Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Memurların Süt ve Ücretsiz İzni


02 Eylül 2012 00:01

Yorum Yapılmamış

Devlet memuru annelerin doğum ne-deniyle yararlanabilecekleri doğum öncesi ve sonrası izin haklarını yazmıştık. Memur annelerin doğum öncesi ve sonrası izin hakları dışında süt izni ve aylıksız (ücretsiz) izin hakları da vardır.
 
Memur annenin süt izni

6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilmesi düzenlenmiştir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihinin esas olacağı getirilmiştir.

Doğum sebebiyle verilecek süt izninin uygulanmasında;

– Memura bir yaşından küçük çocuğunu emzirmesi için günde toplam bir buçuk saat olarak verilen süt izni, doğum sonrası analık izni süresinin (asgari 8, azami 13 hafta)  bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saate çıkarılmış ve ikinci altı ayda ise günde bir buçuk saat olarak belirlenmiştir. Yani diğer bir deyişle, doğum öncesi 5 haftalık süreyi çalışıp doğum sonrasına aktaran bir memur annenin 13 haftalık (8+5 hafta) doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden sonra ilk altı ayda günde üç saate ve ikinci altı ayda ise günde bir buçuk saat süt izni kullanılabilecektir.
 
– Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususu kadın memurun tercihine bırakılmıştır.

– Süt izninin, kadın memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına imkan bulunmamaktadır.
 
Memur annenin aylıksız izni

Doğum yapan memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilebilmektedir.

Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izninin (asgari 8, azami 13 hafta) bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihi olarak belirlenmiştir. Uygulamada bazı kurumların doğum tarihini veya 5 haftaya kadar kısmın doğrum sonrasına aktarılması durumlarında doğum sonrası 8 haftalık doğum sonrası analık izninin bitiminden başlatıldığı görülmektedir. Bu doğru değildir, mutlaka beş haftaya kadar olan doğum sonrasına aktarılan sürenin de dikkate alınması gereklidir.

Eşi doğum yapan memura, eşinin devlet memuru olup olmadığına bakılmaksızın, isteği halinde yirmidört aya kadar aylıksız izin verilecektir. Ancak söz konusu iznin bitiş tarihi, eşinin doğum yaptığı tarihten itibaren hiçbir surette yirmidört aylık sürenin bitimini geçemeyecektir.

Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin yirmidört aylık süre içerisinde her iki eşe aynı dönemde veya birbirini takip edecek şekilde kullandırılabilecektir. Doğum sonrası analık izninin bitiminde aylıksız izin verilen ve izin bitiminde göreve başlayan memurun yeniden aylıksız izin talebinde bulunması halinde, bu memura doğum sonrası analık izninin bitiş tarihini takip eden yirmidört aylık sürenin aşılmaması kaydıyla tekrar aylıksız izin verilecektir. Doğum yaptıktan sonra ataması yapılan memura, isteği üzerine doğum sonrası sekiz haftalık sürenin bitimini takip eden tarihten itibaren yirmidört aylık sürenin bitimini aşmayacak şekilde, aylıksız izin kullandırılacaktır.
 

Okunma Sayısı: 87

Yazarın Diğer Yazıları

Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzindeki İşçi Sağlıktan Yararlanabilir mi?

Covid-19 virüs salgını kısa çalışma yapılması açısından dışsal etkilerden kaynaklanan zorlayıcı neden olarak kabul edilmiş...

GSS Borcu Olanlar Dikkat!

Genel sağlık sigortası herhangi bir sigorta kolunda ya da bakmakla yükümlü olarak aktif sosyal güvencesi...

Deneme Süresinde Fesih Yasağı Var mı?

Deneme süreli iş sözleşmesinde fesih kısıtlaması olup olmadığı konusunda tereddütler bulunuyor. Taraflarca iş sözleşmesine bir...

Bağ-Kur Borçları Torba Kanunla Siliniyor

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım...

Gurbetçinin Emekliliğinde Püf Noktaları

Geçen hafta “SGK gününü doldurmayanlar yurtdışı borçlanması ile emekli olabilir” başlıklı yazımda yurtdışında bulunan gurbetçilerle,...