Yazar Portal | Turkiye'nin Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Eğitimin Önemi

BAKIŞ
Mursel ADIGÜZEL

26 Eylül 2017 00:03

Yorum Yapılmamış

Sevgili okurlarım, eğitimle ilgili düşüncelerimi yazmaya başladığım günden beri, eğitimli bir toplum nasıl oluşturulur diye düşünüp ve yazmaktayım.
Otuz yıllık eğitimcilik, yirmi yıllık yazarlık hayatımda edindiği bilgi ve tecrübe ışığında, çocuk eğitimin önemini söylemek ve yazmak oldu. Buna bağlı olarak, öğretmenlerimiz inde bilgi ve beceri seviyelerinin yeterli ve donanımlı olmasına dayalı, yetiştirilmesini de unutmamak gerekir.
Bu gün içinde bulunduğumuz eğitim politikalarına baktığımızda, “yaz-boza” benzediğini görmekteyim.
Bakın “Milli Eğitim” politikalarını yürütmek adına bakan olan şahsiyetler, siyasi hırslarını ve yaptırım güçlerini kanıtlamak için, eğitimi ne hale getirdikleri ortada. Ne kadar olumsuzluk varsa onu getirip uygulamaya koydular. Bu tür uygulamalar, çocuklarımızın geleceğini etkilemeye başladı. Dünyada bilgi düzeyi bakımından hatırı sayılır bir seviyedeyken, son zamanlarda seviye diye bir şeyin kalmadığı görülmektedir. Çünkü Milli Eğitimin başına gelen, Milli Eğitim Bakanları, kendi siyasi düşünce düzeyine göre, kendilerini kanıtlamaya
çalışmaktadırlar.
Hal bu ki, Milli Eğitim Bakanlığı derken, bu bakanlık ülkemizin geleceğini düşünerek, yüz yıllara dayalı bir eğitim politikasını uygulamaya koymalıdır. Her kademede okuyan çocuklarımızın laik, çağdaş, demokratik bir eğitim sistemiyle her türlü başarı elde edileceğinin yolunu açmalı ve göstermelidirler. Her kademede okuyan çocuklarımızın, Atatürk’ün ön gördüğü ve işaret ettiği, eğitim ilkeleri doğrultusunda, eğitilip-öğretilmesi sağlamalıdır. Atatürk’ü müfredattan çıkararak veya anlaşılmaz duruma getirerek bir yere varılmaz.
Ülkemizin ve milletimizin bekası için, pozitif bilim ışığında hazırlanacak programlarla her zaman düşünen, araştıran ve arge merakı uyandıran bir eğitim politikası izlenmeli ve uygulamaya konulmalıdır. Ne var ki bu gün uygulanan eğitim ve öğretimden endişe duymaktayım.
Her ülkenin belli sayıda devlet adamı vardır. Devlet adamı kolay kolay yetişmiyor. Siyaset adamlarının çokluğu, onların devlet adamı olurluğunu kanıtlamaz. Kaldı ki, bir toplumun gelişmesinin temel gereksimi, hilafsız siyaset dışı çalışmalara bağlı olmalıdır. Devleti yönetenlerin birinci görevi, kendilerinden sonra devlette görev alacakların, devletin ve milletin bekası için bu tür görevlere layık olmalıdırlar. Bu düşünceyi ön plana çıkarılarak, çocuklarımız bu mantıkla yetiştirilmesi sağlanmalıdır. İnsanın adam olabilmesi, milli ve ahlaki değerlerinin yüksek olması, buna bağlıdır.
Geri kalmışlığın temelinde var olan cehaletin mutlaka ortadan kaldırılması gerekmektedir. Ülkemiz insanların bir birleriyle dostça kaynaşması ve barış içinde yaşaması, eğitimli olmasına, ekonomik ve sosyal donat ilerinin varlığına bağlıdır.

Mürsel Adıgüzel
Eğitimci Yazar ve Şair

Okunma Sayısı: 8

Yazarın Diğer Yazıları

Kadına Şiddetin Sebepleri

Sevgili okurlarım, ülkemizde kadın olmak ne kadar zor olduğunun sebeplerini düşünmenin zamanı geldi de geçiyor...

Sanatçılara Hitaben Konuşmam

Değerli sanatçı dostlarım, bugün sizlerle birlikte iki bin on yedi yılının onuncu şiir ve musiki...

Şiir Nasıl Okunmalıdır

Sevgili okurlarım, şiir nasıl okunmalıdır esası hakkındaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Birey olarak her birimizin...

Ucu Açık İmtihan

Sevgili okurlarım, elli yıllık bir eğitimci ve sivil toplumcu olarak geçirmiş olduğum zaman dilimi içinde,...

Şiirin Anlam ve Önemi

Şiirin Anlam ve Önemi Sevgili okurlarım, şiirin anlam ve önemiyle ilgili düşüncelerimi siz okurlarımla paylaşmak...

Yorum Yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yukarı