Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Yeni Bir Yılda… İyi Bir Kalkınma

EKO-TÜRKİYE
Dr. Halit SUİÇMEZ

15 Ocak 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Birçok isteğimiz olabilir yeni yılda…

En başta, gerçek barış, dünya “huzuru”,
Sağlık, iyilik, güzellik…
Orta Doğu’da ülkelerin, insanların olaysız, kavgasız yaşaması.
Ülkemiz için de barış, güvenlik, huzur istemekteyiz.
Kalkınmaya odaklanmalıyız.

Kalkınma, özünde; politikekonomi bilimiyle olur.
Kalkınmacı bir devleti çok özlüyoruz…
Bunun için de aydın- demokrat- çok yönlü bir halk görüşü gerek.
Kalkınmacı devlet, yatırımları üretken alanlara yönlendirecek.
Eğitimi, laik-bilimsel-aydınlanmacı bir sistem içinde geliştirecek.
Bu eğitimden geçen gençler, ülkede, yüksek teknoloji, büyük hacimde üretim ve ileri derecede verimlilik artışı sağlayacaklar.
Devlet, yüksek miktarda ve kalitedeki üretimi adil bölüştürecek, sosyal devlet niteliğini hissettirecek, gelir ve diğer dengesizlikleri azaltıcı uygulamalar getirecektir.
Buradan soralım ilgililere;
– Efendim, ülkede bilimsel anlamda çalışan kalkınma iktisatçılarımızdan görüş alıyor musunuz?
– Büyüme- kalkınma konusunda tez yazmış, doktora yapmış, kitaplar yazmış, tebliğler sunmuş onlarca uzmanımız var, onların önerilerini okudunuz mu?
Politik iktisat diye bir sosyal bilim dalı var.
Politika ile ekonominin, hem teorik hem pratik alandaki kesişim noktalarını inceler ve toplumsal düzeyde ciddi öneriler sunar.
Üretkenlik ekonomisi olabilmenin yol ve yöntemlerini gösterir.
Bu bilim dalına başvurmadan ne 2023 hedefleri tartışılabilir ne de mevcut “büyüme tıkanması” aşılabilir.
Büyüme rakamları negatif gelmeye, işsizlik artmaya, eğitimdeki uluslararası göstergelerde 50’nci sıralar devam eder.
2016 bitti. 2017’de hiç olmazsa, söylemde de olsa, şu “kalkınma” konusuna bir ilgi duyalım ve uzmanca tartışalım.
Bilim, sanayi ve teknoloji yeni yılda yoğunlaşmamız gereken alanlardır.
2016 birçok bakımdan “iyi” geçmedi.
Başta güvenlik, ekonomi, eğitim, toplumsal huzur gibi konularda önemli bir performans gösteremedik.
Yeni yılda, yeni bir başlangıç ile başta büyüme ve kalkınma konusu olmak üzere yepyeni tezlerle toplumsal refahı arttırıcı katkılar yapalım.
Yeni yılda, insanlığa huzur, ülkelere barış, demokrasi ve kalkınma dileyelim.
Sevgiyle ve üretkenlikle kalın…
Okunma Sayısı: 127

Yazarın Diğer Yazıları

Evler Yaşam Alanı mı, Çalışma Alanı mı?..

Eskiden bu alanlar ayrı ayrıydı, özel hayat ile çalışma hayatı bu günkü kadar karmaşık ve...

Biz Uzmanlar Niye Sınıfta Kaldık?..

Arada bir de olsa, öz eleştiri yapmak çok faydalıdır. Kendinizi yenilemek, güçlendirmek için bu şarttır....

Niçin Sanayileşemedik?

Kapitalizm öncesinde toplumların üretimi büyük oranda tarıma dayanmaktaydı. Feodal üretimin dağılma çağında sanayi malları üretimi...

“KALKINMA” Üzerine Deneme…

“KALKINMA” Üzerine Deneme Fatsa’nın yakın köyünde, fındık toplama ayı Ağustos’un sıcak sabah uykularında babaannemiz kükremiş...

“Sineklerin Tanrısı” Romanı Üzerine…

William Golding’in Nobel edebiyat ödülü alan romanı. Yazar, 1911-1993 yılları arasında, 82 yıl yaşamış, bu...