Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

İşverenler Dikkat! Çalışan Temsilciniz Var mı?


08 Şubat 2014 00:01

Yorum Yapılmamış

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 20 Haziran 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek 22.06.2012 tarihinde Cumhurbaşkanlığı onayına sunulmuş ve 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak genel olarak 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmişti.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun;
– Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,
– Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önlemek,
– Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmek,
– Üretimin devamlılığını sağlamak,
– Verimi artırmak,
gibi amaçları bulunmaktadır. Özellikle işletmelerde işçi-işveren arasında köprü görevinde bulunmak üzere çalışan temsilcisi olması gerekmektedir.
İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirecektir;
– 2 ile 50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir,
– 51 ile 100 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki,
– 101 ile 500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç,
– 501 ile 1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört,
– 1001 ile 2000 çalışanı bulunan işyerlerinde beş
– 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.
Birden fazla çalışan temsilcisininbulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir.
Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.
Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır.
İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar. Çalışan temsilcilerine ilişkin olarak aşağıda belirtilen aykırılıklarda idari para cezası uygulanmaktadır.
– Çalışan temsilcilerinin görevlendirilmemesi veya seçilmemesi durumunda 2014 yılında 1.120 TL,
– Çalışan temsilcilerinin işverene öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkının verilmemesi durumunda 2014 yılında 1.680 TL
– Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarının kısıtlanması, imkan sağlanmaması durumunda hakları kısıtlanan her birey için 2014 yılında 1.120 TL,

idari para cezası uygulanacaktır.

 ************

twitter/resulkurt34

Okunma Sayısı: 59

Yazarın Diğer Yazıları

Haklı Nedenle Ayrılan İşçi Tazminatını Alır

Türkiye’de 17 Nisan tarihinden itibaren fesih yasağı çerçevesinde işverenler belli durumlar haricinde işçilerini işten çıkartamamaktadır....

Sahte Sigortalıya Suç Duyurusu Var!

Sahte sigortalı olur mu demeyin, fiilen çalışmadığı halde sağlık veya emeklilik hakları için fiilen çalışmadan...

Vergi Barışı, Matrah Artırımı ve Kasa Affı

Bu köşeden birkaç aydır vergi barışı, SGK ve Vergi borçlarının yapılandırılması, kasa affı, matrah artırımı...

Torba Kanunla Teşvik, Vergi-SGK Affı ve Ekonomiye İnce Ayar Geliyor

İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. TBMM...

SGK ve Vergi Barışı Ekonomiye Nefes Aldırır mı?

Bu yılın başlarında Nisan ayı gibi geleceği konuşulan vergi barışı aradan geçen zamana rağmen bugüne...