Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Aşkın Sultanı


06 Ağustos 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

İnsan sevgisini bir de bu kitaptan okuyalım.
Günlük hayatta insanlar arası ilişkilerde ortaya çıkabilecek her türlü münasebetlerde, davranış şekilleri bir bir ele alınarak, ilkeler hâlinde belirtilmiştir.
Ortak kültürümüzü Yesevi Hazretlerinin ortaya koyduğu ilkeler etrafında yoğurarak nasıl mayaladığını anlıyor ve davranışlarımızı Değerli hocam İbrahim Hakkı Gündoğdu’nun “Aşkın Sultanı” kitabından o güzel ve naif Türkçesiyle kalbimize nakış nakış işliyoruz. Davranışlarımızı insanlığa yakışan bir şekilde hareket etme hissiyatına bırakmaktadır…
Ahmet Yesevi felsefesinde beni en çok etkileyen konu şu olmuştur:
Fakirleri sevmeyi imandan sayması, bayağı ve değersiz görmeyi ise küfür sayılmıştır. Fakirlik mertebesi o kadar yüce bir mertebedir ki, yedi kat gökten ve yedi kat yerden daha yüce görülmüştür. Bir mürit, zengin olan birisini sırf zenginliğinden dolayı ağırlasa veya hürmet etse Allah’ın lanetine uğrayacağı söylenmiştir. Yine bir kişi fakiri de, fakirliğinden dolayı hakir görseve horlasa, Allah’ın azabına uğrayacağı ifade edilmiştir. Zira bu o kadar kötü bir ameliyedir ki, müminin şian değil, belki münafığın işaretidir.
16 Fakirlik makamı yüce bir makamdır, herkesin eline geçmez.
17 Fakirleri sevmek ve onlara yardımcı olmak hususunda diğer bütün mutasavvıfiar aynı görüşte birleşmişlerdir. Bu konuda birçok tasavvuf büyüğü fikir belirtmiştir.
18 Yesevi tarikatında fakirlik makamı o kadar şüınullüdür ki, tüm tasavvufi unsurlan bünyesinde toplar. Tasavvufu her yönüyle yaşama imkanını verir.
Fakirleri sevmek ve iyilikte bulunmak hususunda Ahmed Yesevi, birçok hikmet söyleyip müritlerin bu konuya eğilmelerini teşvike çalışır. Fakirler her zaman sevindirilmeli ve yakın olunmalıdır. Fakiri razı etmek, Allah’ın nzasını kazanmaya vesile görülmüştür. Özellikle, yemek verme hususuna dikkat edilmeli, misafir edilmeye çalışılmalıdır. Yesevi tarikatında misafire ikram etmek tarikatın müstehaplan arasında sayılmıştır. Misafir ağırlamak ve fakirleri doyurmak hususunda şunlara dikkat edilmelidir:
1. Sevinç ve güler yüzle misafir gözeti lecek,
2. Kendi balince misafir kabul edilmeli, fazla masrafa girilmemelidir,
3. Misafir ne kadar fazla kalırsa ganimet bilinecek,
4. Misafirliği uzatmaya çalışılacak,
5. Misafir ne yapıp isterse yerine getirmeye gayret edilecek.
Allah diyen kullann kulu ol
Toprak gibi yol üstünde yolu ol
Aşıkların yanıp uçan külü ol
Hakk cemalini göstermese perişan olunur.
Değerli hocamı yazdığı bu eserden ötürü onu kutluyor. Yeni şiir kitabını da dört gözle bekliyorum.
Okunma Sayısı: 100
Kategori: Yusuf YILMAZ

Yazarın Diğer Yazıları

Toprak Annem

Hiç köye gidesim yoktu ama emir annemden gelince- emir demiri keser- mecbur kaldım. Hanımı da...

Bir Gençle Kısa Sohbet

Bugün  erkenden kalktım. Hanım telefon kulağında ağlıyordu. – Yunus Ağabeyi  kaybettik. Deyince, hemen hazırlanıp dere...

İçimdeki Boşluk

Sen gidince içimde bir boşluk doğdu. Bu boşluğu doldurmak için tabiatın kucağına attım kendimi. Çalıların...

Otuz Ağustos

Türklüğün en kutsal Zafer Bayramı Otuz Ağustos kutlu olsun. Kocatepe’de kaburga kemikleri kırık, uykusuz, yarı...

Said Faiz Öğretmenim ve Malazgirt Savaşı

Hiç unutmuyorum ilkokul öğretmenim Said Faiz sınıfımızı ikiye ayırmış, bir kısmımızı temsili Bizans Ordusu yapmış,...