Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Elimizi Çabuk Tutalım

Hasan Celal GÜZEL

02 Eylül 2012 00:01

Yorum Yapılmamış

Gene Suriye'yi yazıyorum. Suriye'den her gün gelen yüzlerce şehit haberi gönüllerimizi dağlamaya devam ediyor. Bazen düşünüyorum da 'Acaba ben mi çok sabırsızım?' diyorum.Lâkin, son bir sene zarfında yetkililerin 'Seyirci kalmayacağız' teranelerini hatırlayınca, bu müddet içinde katliama tâbi tutularak hayatlarını kaybeden kardeşlerimiz için gerçekten çok üzülüyorum.

Bu hususta sorumluluk taşıyan Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı'nın, yüklendikleri vebalin şuurunda olduklarından ve benden daha fazla üzüldüklerinden eminim. Aslında hep tekrarladıkları gibi seyirci kalmadıkları da bir vâkıadır. Sadece insanî yardım ve mültecilere sahip çıkma açısından değil; bütün diplomatik gayretlere de öncülük etmek ve muhalifleri desteklemek bakımından da 'seyirci kalmıyoruz' ve bu katliamı sona erdirmek için yoğun bir gayret gösteriyoruz.
Lâkin, Suriye'ye gerekli fiilî müdahale konusunda nedense çok ağır hareket ediyoruz.

***
Savaş, elbette arzu edilen bir şey değildir. Ancak, silâhlı kuvvetlerin diplomasinin arkasına konulacağı zamanlar da vardır. Şu anda Türkiye'nin yapması gereken de budur.
Suriye'ye müdahale konusunda acaba tereddüdümüz nedendir?
Rusya'nın, İran'ın ya da Çin'in Türkiye'ye müdahalesinden mi korkuyoruz? Daha önce, böyle bir müdahale ihtimalinin 'sıfır' olduğunu defaatle gerekçeleriyle birlikte yazmıştık.
 

Suriye'nin eli kanlı yönetiminin kimyasal silâh kullanacağından ve zayiat vereceğimizden mi çekiniyoruz? Suriye'nin buna tevessülüne mâni olunacağını ve buna karşı tedbirlerin alındığını anlatmıştık.
TSK'nın müdahaleye hazır olmadığını mı düşünüyoruz? Bu takdirde, mesele Suriye'ye müdahaleden çok daha fazla önem kazanır ve derhal telâfisi icap eder.
Türk ekonomisinin zarar göreceğini ve krize gireceğini mi düşünüyoruz? Tabiatıyla bir askerî müdahalenin yüklü bir faturası da vardır. Ancak bu faturanın ekonomide gelişmemize set çekmesi mümkün değildir.

***

Suriye'ye müdahale edilmemesinin mahzurları, müdahalenin sebep olacağı sıkıntılardan çok daha fazla olacaktır.
Şöyle ki:
Her şeyden önce Suriye'deki katliam ve iç savaş durdurulacak; onbinlerce mâsum insanın hayatını kaybetmesine son verilecektir.
Suriye'deki mezhep kavgası önlenecek ve mezhep esaslı siyasî yapılanmalara imkân verilmeyecektir. Böylece, ayrı bir Nusayrî devleti kurulamayacak ve Suriye'nin bütünlüğü sağlanacaktır. 
Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD terör yapılanması önlenecek ve terörün Suriye'deki kaynakları kurutulacaktır.
Suriye Türkmenlerine sahip çıkılacak ve savaştan sonraki statüleri adilâne belirlenecektir.
Suriyeli mültecilerin 100 bini geçmesi engellenecektir. 
Türkiye'nin Ortadoğu'daki itibarı daha da artacak ve Türkiye, Suriye'de akan kanı durduran ve barışı sağlayan ülke olarak anılacaktır.

***

Bunun için önce Halep'e kadar olan coğrafyada (Halep dahil) bir 'Güvenlik Bölgesi' oluşturmalı ve bu konuda elimizi çabuk tutmalıyız.

Okunma Sayısı: 61

Yazarın Diğer Yazıları

Geleceğin Süper Gücü: ‘Yeni Türkiye’ (II)

Ben Müslümanım elhamdülillah… Peygamberimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem Efendimiz’in Veda Hutbesi’ndeki düsturlarına kalbden inanırım. Aslâ...

Geleceğin Süper Gücü: ‘Yeni Türkiye’ (I)

Efendim, bendeniz bir ‘fütürolog’, yani gelecek bilimcisiyim. 1968 yılının sonunda girdiğim Devlet Planlama Teşkilâtı’nda (DPT),...

Türkiye’nin Lideri: Recep Tayyip Erdoğan

Sevgili okuyucular, 15 Temmuz’da darbe teşebbüsünde bulunanların öncelikli hedefi niçin Sayın Cumhurbaşkanı’nı şehit etmekti biliyor...

Akit Gazetesi ve Demokrasi

Allah’ın (c.c.) selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun sevgili okuyucularım… Sizleri çok özledim. Son iki...

Jakoben Hukukçular Kudurdu

Bendeniz hukukla meşgul olmaya Metin Feyzioğlu‘nun doğduğu yıl olan 1969’da başladım. Bu müddet zarfında özellikle...