Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Verimlilik-İstihdam İlişkisi

EKO-TÜRKİYE
Dr. Halit SUİÇMEZ

07 Ağustos 2009 00:04

4 Yorum

MPM yayınlarından yeni bir kitabım çıktı. Adı; Verimlilik-İstihdam İlişkisi.

Bu çalışmadaki temel amaç, imalat sanayinde 1988-2006 dönemindeki verimlilik artışı ile istihdam değişkeni arasındaki ilişkilerin ortaya konulmasıdır.
Yapılan model çözümlemeleri sonucunda istihdam ile verimlilik arasında negatif ilişki tespit edilmiştir. Tahmin sonuçlarına göre verimlilikte meydana gelen yüzde 10’luk bir artış, istihdamda yüzde 0,4’lük bir azalış yaratmaktadır.

Yukarıda elde edilen sonucun da gösterdiği gibi verimlilikteki artışlar istihdam seviyesinde önemli sayılabilecek düzeyde bir azalışa yol açmamaktadır. Diğer yandan yine hem teoride hem de uygulamada görülmektedir ki uzun dönemde verimlilik artışları ciddi derecede istihdam artışlarına yol açmaktadır

Çalışmada işsizliğin azaltılması, sürdürülebilir büyümenin sağlanabilmesi ve istihdamın artırılabilmesi için çok yönlü önlemler gündeme getirilmiştir. Temel öneri ise dinamik verimlilik politikasının izlenmesidir.
Bir ülkenin yaşam seviyesini yükseltebilmesi için verimliliğini, rekabet gücünü ve istihdamını aynı zamanda birlikte artırması gerekir.

Bunun için, yayımladığımız bu çalışmada dinamik verimlilik politikası önerilmektedir. Dinamik verimlilik; üretimin, istihdamın, verimliliğin, ücretlerin, ihracatın ve yatırımların hep birlikte arttırıldığı kapsamlı bir iktisat politikasıdır.
Büyümenin ve verimliğin sürdürülebilir olabilmesi için ayrıca bölüşüm politikalarına da öncelik verilmesi yerinde olacaktır.

Ekonomik büyümenin kaynakları arasında bulunan toplam faktör verimliliğinin payı arttırılmalıdır. Bunun önemli yollarından biri beşeri sermayeyi geliştirmektir. Beşeri sermaye eğitim ve sağlık harcamalarının payı yükseltilerek geliştirilebilir. Bunun için de bu kalemlere kaynak ayırırken bölgesel özellikler dikkate alınmalıdır. Örneğin, kaynak tahsisinde; sosyo-ekonomik ve/veya insani gelişme düzeylerini esas alan bir yaklaşımla bölgesel kaynak tahsis modelleri geliştirilmelidir.

Büyümenin de ağırlıkla verimlilik odaklı olması, verimliliğin de dinamik kılınması ülkemiz için çok faydalı olacaktır.

Okunma Sayısı: 135

Yazarın Diğer Yazıları

Ülkeler Nasıl Kalkındılar?.. Derseler..

ÜLKELER NASIL KALKINDILAR? DERSLER.. Batı’da genel olarak sanayi kapitalizmi geniş devlet yardımları ve müdahalesi ile...

Öykücülüğümüz Üzerine..

Bizim toplumda hikaye okumak ve yazmak mı, dinlemek mi daha yaygın? Ne dersiniz? Sanırım hikaye...

Edebiyatın En “Zevkli” Dalı; “Kalkınma” Edebiyatı..!

Edebiyatın En “Zevkli” Dalı; “Kalkınma” Edebiyatı.. Sizce, edebiyatın en “zevkli” dalı hangisidir? Bir çok dalı...

14 Şubat; Dünya Öykü Günü; Her İnsanın Çok Öyküsü Vardır…

14 Şubat; Dünya Öykü Günü; Her İnsanın Çok Öyküsü Vardır… Bu yılın Öykü Bildirisini Zafer...

“Aç Kalmak” Romana Yansırsa..

“AÇ KALMAK” VEYA AÇLIK KONUSU ROMANA YANSIMIŞTIR.. Romanlar bireyi anlatır. Birey sanayi devrimi ile, esas...

Yazıya Yapılan Yorumlar

 1. Halil DAĞ dedi ki:

  Hocam,
  Öncelikle hayırlı olsun demek istiyorum.
  Ancak verimliliğin istihdamla direkt ilişkisinin olmadığı gibi bir varsayımın varlığına karşın; bir ekonomideki büyümenin, gelir bölüşümü adaletinin vs. sürekliliği her zaman için yüksek istihdam seviyelerine bağlıdır. Çünkü istihdamın düşük seyretmesi bölüşümün aşağıda değil yukarda gerçekleşmesine neden olurken ekonomik sistemin reel anlamda değil finansal(sanal, manipülatif) büyümesine yol açmaktadır.
  Günümüzde Türkiye’nin ekonomik anlamda en büyük sorunu da eşitsiz gelir bölüşümüdür. Hem istihdam düşük hem de uygulanan vergi politikaları ile istihdam gelirleri tırpanlanmakta üretilen artık değerin yukarılarda sınırlı sayıda kişide temerküzü sağlanmaktadır.
  Bunun belki de “Kendi zenginini yaratmak” gibi ideolojik geçerliliği olan gerekçeleri olabilir ama sosyal, siyasal sorunların temelinde de bu vardır.

  Kolaylıklar dilerim.
  Halil DAĞ

 2. ahmet fidan dedi ki:

  Halit Bey, öncelikle yeni kitabınız için tebrik ediyorum. Her zamanki başarınızın devam etmesini diliyorum.

  Sevgili Halit Bey kardeşim.
  Yorumuna katılıyorum. Ancak yorumun statik (durağan) verimlilik sürecinde geçerli olabilir. Ancak, dinamik verimlilik politikasında muhtemelen gizli çarpan etkisiyle her verimli bir çıktı, kar maksimizasyonuna, bu da yeni yatırım fırsatlarının doğmasına neden olabilecektir. Yeni yatırımlar da yeni iş alanları sektörler ve istihdam alanları ortaya çıkarabilecektir.

  Bilim alanımla doğrudan ilgili olmadığı için yordamlamayla Halit Bey’den önce cevap vereyim dedim.

  Gelir bölüşümü konusunda ortaya koydukların ise, sanırım kimsenin itiraz etmeyeceği konulardır.

  Yüksek gelirli olan ama adaletsiz bir gelir bölüşümünün olduğu bir ülkede ancak rant sahipleri yaşamak ister…

 3. Halit SUİÇMEZ dedi ki:

  Halil Bey merhaba,
  İlgine, yorumlarına teşekkürler..
  İstihdam ve bölüşüm üzerine söylediklerine tamamıyla katılmaktayım.
  Bölüşüm, dediğin gibi ekonominin özüdür.
  Bizde istihdam oranları da göreli olarak düşük kalmıştır.
  Elbette uzun dönemde verimlilik artışı ve teknolojik gelişme yatırımlar yoluyla istihdam artışı da yaratabilecektir.
  sevgilerimle..

 4. Halit SUİÇMEZ dedi ki:

  Ahmet Bey merhaba,
  Dinamik verimlilik dediğiniz gibi, yeni yatırımlar yoluyla istihdam yaratabilme potansiyeline sahiptir.
  Yorumlarınıza ve kitap hakkındaki güzel sözlerinize çok teşekkür ediyorum.

  Gelir bölüşümü konusunda da benzer düşünmekteyiz.
  Benim de ekonomide en çok üzerinde durduğum konular bunlardır. Yani 3 B. Bağımsızlık, Büyüme, Bölüşüm
  sevgi ve selamlarımla..