Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Prim Ödemeden Emekli Olabilir mi?


03 Şubat 2011 00:00

Yorum Yapılmamış

Okurumuz Ertuğrul Yüce, “ilk defa 24.07.1989 tarihinde çalışmaya başladım, 05.10.2010 tarihinde işten ayrıldım. Ben sigortalı bir işte çalışmak istemiyorum. Hiç prim ödemeden yaşı beklersem emekli olabilir miyim?” diyor.

Okurumuz ilk defa 24.07.1989 tarihinde çalışmaya başladığı için, 51 yaşını, 25 yıl sigortalılık süresini ve 5450 prim gün sayısını doldurarak SSK’dan (4/a) emekli olabilir.

Okurumuzun 5450 prim gün sayısı varsa, emeklilik yaşını beklerken (bir yerde çalışmaz ise) prim ödemesine gerek yok. Ancak bir yerde çalıştığında mutlaka sigortalı olması gerekmektedir.

özellikle bu şekilde yaş bekleyecek olanların emeklilik tarihlerine kadar sağlık yardımlarından yararlanma hakları bulunmadığından ileride sağlık açısından sorun yaşayabileceğini göz önünde tutması gerekmektedir.

***

Şirket yöneticileri SGK borçlarından sorumlu

5510 sayılı Kanun’un 88’inci maddesinde “Kurumun sigorta primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın bu Kanun’da belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar” hükmü getirilmiştir.

506 sayılı Kanun dönemindeki üst düzey yönetici sorumluluğu sadece prim alacağı bakımından söz konusu iken 5510 sayılı Kanun’da, üst düzey yöneticiler kurum’un diğer alacakları için de sorumlu tutulmuşlardır.

SSK Genel Müdürlüğü 1-73 Ek sayılı genelge ile borç ihtarlarının şirket tüzel kişiliği ile birlikte şirketin yönetim kurulu üyesi, murahhas aza, genel müdür, müdür, şirketi temsile yetkili ortak, sorumlu muhasip gibi üst düzey yönetici ve yetkililerine yapılması ve alacakların bu kişilerden tahsili yoluna gidileceğini hükme bağlanmıştı. Yine, 11.08.1997 tarih ve 16-145 Ek sayılı SSK Genelgesi’nde ise kamu kurum ve kuruluşlarında genel müdür, yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanlığı ile tahakkuk ve tediye ile görevli muhasip, muhasebe ve hesap işleri müdürleri, saymanları, tüzel kişiliği haiz işyerlerinde ise üst düzeydeki yetkilileri kuruma karşı müteselsil sorumlu tutulacaklar olarak sayılmıştı.

Konuyla ilgili olarak Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 26.9.2000 tarih, 2000/5121 Esas ve 2000/6113 Karar sayılı kararında özetle, SSK’ya olan prim borçlarından dolayı işveren şirketle birlikte şirketin karar ve işlemlerinin yürütülmesinde görevli ve yetkili olan şirket üst düzey yöneticilerinin de sorumlu olduğu belirtilmiştir.

5510 sayılı Kanun’un 88. maddesinde “yönetim kurulu üyeleri” ile işverenin kanuni temsilcilerinin de müteselsil sorumlu oldukları açık biçimde belirtilmiştir

Okunma Sayısı: 95

Yazarın Diğer Yazıları

Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzindeki İşçi Sağlıktan Yararlanabilir mi?

Covid-19 virüs salgını kısa çalışma yapılması açısından dışsal etkilerden kaynaklanan zorlayıcı neden olarak kabul edilmiş...

GSS Borcu Olanlar Dikkat!

Genel sağlık sigortası herhangi bir sigorta kolunda ya da bakmakla yükümlü olarak aktif sosyal güvencesi...

Deneme Süresinde Fesih Yasağı Var mı?

Deneme süreli iş sözleşmesinde fesih kısıtlaması olup olmadığı konusunda tereddütler bulunuyor. Taraflarca iş sözleşmesine bir...

Bağ-Kur Borçları Torba Kanunla Siliniyor

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım...

Gurbetçinin Emekliliğinde Püf Noktaları

Geçen hafta “SGK gününü doldurmayanlar yurtdışı borçlanması ile emekli olabilir” başlıklı yazımda yurtdışında bulunan gurbetçilerle,...