Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

KÇÖ ve Nakdi Ücret Desteği’nden Yararlanacak İşçilerde Eksik Gün Kodu


28 Temmuz 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Pandemi sürecinde birçok işletme istihdam olanağı kalmayan işçilerin sözleşmelerini feshetmek yerine Kısa Çalışma ve/veya pandemi ücretsiz izin nakdi ücret desteğine başvurmak suretiyle personel politikasını oluşturmuştur.

Çalışanlar açısından üç ay olan kısa çalışma ödeneğinin süresi sayın Cumhurbaşkanımızın Kararı ile bir ay uzatılmıştır. Yine fesih yasağı ve pandemi ücretsiz izin nakdi ücret desteği de bu bağlamda bir ay uzatılmıştır.

Haziran ayının bordro ve SGK bildirimleri yapılırken, Kısa Çalışma süresi ay içinde bitip kalan sürede pandemi ücretsiz izin kullandıran işverenler açısından hangi eksik gün kodu kullanılacağı sorunu ortaya çıkmıştır. Buna göre haziran ayında Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) bitimi sonrasında kalan süreleri için çalışanlarını nakdi ücret desteği kapsamında ücretsiz izinden yararlandırmak isteyen işverenlerin 27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler mi yoksa 29-Pandemi Ücretsiz İzin veya Diğer (4857 Geç. 10. Md.) kodunu mu seçecekleri konusunda tereddüt oluşmaktadır.

17 /04 / 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile iş sözleşmesi işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde feshedilmesine rağmen işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamaları kaydıyla, geçici 10’uncu maddede yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, nakdi ücret desteği ödenebilmesi hüküm altına alınmıştır.

22 / 04 / 2020 tarihinde kabul edilen 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 24’üncü maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların “Başvuru Esasları” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasının a) bendinde “Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler, “https:// uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverenlerce yapılabilecektir. Bu şekilde bildirimi yapılan işçiler için ilgili aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde eksik gün nedeninin, “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak seçilmesi gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ay içerisinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıranlar ise bu durum değişikliğini, ücretsiz iznin verildiği ayın sonuna kadar aynı eksik gün koduyla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/ Sosyal Güvenlik Merkezlerine bildirirler.”

Hükmünün yer aldığı, İŞKUR ve SGK uygulamasında 4447 sayılı Kanun’un geçici 24’üncü maddesi kapsamında ücretsiz izin bildirimi yapılacak dönemde, pandemi nedeniyle verilen ücretsiz izinle birlikte ilgili Madde (Geçici 24) kapsamına girmeyen bir eksik gün nedeninin söz konusu olması halinde (kısa çalışma ödeneği de olsa), Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/ Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde eksik gün nedeninin, “29-Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer” olarak seçilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre, aynı ay içerisinde çalışan hem nakdi ücret desteği hem de Kısa Çalışma ödeneği alınırsa eksik gün kodu “29-Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer” kodu kullanılmalıdır.

Okunma Sayısı: 251

Yazarın Diğer Yazıları

İhbar Süresine Uymayan İşçinin Yeni İşvereni de Sorumludur

İşçi ve işveren arasında fesih süresince yaşanan anlaşmazlıklardan birisi de ihbar tazminatıdır. Belirsiz süreli iş...

Bu Sese Kulak Verelim!

Zaman zaman bu köşede Maliye, SGK ve Bakanlıklarda çalışan farklı meslek gruplarının sorunlarını, taleplerini ve...

Kadınlar İçin Emeklilik Şartları

Geçen hafta erkek çalışanların 4/a (SSK) şartlarıyla emekliliklerini yazmıştık. Bugün de kadın çalışanlar için 4/a...

Yatırım Teşviklerinde Neler Değişti?

Yatırım teşvikleri, ülkelerin kalkınma stratejileri ile sosyo-ekonomik ve toplumsal yapısına göre yatırımcıları belirli faaliyetlere yönlendirmek...

Emekli Aylığı Bağlanma Şartları

Emeklilik/Yaşlılık sigortasından şartları sağlayanlara emeklilik/yaşlılık aylığı bağlanmakta veya yaşlılık toptan ödemesi yapılmaktadır. Yaşlılık sigortasından aylığa...