Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

İki Konuya Öteleme Gelecek mi?


06 Temmuz 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Bir süredir ertelemelerle en son 1 Temmuz 2020 tarihine ötelenen iki önemli konu yeniden gündeme geldi. Eğer bir erteleme olmazsa 1 Temmuz itibariyle 2 yeni uygulama yürürlüğe girecek gibi görünüyor. Bunlar hem işletmelerdeki maliyetleri arttıracak, hem de mevcut COVID- 19 sürecinde MUHSGK eğitimleri sürecinde işletmeleri ve çalışanları olumsuz etkileyecek.

Aybaşında yürürlüğe girmiş bulunan uygulamalardan birincisi kamu iş yerleri ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma yükümlülüğünün 01.07.2020 tarihinde başlayacak olmasıdır. Buna ilişkin olarak iş dünyasından 1.1.2022’ye erteleme talepleri geliyor.

Yine diğer bir konu ise “Muhtasar Beyanname” ile “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi uygulamasının 01.01.2020 tarihinde başlayacak olmasıdır. Buna ilişkin de 01.01.2022’ye erteleme talebi il dünyasından gelmeye devam ediyor.

★ ★ ★

İş güvenliğinde erteleme olacak mı?

Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü 01.07.2020’de başlayacak. Geçen hafta 1 Temmuz Sendromu başlığıyla ele aldığım bu konuya, iş güvenliği tamamen ertelensin istiyormuşuz gibi düşünen okurlarımız oldu. Bu yorum doğru değil.

Hemen başta belirtelim, 50 kişiden az çalışanı olanı birçoğu küçük işletme olan market, bakkal, muhasebe bürosu, berber, kuaför, manav, kebapçı, büfe, kırtasiye, taksi durağı, küçük mağazalar gibi az tehlikeli iş yerlerinde risk değerlendirme, acil durum planları hazırlanması, İSG eğitimleri, çalışan temsilcisi ve destek elemanı atamaları gibi yükümlülükler 2012’den beri yürürlüktedir. Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde de işçi sayısına bakılmaksızın tüm yükümlülükler devam ettiği gibi, 50 kişiden az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinin diğer İSG yükümlülüğü de aynen devam ediyor. Sonuçta 50 kişiden az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde mevcut pandemi, salgın ve ekonomik koşullar nedeniyle 1 Temmuz 2020 tarihindeki yürürlüğün yılbaşına ertelenmesi talebi sadece 50 kişiden az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinin iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi istihdamına ilişkindir. Bu iş yerlerinde risk değerlendirme, acil durum, çalışan temsilcisi, eğitim vs. diğer tüm İSG yükümlülükleri yürürlükte olup ertelenmemektedir.

İş dünyası tarafından kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma yükümlülüğünün 01.01.2022’ye ötelenmesi talep ediliyor. Tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüsün işletmelere olumsuz etkisi, piyasalardaki gelişmeler, istihdam ve iş durumları ile ekonomik gelişmeler de dikkate alınarak 50’den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü 01.07.2020’den 01.01.2022’ye ötelenmesi zaruri bir hal almıştır.

Ayrıca, Çok tehlikeli sınıfta, 01.01.2022 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanlarının görevlendirilebilmesi ve tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ise 01.01.2022 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilebilmesi uygun olacaktır.

★ ★ ★

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi erteleme olacak mı?

“Muhtasar Beyanname” ile “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi uygulamasının başlama tarihi bazı iller dışında 1 Temmuz 2020 tarihine ertelenmişti.

Mevcut ekonomik şartlar ve piyasaların henüz hazır olmaması, koronavirüse bağlı pandemi süreci dikkate alındığında, bu süreçte eğitim ve uygulamalara ilişkin toplantıların yapılamayacağı dikkate alındığında uygulamanın ertelenmesi büyük bir zaruret almıştır.

İş dünyası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasının henüz kapsama girmeyen iller açısından 01.01.2022’ye ötelenmesini talep ediyor. Umarım bu haklı talepler bir an önce karşılık bulur ve her iki konu da 01.01.2022’ye ötelenir.

Okunma Sayısı: 170

Yazarın Diğer Yazıları

Part-Time Çalışmada Püf Noktaları

Günümüzde başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere esnek çalışma yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle...

Haksız Çıkartılan İşçiler “İşe İade İsteyebilir!”

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin...

İş Kanununda Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları

Kıdem tazminatı işçinin İş Kanunundan doğan en temel haklarından biridir.kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlılığının ve...

Kreş Yardımından Gelir Vergisi ve SGK Primi Kesilecek mi?

7103 sayılı Kanun’da kadın hizmet erbabı adına verilecek kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin gelir...

Kıdem Tazminatı ne Kadar Arttı?

Çalışanların en önemli haklarından birisi olan kıdem tazminatı, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayılarına...