Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Ulusalcılık


07 Temmuz 2020 00:01

3 Yorum

Siyasal Sistemimizde, aşırı sağ ve sol unsurlar varolmuşlardır. Ama toplumsal bazda nasıl, ne kadar karşılık bulduğu, ne anlam ifade ettikleri tartışılır, rağbet görmedikleri açıktır. İnsan doğasına aykırılık içermeleri, doğal olarak ilgi yaratmamıştır. Merkez sağ ya...

Seçmiyoruz!


30 Haziran 2020 00:05

2 Yorum

Arapça Siyasa kelimesinden gelen SİYASET, yönetmek, eğitmek, yetiştirmek anlamındadır. Osmanlı’da, erdemli bir toplum oluşturma çabasının yanında, devlete karşı suç işleyen kamu görevlilerini ölümle cezalandırmayı da ifade eder. Kefen giymek mantığını da içerdiğinden, “siyaset katl, demek...

Eğitim


23 Haziran 2020 00:02

1 Yorum

Toplum yaşayışında yer almak için edinilen bilgi, beceri ve anlayışlara EĞİTİM diyoruz. Eğitim geniş anlamda, bireylerin toplum standartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. Kısaca, istenilen davranışı geliştirme sürecidir. Yaşam boyu...

Ayasofya


16 Haziran 2020 00:05

Yorum Yapılmamış

Eski Yunanca’da, AYA; Kutsal,İlahi, SOFYA ise; Bilgelik anlamına geliyor. Dolayısıyla, AYASOFYA “Kutsal Bilgelik” ya da “İlahî Bilgelik” anlamını taşımaktadır. Ortodoksluk Mezhebi’nde bu, Tanrının üç niteliğinden biri olarak kabul edilir. Ayasofya, Bizans İmparatoru I.Jüstinyen tarafından M.S.532-537...

Dış Politika


09 Haziran 2020 00:05

1 Yorum

DIŞ POLİTİKA, bir devletin ulusal ve uluslararası çıkarlarının şekillenerek, amaçlarına ulaşmak için diğer devletler, uluslararası kurumlarla kurulan siyasal, ekonomik ve hukukî ilişkileri kapsayan ve stratejilerini belirleyen siyasaldır. Yâni devletlerin birbiriyle olan ilişkilerinin yürütülmesi ve ortaya...

Basın Özgürlüğü


02 Haziran 2020 00:02

2 Yorum

İnsan sadece insan olduğu için bazı haklara sahiptir. Yani, yaratılışından dolayı bir takım hakları vardır. Düşünce ve İfade Özgürlüğü bunların arasındadır. Hukuksal olarak tanımlarsak; herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek...

ÖtekileştirMe!


26 Mayıs 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

YALNIZLIK, 21.yy’ın dinamikleri ile, insanlığın yaşadığı en büyük sorunlardan biridir. İfade edilemeyecek kadar da kötü bir deneyim ve süreç yaşatabilir. Çeşitli şekillerde oluşabilen ve tam bir tanımının, açıklamasının yapılamaması çözüm arayışlarını da sekteye uğratmaktadır. İnsanın...

Türk’üm Ben!


19 Mayıs 2020 00:03

Yorum Yapılmamış

AİDİYET… Bütün canlılar gibi insanlarda dürtüler ile donatılmış olarak doğar ve yaşar. Bunlardan biri de; bir kişiye, bir aileye, bir topluma mensup olmak, ilişkin olmak, ait olmaktır. Güven oluşumu ile paralel, barınma, yaşama ve kabulle...

Kaç -rasi Var?


12 Mayıs 2020 00:03

1 Yorum

Toplumları toplum yapan özellikler vardır. Bizim de var! Başlıca biz; sıcakkanlı, samimi, paylaşmayı seven, espritüel, şakacı, neşeli, kanaatkâr, sabırlı, kaderci insanlarız. Adet, örf/annelerimize bağlı, eğlenmeyi seven, keyfimize düşkünüzdür. Çalışmayı, okumayı, yasak ve kurallara uymayı pek...

Pandemi Affı


05 Mayıs 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

Uzun zamandır, ara ara ülke gündemine gelen İnfaz İndirimi ile olacak Af vardı. İçeriğine yönelik toplumun değişik kesimlerinden gelen tepkiler üzerine, bir türlü hayata geçirilemedi. Uygun zaman ve koşullar aranırken, tüm dünyayı etkisi altına alan...

12