Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

2012 Yılı İktisat Politikaları

EKO-TÜRKİYE
Dr. Halit SUİÇMEZ

15 Şubat 2012 00:01

Yorum Yapılmamış

Her ülkenin uzun, orta, kısa dönemli politikaları olur.

Uzun dönem stratejiler, planlar, orta dönem programlar, yıllık politikalar vardır.

Tüm bu çalışmalarda bir temel ilke vardır ki, o değişmez:

O da; kamusal özel, bireysel harcamaların verimlilik ilkelerine göre yapılmasıdır.

Kullanılan her kuruşun, kaynağın ülkede üretkenliği arttırıcı olması beklenir.

Başlı başına bir “verimlilik politikası” olmasa da, verimliliği arttırıcı iktisat politikalarına başvurulmalıdır.

Onlar ne derseniz, altyapıya, teknolojiye, eğitim ve sağlığa, kurumsal yeniliklere yapılan harcamalardır. Yeni teşvik sistemi, yatay anlamda tüm sektörlerde büyük yatırımları, alt yapıyı geliştirecek, inovasyon ve teknolojiyi, bölgesel kümelenmeleri destekleyecek bir yapıda olmalıdır.

2012 Bütçesi, “büyüme ve istihdamı destekleyen, tasarrufları artırıp cari açığı azaltan, ekonomik ve sosyal kalkınma odaklı ve mali disiplini koruyup devam ettirecek olan bir bütçe” mi? Bunun her düzeyde sorgulanması gerekir.

Örneğin, 2012 bütçesi içinde milli eğitimin payı yüzde 11, ama bunun yüzde 82’si personel harcamasıdır. Eğitim bütçesi içinde yatırımların payı sadece yüzde 6 civarındadır.

Bütçenin harcama kalemlerinde başta sağlık ve eğitim olmak üzere toplumun iş, aş, refah ve gelişme ihtiyaçlarına dönük uygulamalara ağırlık verilmesi gereklidir.

Toplumsal ve ulusal bütünlük bunu zorunlu kılmaktadır.

Okunma Sayısı: 89

Yazarın Diğer Yazıları

Evler Yaşam Alanı mı, Çalışma Alanı mı?..

Eskiden bu alanlar ayrı ayrıydı, özel hayat ile çalışma hayatı bu günkü kadar karmaşık ve...

Biz Uzmanlar Niye Sınıfta Kaldık?..

Arada bir de olsa, öz eleştiri yapmak çok faydalıdır. Kendinizi yenilemek, güçlendirmek için bu şarttır....

Niçin Sanayileşemedik?

Kapitalizm öncesinde toplumların üretimi büyük oranda tarıma dayanmaktaydı. Feodal üretimin dağılma çağında sanayi malları üretimi...

“KALKINMA” Üzerine Deneme…

“KALKINMA” Üzerine Deneme Fatsa’nın yakın köyünde, fındık toplama ayı Ağustos’un sıcak sabah uykularında babaannemiz kükremiş...

“Sineklerin Tanrısı” Romanı Üzerine…

William Golding’in Nobel edebiyat ödülü alan romanı. Yazar, 1911-1993 yılları arasında, 82 yıl yaşamış, bu...