Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Yorumları Bırak Ayet Yeter…


27 Ekim 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Yorumları bırak ayet yeter… İnsan maymundan geldi maymun kimden geldi… Akıl tırmalayıcı… “Ol”dedi oldu de… yetmiyor mu bu. Yorumları bırak ayet yeter… Yorumları bırak ayet yeter… Adam demişki” hz Nuh cep telefonuyla seslendi oğluna…” Yorumları...

Batılılar Hep Sahada Olacak


26 Ekim 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Batıllar hep sahada olacak… Böyle dilemiş Allah… Yani zıtlar her sahada olacak… İşte ayet… “Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi inanırdı. Öyle iken insanları inanmaya sen mi zorlayacaksın?” (Yunus, 10/99) Batıllar hep sahada olacak… Hz Ademden...

Eceli gelen…


25 Ekim 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Eceli gelen… Camiyle kavgayı bırak… Minareyle kavgayı bırak… Allah camiyle kavgana seyirci mi kalır… Ebrehenin sonunu  kendine seçtin… İşte virüs… başına gelenler neden geliyor… Eceli gelen… Mülk Allahın… Helak eder… Eceli gelen… Senin ecelin gelmiş…...

Kafire karşı zengin ol der Kur’an


24 Ekim 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Medhüsena edilen fakirlik, kulun Allah’a karşı fakirliğini bilmesidir. Kula karşı kafire karşı zengin ol der Kur’an. İzzetin de gider. Kafire karşı zengin ol der Kur’an Cemalüllah için terk et dünyayı… ve dünyayı cennet için de...

Ezanı Duydun mu?..


23 Ekim 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Ezanı duydun mu… Lat ve Uzzadan yüzünü çevir… Allahu ekber… de. Ve Uzza’yı kaybetmekten korkma… Tek büyük olan Allah… Ezanı duydun mu?.. ey idareci. Allah “adaleti” emrediyor… Ezanı duydun mu… Beş vakit okunan şu ezanlar...

Adam gibi Adam Ol… Peygamber Öğünsün


22 Ekim 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Tarih kahramanları yazar… Adam gibi adam ol… Peygamber övünsün… Şehadet yetmiyor adam gibi adam olmaya… Çok şehadetli gördük kafir gibi yaşıyor… Nice “Ben de müslümanım…” diyen var… Ne namaz ne niyaz var… 1400 yıldan beri...

Allahın Sevdiği Genç Ol…


21 Ekim 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Allahın sevdiği genç ol… “Allah gayr-i meşru şehvet… peşinde koşmayan genci çok sever…”(müsned,4/151) Allahın sevdiği genç ol… Müslümanım demek dilde… Ey alimim diyenler… Ey hocayım diyenler ey idareciyim diyenler… Ey analar babalar şu ayete kulaklarınızı...

Elif Ol…


20 Ekim 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Elif ol…. Namaz kılan Elif ol…. Kıyamdır elif olmak… Allah huzuruna kabul etmez eğer elif  olmazsan. Elif ol…. değilse namazdan da kaçarsın bir gün. Namaz sana elif ol… dedi… Elif ol…. Sadık olmaktır elif olmak…...

“Attığın Zaman Sen Atmadın” dedi Allah, Başarı Allahtan


19 Ekim 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Attığın zaman sen atmadın… Attığın zaman sen atmadın… say “ben attım… Çünkü sen hiçsin… Cüz’i iraden de ödül ve cezan için… İmtihan sahnesinde olduğun için… Kendini ilah sanma. Sahiplenme. Ben başardım demeyesin… Şımarmayasın, şükret bana…...

Erkek ve Kadına Verilen Hürriyet Çok mu? Çok


18 Ekim 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Erkek ve kadına verilen hürriyet çok mu… Çok. Kadınla ilgili hiçbir konuda Kur’anı savunamıyoruz. Bir kadın komşu erkekle halvet yaşayabiliyor. Kadına da erkeğe de özgürlük var. Erkek ve kadına verilen hürriyet çok mu… Çok. Kur’an...

Hadis ile Kur’andan Uzaklaştık mı?.. Hayır


17 Ekim 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Hadis ile Kur’andan uzaklaştık mı… Hayır. Hadis ilk tefsirdir ve Kur’anı korumak içindir… Ama hadis suçlandı tarihde ve günümüzde… Ve mezhepler tarikatler oluşmuş… Hadis ile Kur’andan uzaklaştık mı?.. “Tefsirde İsrailiyat” denildi İsrailiyat suçlandı. Her İsrailiyat...