ayakta yürüyen ölü anlamında kullanılıyor. Ayakta yürüyen ölü kavramı; var olmayan, ama varmış...

Doların Şahane Bozgununu Paylaşacak Mıyız?

En namuslu paranın Altın olduğunu söyleyerek söze başlayalım. Amerikan Dolarının fiziki Altın ile savaşını birkaç...

Belirsizlikler Çoğalırken

Sovyetler Birliği yıkılmazdan önce, ABD ve Rusya arasında bir denge vardı. Tüm dünya ilişkileri, bu...

Neo Liberalizmin Depolitizasyon Stratejisi

Siyaset yaptığımızı sanırız. Hep siyaset konuştuğumuzu sanırız. Oysa neo liberalizm birçok konuyu siyaset dışına taşımıştır....

Ulusal Pazarlarımızda Çok Uluslu Fransız Şirketleri

Libya’da Fransa ile karşı karşıya geldik. Kuzey Afrika’yı Osmanlıdan aldıktan sonra, buraların hep kendisinin olacağını...