Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Suç ve Suçlu Üreten Türkiye Gerçeği

BİLİMSEL GERÇEK
Öğr.Gör. Nurullah AYDIN

19 Haziran 2012 00:01

Yorum Yapılmamış

TV ekranlarında haber ve görüntülerle, konuşanlar, gazete sayfalarında yer
alan haberler ve köşelerinde yazanlar; Türkiye'nin son on yılda ne kadar
iyi yönetildiğini, toplumda barış ve huzurun olduğunu, adaletin var
olduğunu, kalkınmanın gerçekleştiğini ileri sürerler.

Muhalefet partileri de iç çekişmelerde, seyirci olarak sırça
köşklerindedir. Onlar halkı aydınlatma işlevine yönelmezler. Türkiye'nin
aydınları suskun. Emirerleri ortalarda.

Peki ama neden?

Meclisteki milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarında; kalpazanlıktan,
teröre, hertürlü suç var. Ali Dibocuların etkili ve yetkili olduğu yerde
adalet olur mu?

Peki ama dindar denilenlerin yönetiminde; suç işleme oranı neden
yükseliyor acaba. Dindar olanlar batı haçlılarıyla işbirliğine neden
yöneliyor? Onlarla birlikte kardeşlerini neden katlediyor?

Türkiye'de; *Adalet bakanlığı kaynaklarına göre yıllara göre hükümlü ve
tutuklu sayıları

2011 127831

2010 120916

2009 116340

2008 103235

2007 90837

2006 70277

2005 55870

2004 57930

2003 64296

Din'le şekil dışında özde alakaları kalmamış olanlar ne diyor? Dindar
yöneticiler var.

İslam dinine inanan yaşayan kötülükten uzak kalır. Din bunu öngörür.

Temel soru açıktır. İslam diyorlar.  Peki ama hangi İslam dini? İlahi
mesaja dayalı din'mi yoksa hurafelerle anlamsızlaştırılmış, insanları
sömürme sindirme susturma aracı kılınan din'mi ahlaksızlıkları,
hukuksuzlukları önleyecek olan?

İnsan; Akılcılık, ya da dincilikten birini seçmek zorunda mı? İkisi bir
arada olamaz mı?

Dünya nüfusunun belli başlı dinlere göre dağılımı:

Hıristiyan Yüzde 33.5

Dinsizler Yüzde 20.7

İslamiyet Yüzde 18.2

Hinduizm Yüzde 13.5

Budizm Yüzde 6

Musevi Yüzde 0.3

Diğer Yüzde 7.8

Batı ve doğu ülkeleri; akıl ve bilim odaklı tercihi yaptı. Ya Ortadoğu
halkları?

İslam coğrafyası'nın fakir düşmesi, esarete düşmesi, doğru analiz
edilmelidir.

Nereden çıktı bu hocaefendiler, şeyhler, diktatörler? Kim getirdi, kim
destekledi? Niçin?

Son din, son peygamber kabulü odaklı İslamiyet'in bu gerçeğini yok
sayanlar, İslamiyeti temsil edip İslam adına konuşabilir mi?

* *

İslam Dini diye; Arap hurafeleri, Arap tarihi, Arap kahramanları, Arap
ahlaksızlığı, Arap çokeşliliği, Arap mitolojileri, Arap masalları din diye
anlatılıyor da ne oluyor ki? Hangi Arap ülkesi; hangi marka sahibi? Hangi
Arap ülkesi sanayide, teknolojide, bilimde ve sanatta var?

Bahsedilen dindarlık; yönlendirilen, güdülen, hurafelerle düşünen,
yaşayan toplum oluşturmak demektir.

Yeni dünya Düzeninin İslam ülkeleri için düşünülen proje; dindarlaşmış
sürüleşmiş akıl bilim ve teknolojiden sanattan uzak, hurafelerle
şekillendirilmiş robot insanlar sürüsüdür.

Dindarız diyenler ne mi yaptılar?

Önce; hak, adalet, mağduriyet, demokrasi, özgürlük dediler

*Sonra; samimi inançlıların, haksızlığa uğrayanların desteğini alarak güç
sahibi oldular.

Sonra; etnik ve mezhep damarını çatlattılar,

Sonra; ilahi mesajı tersyüz ettiler, dini ortak kavramları tersyüz
ettiler,

Sonra; servetlerine servet kattılar.

Sonra; yalan talanla dünyevileştiler.

*İnsana; hangi eğitimi, hangi bilinci, hangi tür akılla vereceğimiz,
birinci derecede önemlidir.  Dindarlık arttıkça kadın hakları azalıyor

Toplum dinamizmi için; eğitim, öğretim, kalkınma ve güçlü olmak
gereklidir.

Bugün hemen her ülke yetişmiş insan gücü ile etkindir, refah içindedir.
Akla bilime teknolojiye yeteri önemi vermeyen ülkeler geri kalmış
durumdadır. .

Çağdaş dünya gerçeğinin içinde* Evrensel Akıl, Evrensel Ahlâk, Evrensel
Adalet, Evrensel İnsan Hakları, Evrensel Sevgi, Eşitlik, Kardeşlik,
Paylaşma, Yardımlaşma olmalıdır.

Akıl'dan, bilim'den, sanat'tan yoksun, din, din değildir, hurafedir. Din;
kişinin vicdani tercihidir.

Akılcılık, Bilim, Sanat, Teknoloji, İnsan hakları, Eğitim, Hoşgörü çağın
gerçekleridir.

Özgürlüğün de, refahın da, mutluluğun da, gelişmişliğin de, sebebi akılcı
sorgulamadır. Akıl ve bilime odaklanmış inançlı insanlar; barışın da,
huzurun da, adaletin de güvencesidir.

Günün Sözü: Anlamaktan aciz insana ne dersen de, o saplantılarından
kurtulamaz.
 

Okunma Sayısı: 102
Kategori: Nurullah AYDIN

Yazarın Diğer Yazıları

İktidar Savaşı ve Propaganda

İnsanlık tarihi; iktidar için güç ve yetki sahibi olanlarla, olmaya çalışanlar arası çatışma ve güdülen...

İktidar Savaşı ve Propaganda

İnsanlık tarihi; iktidar için güç ve yetki sahibi olanlarla, olmaya çalışanlar arası çatışma ve güdülen...

Siyasal/Ekonomik Şekillendirme

Belli odakların emireri olarak planlandığı gibi gücü/yetkiyi ele geçiren bir kesim diyor ki; artık kabul edin....

ABD-NATO ve Türkiye

Atatürk’ün bağımsızlık temeline dayalı stratejik dış politikasını tersyüz etmiş ve ABD ile askeri ve eğitim...

Sevgide Birleşmek

Tartışalım. Kırmadan, üzmeden, incitmeden, katletmeden, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden konuşalım tartışalım. Aklın mantığın, gönlün yolu birdir. Orta...