Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Mezhep Uydurulmuş Din Değil…


28 Eylül 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Mezhep uydurulmuş din değil…

Sahabenin her biri bir yıldızdır ve her yıldız güneşi ışığın kaynağına götürür… Mesela Ebu Zerr Gıfari hazretleri bir yıldızdır yani bir mezheptir… Bir çok sahabeyi eleştirdi… Adl sıfatı farklılık oluşturur sahabe de Yaratanı yaratana vasıta kılma görevinde farklı takvalardadır… Mezhep farklı takvaların nurlarıdır… Işığın kaynağına götürür…

 

Mezhep uydurulmuş din değil…

Yahudiler ilahi dini yaşanılamaz bulmuşlardı… Savaşa itiraz etmişlerdi… der Kur’an onların da derecesi bu. Bir ateise eşittir denilemez… Uydurma din de değil yolları… Her takva derecesinin nuru farklıdır, yani her yıldızın her mezhebin nuru farklıdır ama ışığın kaynağına götürür gitmek isteyeni… Hz Ali’nin huşusu var mı namazımızda… Yok uydurma namaz mı kıldığımız… Kemalatı farklı… İlahi dini yaşama dereceleri var… Mesela Veysel Karani sahabe değil… Savaşa katılmamış… Ama aşk adamı peygamber aşıklarının önderi… Yıldızdır ve yolu bir mezheptir… Işığa götürür, kaynağa götürür…

 

Mezhep uydurulmuş din değil…

Ehl-i sünnet Osmanlı sayesinde büyük bir ümmet yolu oldu. Vefa borcumuz var… Eleştirenlerin insaflı olmaları gerekir… Hiç bir yıldız güneş değil hiçbir mezhep Kur’an değil Kur’anın kapsamı sınırsız… Hızırın anladığı derecede Hz Musa bile anlamadı ilahi kitabı… İlahi kitabın kapsamı bu mezhepten ibarettir iddiası Kur’ana iftira olur, ama bu mezhep uydurma dindir iddiası da Ehl_i sünnete iftiradır…

 

Mezhep uydurulmuş din değil…

Mezhep zaruri midir… evet…

Mezhep uydurulmuş din değil…

İslamiyette mezheplerin olmaması mümkün değil… Farklılık ve zıtlık adl sıfatının ve imtihan sahnesinin olmazsa olmazıdır… Farklı derecede olacak her insanın Allaha kurbiyeti… muradı ilahidir bu… Ve değiştirilemez… Peygamberimiz kadar Kur’anı anlamamız mümkün değil… İşte mezhepler Kur’an denizinden aldığımız bir kova su misalidir… Eleştirilir mi evet hz Ezu Zerr saray diken sahabeleri eleştirdi… Sahabe kavgaları var savaşları var… Savaşa bile sebep olmuş bu farklı yorumlar Kur’anı farklı tefsirler… Mezhepler farklı tefsirlerdir… Uydurulmuş dindir deme…

 

Ve nazari prensipler mezhep imamlarınca farklı anlaşıldı. Ve  farklı anlaşılmasından ileri gelmiştir mezhepler. Uydurulmuş din deme.

 

Mesela, Hz. Peygamber (a.s.m.) Efendimiz namaz kılarken mübarek alınlarına taş batar ve alınları kanar. Hz. Aişe (r.a.) validemiz taşı Peygamber (a.s.m.) Efendimizin alnından alarak yere atarlar. Peygamber (a.s.m.) Efendimiz yeniden abdest alarak namazlarını kılarlar. Peygamber (a.s.m.) Efendimiz yeniden abdest aldıklarına göre abdestleri bozulmuştur.

 

“Hak bir olur; nasıl böyle dört mezhebin ayrı ayrı, bazan birbirine zıt hükümleri hak olabilir?” deme Yüce Allah zıtları bile fayda için halk etti… Mezhep farklı anlayıştır… Farklılık da faydalı… Allah faydalı olmayanın varlığına izin vermedi… Işığın merkezi değil mezhepler farklı derecede uzaklar ışığın merkezine… Bir kolaylaştırılmış dindir… Namaz 50 vakit olsaydı ne yapardık… Ve kim hz Alinin ihlasıyla namaz kılıyor… Farklılık takva  ve zıtlar imtihanımız için sahne hazırlıyor. Yunus Emre veya Mevlana veya İmam Gazali… Aşk okulunun müderrisleri… Bazı pervaneler onların ışığında bazı pervaneler bir başkasının… Bunlara ışık değilsiniz müşriksiniz denilemez… Peygamberden bir alt makamdan beslenmişler… Kur’an anlayışlarımız farklılık gösterir… Bu kaçınılmazdır… Zerre miktarı hayrımız ödüllendirilecek ve cezalandırılacak… Bunu bil yeter. Işığa kapsam çizmektir mezhep… Yıldız ışık benden ibarettir dememmeli. Mezhep de Kur’an nuru benden ibarettir dememeli tarikatler de… Kur’an okyanus… Bizim  aldıklarıız bir kova…

 

Mezhep uydurulmuş din değil…

Güneş batınca yıldızlar doğar mezhepler çok doğaldır peygamber güneşti Efendimiz’den (s.a.v.) duyduklarını, gördüklerini insanlara aktardılar sahabeler..
İbn Mesud, İbn Abbas, İbn Ömer gibi sahabelerin Kur’an tefsiri, hadis bilgisi ve içtihatları bir döneme damga vurdu..

 

Peygamberden bağımsız uygulama mı ki mezhep uydurma din diyorsun… Mezhep tefsir farkıdır, yorum farkıdır inanç farkıdır anlayış farkıdır… Kur’an denizinden her sahabenin aldığı kova suyun farkıdır. alimlerin aldığı kova suyun farkıdır… Onların ki uydurulmuş dinse senin ki ne…

 

Kur’anı anlama çabası her asırda olmalı her insanda da… Herkes yaşaya bileceği kadar yaşar ama kimse yaşadığımdan ibarettir din demesin… Çünkü dini kolaylaştırıyoruz… Ve dini yaşanılmaz buluyoruz… Mezhep ve tarikatler kapsamlı bir din algısıdır… Din bunlardan ibaret değildir… Allaha kurbiyeti derecesinde ilim verilir insana… Edepli olmalı ama ehl-i sünnet insafsızca eleştiriliyor. Osmanlı düşmanlığının bunda etkisi büyük ve ikinci Osmanlı olmamızın yolu kesiliyor…

 

Mezhep uydurulmuş din değil…

Edep ya hu!

 

Okunma Sayısı: 314
Kategori: Hamdi ORUÇ

Yazarın Diğer Yazıları

Ezanı Duydun mu?..

Ezanı duydun mu… Lat ve Uzzadan yüzünü çevir… Allahu ekber… de. Ve Uzza’yı kaybetmekten korkma…...

Adam gibi Adam Ol… Peygamber Öğünsün

Tarih kahramanları yazar… Adam gibi adam ol… Peygamber övünsün… Şehadet yetmiyor adam gibi adam olmaya…...

Allahın Sevdiği Genç Ol…

Allahın sevdiği genç ol… “Allah gayr-i meşru şehvet… peşinde koşmayan genci çok sever…”(müsned,4/151) Allahın sevdiği...

Elif Ol…

Elif ol…. Namaz kılan Elif ol…. Kıyamdır elif olmak… Allah huzuruna kabul etmez eğer elif ...

“Attığın Zaman Sen Atmadın” dedi Allah, Başarı Allahtan

Attığın zaman sen atmadın… Attığın zaman sen atmadın… say “ben attım… Çünkü sen hiçsin… Cüz’i...