Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Allah Semud Kavmini Neden Tanıtıyor Dersiniz…


19 Ocak 2021 00:00

Yorum Yapılmamış

Amaç tarih anlatmak mi? Esmanın penceresinden bakışı önermek mi? İnsanlar esmanın penceresinde bakmadıkça ne okuduğu tarihden beslenir ne gezip gördüğü yerlerden beslenir… Ama tarih bir sofra… Ve yeryüzü bir sofra… “Gez gör…” der Kur’an… Laboratuvar...

Şefaat Anlayışları ve Şirk


18 Ocak 2021 00:00

Yorum Yapılmamış

Şefaat anlayışlarının bazısı şirktir, mesela Peygamber  Allahla “sıra ile” şefaat eder veya birlikte şefaat eder… Veya ortaklaşa şefaat eder denilirse şirk oluşur… Yani şirket oluşur…ortaklık oluşur. Allah yağmuru hz İsayla ortaklaşa yağdırıyor demek şirktir ama...

İlahi Din Nedir mi… Ya Beşeri Din Nedir?


17 Ocak 2021 00:00

Yorum Yapılmamış

İlmi sınırsız olan Allahtır… İlahi din secdeli olmaktır…acizliği kabuldür… Ya “Beşeri din” bunun zıttı…secdenin yerini isyan alır… Acizliği reddir, kibir alır acizliği kabulün yerini… İnsan kendine yazık ediyor… İlahi kitaplarda bulamadığı bilgilere erişmesi için insan...

Allahın Kur’anı Koruması Nedir mi?..


16 Ocak 2021 00:00

Yorum Yapılmamış

“Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz.”Hicr/9) İlahi kitabın koruyucusu gönderendir… Eğer onu gönderen cinler olsaydı biz zaman sonra delice sözler olduğu ortaya çıkardı… Ve peygamberimizin...

İyi Niyetli Olduk mu… Ya Üstün Niyetli Olduk mu?


15 Ocak 2021 00:00

Yorum Yapılmamış

İyi niyetli olduk mu… Ya üstün niyetli olduk mu?.. İhlaslı ol… Evet… İyi niyetli olmak yetmez BAKİ OLMAK İÇİN… Ölümsüzlüğü tatmak için… Üstün niyetli ol…ulu niyetli ol… İlah için öl. Allah için öl. Allah merkezli...

“Cihadsız Mü’min Cehennemliktir…” Diyelim mi?


14 Ocak 2021 00:00

Yorum Yapılmamış

Tevbeli cehennemlik olmayacak. Cehennem tevbesizlerin ve tevbesi kabul olmayanların yeridir. Kabillerin… Firavunların yeridir. Secdeli sorgusuz cennetliktir… Hayatın secde mi? Benlik mi? Deisle cihadsız mü’min arasında tevbe farkı var… Niyet farkı var… Her ikisi de benlik...

İlim İlerlesin İster Allah ve Alimleri Sever


13 Ocak 2021 00:00

Yorum Yapılmamış

İlim ilerlesin ister Allah… Ve Alimleri sever. Aklın görevidir ilme hadimlik. İlim ilerlesin diye Müşrik mü’min hadim kılındı… İlim ilerlesin diye… Allah esmasına hadimlikle görevlendirdi, akıl sahibi kılışında ki bir hikmet de bu.  Şafi ismi...

Bizi Geri Bırakan “Kader” İnancımız mı?


12 Ocak 2021 00:00

Yorum Yapılmamış

Bizi geri bırakan “kader” inancımız mi? Kader inancımız bizi cesaretli kıldı…de Evet… Rıza ülküsünü yitirdik ve geri kaldık”de. Cihad da taviz verdik ve geri kaldık… Evet… “Allah ne yazdıysa başa o gelir….” dedik. Nefsi merdiyye...

Hangi Görev İçin mi Yaratıldın


11 Ocak 2021 00:00

Yorum Yapılmamış

Hz Ali için peygamberimiz şöyle buyurdu…”(Allah‘a yemin ederim ki, Cenab-ı Hakkın senin aracılığınla bir tek kişiyi hidayete kavuşturması, en kıymetli dünya malından, kırmızı develere sahip olmaktan daha iyidir.) [Buhari, Müslim]… İlim için kabiliyetli olanı ilme yönlendir…...

Meal mi Kur’an Arapçası mı?..


10 Ocak 2021 00:00

Yorum Yapılmamış

Meal ihtiyaçtandır… Yeri doldurulamaz bir ihtiyaç var meale. Mezheplerin konuyla ilgili görüşleri belli ama yine de “Meal düşmanlığı” yapılıyor… Meal caiz mi… caiz. Diyanet İşleri Başkanlığının konuya ilişkin açıklaması… “Kur’an-ı Kerim’in meal ve tefsirlerini okumak...