Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Dünya Mü’minin Zindanı mı?


05 Temmuz 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Rahman isminin tecellileriyle ilgili sureyi (Rahman) incelediğimizde… Eriyip bitiyoruz… Dünya mü’minin zindanı mı?.. Hayır hayır değil… Allah zindan yaratmadı… “Onun kahrı hoş…” Zindan için şükür mü olur… Dünyada sayılamıyacak sayıda nimetim var hangisini  yalanlıya bilirsiniz…” demiş özetle yüce Allah Rahman suresinde (Rahman/1-17) Hiç bir hadis Kur’andan bağımsız şerhedilemez… Yani manalandırılamaz…

1,2. Rahmân, Kur’an’ı öğretti.

3. İnsanı yarattı.

4. Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti.

5. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir.

6. Otlar ve ağaçlar (Allah’a) boyun eğerler.

7. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu.

8. Ölçüde haddi aşmayın.

9. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.

10. Allah, yeri yaratıklar için var etti.

11. Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma ağaçları vardır.

12. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır.

13. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

14. Allah, insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı.

15. “Cin”i de yalın bir ateşten yarattı.

16. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

17. O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir. (1)

“Dünya mü’minin zindanı,” cennete kıyas var burda… Dünyayı da ahireti de Allah cennet yarattı ve de sadece mü’mine verdi. Bu gün zulüm yeriyse dünya, o da mü’minin suçu… Ve dünya cennet ahiret cennet… Dünya zindan diyerek cenneti övmüş peygamberimiz…

“Dünya mü’minin zindanı, kâfirin de cennetidir.” (müslim, zühd 1., tirmizî, zühd 16; ibni mâce, zühd 3)Bu hadis Allahın merhametiyle ilgili. Kafirin ne dünyada ne ahirette öne geçmesine Allah razı olmaz. İmamet kafirin hakkı değil… Rahman isminin tecellilerini belirten bir kutsi hadis var… “Ben öyle merhametliyim ki kafir kullarıma bile merhametliyim… Şeytana bile merhametliyim…” demiş özetle yüce Allah; rahmetim gazabımı geçti… (Kutsi hadis)

Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle haber verdiler.
Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur:
– “Kullarım! Ben zulmetmeyi kendime haram kıldım. Onu sizin aranızda da haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyin.
– Kullarım! Benim hidayet ettiklerimin dışında hepiniz dalalettesiniz. Benden hidayet dileyin ki sizi doğru yola ileteyim. (Hidayeti hak ediniz ki yolu açayım.)
– Kullarım! Benim doyurduklarımın dışında hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım……”(Kutsi hadis)

İşte ayetler… Rahman isminin tecellileriyle ilgili…” Eğer insanlar tek tip bir topluluk haline gelecek olmasaydı rahmânı inkâr edenlerin evlerine (her biri) gümüşten tavan, yukarı çıkmak için kullanacakları merdivenler yapardık.”/” (Ayrıca) evleri için kapılar, üzerlerinde yaslanıp istirahat edecekleri koltuklar yapar, altınla da süslerdik. Ama bunların hepsi dünya hayatına ait geçici faydalardan ibarettir, rabbinin katında âhiret (mutluluğu) ise takvâ sahiplerine mahsustur.” (Zuhruf/33-34-35)

Ayet ve hadisler esmanın tefsiridir… Hangi isim tefsir ediliyor diye sor… Esmadan bağımsız yorum sapıklıktır… İçtihatlar kıyaslar da esmanın tefsiridir. Mezhepler tarikatler de esmanın tefsiridir. Tefsirlerde hadis şerhleri de esmanın tefsirdiir… Esma ilahi dinin çekirdeği… Allah lafzı ise esmanın çekirdeğidir. Allah yani ululanan ve illahi din Allahı ululamaktır… Ama hakkıyla ululamak… Bu gün mü’minler dünyada zulüm görüyorsa o onun suçu… Öz eleştiri yapmalı mü’minler… Sormalı nerede hata yaptık…

 

Ağladım Bulut Gibi

Gül asrın gül kokusuna sarıldım
Asrım zalimdi…
Gül asrın gül kokusuna sarıldım
Ve ağladım
Ağladım
Asrım zalimdi…

Ne sanarsın beni
Kavgam var karanlıkla
Kavgam öksüzdü
Ağladım
Gönlüme baktım
Köz yok diye ağladım
Ağladım bulut gibi

Ne sanarsın aklımı…
Güle sevdalıyım
Ağladım bulut gibi

Cennet mi sandın dünyayı…
Ahir zaman ağlatmayı sever
Alnıma baktım
Secdeden iz yok diye ağladım
Ağladım bulut gibi

Adın geldi aklıma
Salavat getirdim
Şefaat dilenmeye
Yüzüm yok diye ağladım
Ağladım bulut gibi

Ne sanarsın gözümü…
Ahir zamandayız
Mavidir göklerin gözü
Göklere baktım
Gözüm yok diye ağladım

Gül için ağladım…
Ahir zaman ağlatmayı sever

Bilal bil özümü…
Kızgın kumlarda yandım
Özüm yok diye ağladım
Otuz yıl kırk yıl…
Ağladım bulut gibi
Sevdim bu çölü ağlasam bulut gibi

Ne sanarsın sözümü…
Havaya suya baksam
Mekke görüldü gözüme
Dizim yok diye ağladım
Ağladım bulut gibi

Güneşe döndüm yüzümü…
Sevdim Mekkeyi ağlasam bulut gibi

Gezdim türbe türbe cami cami…
Gül vatan için ağladım…
Ahir zaman ağlatmayı sever

Gül gül dolaştım dünyada gül bahçelerini
Gül gül
Sözüm yok diye ağladım
Ağladım bulut gibi

Gör kara yazımı
Ahir zamanda
Kış oldu ömrüm
Tadım-tuzum yok diye ağladım
Ağladım bulut gibi

Görmedin yangınımı közümü
Kavgalıydım geceyle
Geceyi yıldız yıldız sildim
Seherlerde oldum bülbül
Yazım yok diye ağladım
Ağladım bulut gibi

Bulamadım kendime yoldaş
Ahir zaman ağlatmayı sever
Ey yare yar olan
Sevdim o yari
Ahir zamandayız
Seversen gülü
Ağlarsın
Ağladım bulut gibi

Ey rüzgâr silme izimi…
Baktım
Gönlüm hala ham
Ağladım bulut gibi
Ahir zamandayız
Ağladım bulut gibi

Okunma Sayısı: 113
Kategori: Hamdi ORUÇ

Yazarın Diğer Yazıları

Şefaat İlahlık Özelliği mi?..

Şefaat ilahlık özelliği mi? Evet… Bu ne demektir. “Yardımın kaynağı olmak İlahın vasfıdır.” Kur’an” anaya...

Asi Olma…

Asi olma… Allah acı ile sınar darlık ile sınar asi olma… Şeytan asi oldu… Zordur...

Veren Allahtır…

Veren Allahtır… İnsanın sadece duası var. Ve takdir Allahtandır… Yani veren Allahtır.” Bir ayeti kerimede...

Bizim Dinimiz Teslimiyet Dinidir…

Malını teslim etmeyen nasıl zekat verir… Canını teslim etmeyen nasıl şehit olur… Allahın sana verdiklerini...

Zayıflığa Tevbe Et…

Zayıf olursan Ebrehe gelir kabeni yıkmaya… Ebreheler var güçlü ol… Şeytan var güçlü ol… Adl...