Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Kısa Çalışma Ödeneği Arttı


27 Şubat 2009 01:02

Yorum Yapılmamış

Tüm dünyayı kasıp kavuran ekonomik krize karşı bazı önlemler içeren 5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun TBMM’de kabul edildi.

Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, işsizlik ödeneğinin miktarı kadardır. Türkiye İş Kurumu tarafından uygulanan işsizlik sigortasının tutarı, işsiz kalan kişinin günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır (asgari ücretli için 266,40.-TL). ve en yüksek tutarın da onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde sekseni (532,80.-TL) olarak belirlenmiştir.

2008 ve 2009 yıllarında kısa çalışma için yapılan başvurulara münhasır olmak üzere; günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı % 50 oranında artırılarak, kısa çalışma ödeneğinden yararlananlara mevcut duruma göre daha fazla ödeme yapılmasına olanak sağlanmaktadır.

Buna göre; asgari ücretli için (399,60.-TL). ve en yüksek tutarın da onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde sekseni (799,20.-TL) olarak uygulanacaktır. Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmez.

Ayrıca, maddede öngörülen ödenek miktarı aynı kalmak kaydıyla, kısa çalışma süresini altı ay daha uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemelerin işsizlik ödeneğinden mahsup edilmeyecektir. Maddenin yayımı tarihinden önce uygunluk tespiti yapılan kısa çalışma başvurularında süre, işverenin talebi halinde aynı şartlarla ve bu maddede öngörülen süreyi aşmamak kaydıyla uzatılacak.

İlave istihdam teşvikinde değişiklik

18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınların istihdamının teşvikine ilişkin düzenlemede değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle daha önce ‘İlave İstihdam Teşviki’ kapsamında bulunanlar (01.01.2008-30.06.2008 döneminde sigortalı olmayanlar) korunmakla birlikte, ayrıca 1 Aralık 2008-31 Ocak 2009 tarihleri arasında sigortalı olmayanlar da kapsama dahil edilmiştir. Bu madde ile getirilen teşvik unsurundan yararlanmak için gerekli işe alınma süresi bir yıl daha uzatılmıştır. Buna göre 30.06.2010 tarihine kadar ilave istihdam teşvikinden yararlanılması mümkün olacaktır.
***

SGK işten ayrılış bildirgesi vermeyene ceza

Sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacağı öngörülmüştür.

Diğer bir deyişle, sigortalı işten ayrılış bildirgesinin sigortalılığın sona ermesini izleyen 10 gün içinde verilmemesi halinde her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
***

İşyeri ve sigortalı bildiriminde SGK kayıtları esas alınacak
Sigortalı bildirimi ve tesciline ilişkin 8. madde, Sigortalılığın sona ermesine ilişkin 9. madde, işyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakline ilişkin 11. madde uyarınca yapılan bildirimler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumuna yapılması gereken bildirimlerin yerine geçecek. Bu bağlamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilen Ek-1 ve Ek-2 ile Türkiye İş Kurumuna verilen İşten Ayrılma Bildirgesi kaldırılmakta olup, SGK’na verilen sigortalı işe giriş bildirgesi ve sigortalı işten ayrılış bildirgesi yeterli olacaktır.

Ticaret sicili memurluklarınca işyeri tesciline ilişkin Kuruma yapılan bildirimlerin dışında, ayrıca Bakanlık ilgili bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulmaz.

Geçici 20 nci maddede belirtilen Banka sandıkları, SGK’na devir tarihine kadar iştirakçilerinin sandıkla ilgilerinin başlama ve sona ermesine ilişkin bildirimlerini en geç on gün içinde Kuruma yaparlar.

Okunma Sayısı: 179

Yazarın Diğer Yazıları

Şubat Ayı SGK Bildirimlerine Dikkat!

Her yıl Şubat ayında SGK’ lıların çalışma gün sayılarının ne şekilde hesaplanacağı konusunda uygulamada tereddütler...

Bölgesel Teşvikte Uzatma Geldi

Uzun bir süredir ekonomik kalkınma ve bölgesel istihdama destek sağlanması amacıyla sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde...

Kısa Çalışma ve Fesih Yasağında Neler Değişti?

Neredeyse bir yıla yakın bir süredir Covid-19 Sebebiyle Kısa Çalışma Uygulanmakta ve aynı zamanda 17...

Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Ciro Kaybı Desteği

Yeni koronavirüs (COVID-19) Salgınından en çok etkilenen işveren gruplarından birini oluşturan yiyecek içecek sektörüne destek...

Tarım’da Sorunlar Nasıl Azalır, Fiyatlar Nasıl Düşer

Sürekli gündemde olan konulardan birisi de tarım ve çiftçinin desteklenmesidir. Esasen son 20 yılda tarıma...