Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Siyasi ve Yanlı!


19 Aralık 2020 00:01

Yorum Yapılmamış

Ülkemizin demokrasi ve ekonomi alanındaki durumunu, hukuksuzlukları ve hak ihlallerini, işsizliği ve yoksulluğu, yolsuzlukları ve soygunları kanıtlarla, sayılarla, objektif ölçülerle ve akademik bir anlatımla ortaya koyan yazılar; ne yazık ki bazı kişiler tarafından “çok siyasi...

İnsan Hakları ve Demokrasi

BAKIŞ
Mursel ADIGÜZEL

11 Aralık 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

Sevgili okurlarım, “İnsan Hakları ve Demokrasi” derken, aklımıza gelen ilk sorulardan birisi, “İnsan Hakları ve Demokrasi” nedir ve nasıl olmalı sözüdür. Bu sözün anlamı, insanların insanca yaşama hakkı anlamını taşımaktadır. O zaman bu hakların kalıcı...

10 Aralık: İnsan Hakları Günü                            


10 Aralık 2020 00:01

Yorum Yapılmamış

İnsan hakları, hiçbir ayrım gözetilmeksizin tüm insanların yalnızca insan olmaları nedeniyle doğuştan sahip oldukları hakların bütünüdür. Bu haklar özgürlük, eşitlik, adalet yolunda yüzyıllarca süren mücadeleler sonucunda elde edilmiştir. 1215 yılında İngiltere’de kralın yetkilerini sınırlandıran Magna...

İnsan Hakları


30 Kasım 2020 00:01

Yorum Yapılmamış

BİRİ YER BİRİ BAKAR, KIYAMET ONDAN KOPAR Atasözünün hikâyesi şöyle dir; Ünlü Hükümdarlardan Gâzneli Mahmut’un hayatı iç karışıklıkları bastırmak ve diğer ül­kelerle savaşmakla geçmişti. Gaznelilere en parlak dönemlerini yaşatan Sultan Mahmut, savaşmaktan yorulduğu bir gün çevresinde­kilere:...

Girişimlerini Resmileştiren Sayın Babacan’a Açık Mektup

KAMUSAL TEPKİLER
Mehmet Halil ARIK

12 Ağustos 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Yolunuz açık olsun sayın Babacan. A n c a k: “Frenleyemediğimiz kuşkularımız nedeniyle, vaadlerinizin yakın   takipçisi  olacağımızın da bilinmesini isteriz. “ Diyorsunuz ki;“İnsan hakları ve özgürlükler konusunda en yüksek standartları hedeflemek, ileri demokrasi için ısrarla...

Batı’nın Hedefindeki Adam: Erdoğan


29 Mart 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Tarih göstermiştir ki Batı dünyası İslam dünyası ile kesintisiz olarak savaş halinde. Batı her zaman bu düşmanlığını pratik ve söylemlerinde direkt “savaş” olarak göstermese de gerekli ve fırsat gördüğünde bunu kavli ve fiili olarak ortaya...

İnsan Hakları…


30 Mayıs 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Günümüzde tanımladığımız İnsan hakları ve yasalar, insanlığın yaşadığı nice savaşların, yoksullukların, felaketlerin ardından, ağır bedeller ödenerek tekrar kazanılan hakların belge haline gelmesi ile oluşmuştur. Bu bakımdan, insan onurunu taçlandıran, insana ilişkin hakları kalıcılaştıran belgelerin, bildirilerin,...

İslam’daki İnsan Hakları Çıkara Değil Sevgiye Dayalıdır


24 Şubat 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

İçinde sevgi olmayan her kalp, beyin ve beden sahibi; ‘engellidir’! Bir an durun ve düşünün! İnsan ölüyor ve hala silah öretiliyor, anlamıyorum ki, sevgi neyinize yetmiyor… Demek ki sorunları çözeceke olan silah veya güç değil....

Fidel’in Arkasından

SİSİFOS'UN KADERİ
Hüseyin ŞENGÜL

07 Aralık 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

Elbette Fidel’i de eleştireceğiz, sosyalizmi de eleştireceğiz. Eleştireceğiz ki ‘daha iyi bir dünya’ talebimiz ve bu dünyaya itirazımız anlam kazansın. Fidel Castro için yaşarken de çok şey...

Haram Olsun!…

DİBÂCE
İlhan YARDIMCI

14 Şubat 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

“Adalet, Hürriyet, Müsâvat, Laiklik, Demokrasi, İnsan Hakları, ….” gibi temel kavramların; Tanzimatla başlayan Batılılaşma/Bâtıllaşma/Çağdaşlık gayretlerinde, sistem ve geleneklerinde yeteri kadar geçerli olmadığı, ideal ve ideolojiler...