Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

SGK Gününü Doldurmayanlar Yurtdışı Borçlanması İle Emekli Olabilir


11 Kasım 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Emeklilik şartlarından birisi de SGK prim gün sayısının doldurulmasıdır. Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin, on sekiz yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen...

Torba Kanunda Matrah Artırımı Olacak mı?


31 Ekim 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Torba yasa ile birlikte ekonomide başta SGK ve Vergi borçlarının yapılandırmasının ekonomide hareketlenme sağlayacağı görülüyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda şekillendirilen ve yakın bir zamanda TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen torba yasa ile Koronavirüs (Covid-19)...

Vergi ve SGK Borçlarına Yapılandırma Gelecek mi?


28 Eylül 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Bir süredir basında da vergi barışına ilişkin haberler yazılmaya ve konuşulmaya başladı. Zaman zaman bu köşeden bizim de okur taleplerini ve beklentilerini aktardığımız konulardan birisi olan vergi ve sosyal güvenlik barışı ekonomi açısından büyük önem...

SGK Aylıklarında Zaman Aşımı


29 Ağustos 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

SGK tarafından aylık veya gelir bağlanabilmesi için mutlaka talepte bulunulması gerekir. Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, iş kazası, meslek hastalığı ve ölüm hallerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde...

KÇÖ ve Nakdi Ücret Desteği’nden Yararlanacak İşçilerde Eksik Gün Kodu


28 Temmuz 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Pandemi sürecinde birçok işletme istihdam olanağı kalmayan işçilerin sözleşmelerini feshetmek yerine Kısa Çalışma ve/veya pandemi ücretsiz izin nakdi ücret desteğine başvurmak suretiyle personel politikasını oluşturmuştur. Çalışanlar açısından üç ay olan kısa çalışma ödeneğinin süresi sayın...

10 Soruda Kısa Çalışma


04 Nisan 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

Bir süredir bu köşeden de yazıyoruz, hem yüzbinlerce işçiyi ve ailelerini, hem de yüzbinlerce işvereni ilgilendiren kısa çalışmadan bahsediyorum. Kısa çalışma geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmasını veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az...

6 Puanlık Sgk Teşvikinde Müjde Geldi


26 Şubat 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

Sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde üretim ve kayıtlı istihdam imkânlarının arttırılması ve personel maliyetlerinde indirim sağlanması amacıyla 6486 sayılı Kanunla ilave 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi teşviki getirilmişti. 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilave...

Ücret Avansında Vergi ve SGK Primi Ödemeleri Nasıl Olmalı?


20 Aralık 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Şirketlerin kendi personeline gelecekte ödenecek ücretlerine mahsuben avans vermeleri sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bazen, çalışanlara uzun vadeli personel avansı da verilebilmekte ve taksitler halinde aylık ücretlerden mahsup edilebilmektedir. Vergi idaresinin görüşü bu gibi durumlarda olayın...

SGK Taksitini Aksatanlara Yeni Fırsat


11 Eylül 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de ekonomide yaşanan daralma ve kırılganlık piyasayı ve iş dünyasını olumsuz etkilemektedir. Piyasa beklentileri ve talepleri doğrultusunda 18/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları...

SGK’ya İşyerleri Elektronik Ortamda Bildirilecek!


19 Nisan 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

SGK mevzuatına göre bir işyerinde sigortalı çalıştırılmaya başlanması durumunda bağlı olduğu SGK Müdürlüğü’nde işyeri dosyasının açılması gerekmektedir. İşveren, işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, kuruma elektronik ortamda vermekle yükümlüdür. Aynı işverenin, birden fazla...