Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Kıdemde Prim ve Getirisi Tartışılıyor


17 Mayıs 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda ele alınacak olan kıdem tazminatında ana çalışma konusunu fonun prim oranı ve getirileri oluşturuyor.
Kıdem tazminatına yönelik yapılan düzenleme taslağı Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda ele alınacak. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, çalışmanın temelini oluşturulacak fonun prim oranı ve olası getirileri oluşturuyor. Buna bağlı olarak fonda çeşitli ücret artışları ve oluşacak primin nemasına bağlı olarak senaryolar değerlendirildi. Çalışmaların 10, 15, 25 ve 35 yıllık prim toplama sürelerindeki olası getiri hesaplamaları yapıldı.
Baz senaryoya göre, ücretten yapılacak % 3 ile 6 arasında prim ve neması 1 yıllık çalışma için 1 ay tazminat almayı mümkün kılıyor. Bunun için fonun ortalama en az %4 reel getiri sağlaması, ücretin de yıllar içinde ortalama %2.5 oranında reel artış görmesi gerekiyor. Bu senaryo, 15 yıl boyunca fondan herhangi bir çekiş yapılmaması halinde geçerli. 10 yıl çekilmeme halinde ise her bir çalışma yılına 1 ücret karşılığı oluşmuyor. Bu hesaplamalar, mevcut kıdem tazminatı düzenlemesinde, çalışanın bordrosundaki son ücreti kıdeme tazminatına esas tutar olarak belirlenmesi esası anlamına gelmiyor. Ortalama ücrete bağlı bir tahmini sayı olarak hesaplanıyor.
Tazminatta ağırlıklı ücret hesabı
Üzerinde çalışılan senaryolara göre fonda biriken tutarın 20 yıldan daha uzun sürelerle çekilmemesi halinde, her bir çalışma yılı için, yıllar içindeki ortalama aylık ücretin üzerinde nema getirisi elde etme imkanı da doğuyor. Yüzde 6’ya yaklaşan primlerde düşük nema gelirlerinde bile 20.5 aylık ücrete kadar tazminat alma imkanı görünüyor. Burada da hesaplama yine son ücret üzerinden değil, yıllar içindeki ücretin ağırlıklandırılmış ortalamasına göre yapılıyor. Fondan 35 yıl boyunca çekim yapılmaz ve ortalama %3-5 arasında prim kesintisi ve reel ücretin de yıllık ortalama 1.5-2.5 arasında arttığı varsayımları altında yıl başına aylık tazminat karşılığı 33-40 ay arasında değişiyor.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda fonun bu senaryolar altında nasıl kurgulanacağı karara bağlanacak. Buna bağlı olarak fondan ölüm, maluliyet gibi istisna durumlar dışında, işten ayrılma ve emeklilik halinde çekilmelerine yönelik temel unsurların karara bağlanacağı vurgulandı.
Devlet desteği
Fonun oluşumunda işçiye herhangi bir yük getirmemek, primin tamamının işveren tarafından ödenmesine yönelik yaklaşım korunuyor. Ancak %6’lara yaklaşan prim oranının işçi ücretlerini aşağı itmesi, kayıtdışılığı özendirmesi riskine bağlı olarak devletin de destek vermesi konusunda bir yol aranacak.
Okunma Sayısı: 88

Yazarın Diğer Yazıları

İş Kanununda Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları

Kıdem tazminatı işçinin İş Kanunundan doğan en temel haklarından biridir.kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlılığının ve...

Kreş Yardımından Gelir Vergisi ve SGK Primi Kesilecek mi?

7103 sayılı Kanun’da kadın hizmet erbabı adına verilecek kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin gelir...

Kıdem Tazminatı ne Kadar Arttı?

Çalışanların en önemli haklarından birisi olan kıdem tazminatı, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayılarına...

Kısa Çalışma Ödeneği Arttı

Bir yıla yakın bir süredir işçinin, işverenin hayatında önemli bir yer edinen kısa çalışma ödeneği,...

Fesih Nedeninin Yazılı Bildirimi Neden Önemli

İş sözleşmesinin feshine ilişkin 7244 sayılı Kanunla getirilen geçici fesih yasağının süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile...