Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

İhracatçıya Yeşil Pasaport Dopingi


03 Nisan 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

İhracatçılarımızın her biri esasen bu ülkeye büyük hizmetleri olan gizli kahramanlardır. Türkiye’nin kalkınmasında, müreffeh ve huzurlu bir ülke olmasında yatırım ve istihdam artışının büyük bir payı var. Dolayısıyla da istihdam artışında da ihracatçılarımızın büyük bir katkısı olması, ihracatçıların neden birer kahraman olduğunu bizlere daha iyi anlatıyor.
Bir yandan istihdam sayısında ve buna bağlı olarak vergi ve sosyal güvenlik gelirlerinde artış olacak, diğer yandan cari açık azalacak, öte yandan da ekonomik gelişme ve büyüme toplumun tüm kesimlerine dağıtılacak.
Yıllarca küçük tutarda ihracat yapan ülkemiz, Turgut Özal’ın başbakanlığı döneminde hızla ihracat hamlesine başladı. Bugün gelinen noktada bu yüzden merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın büyük emekleri var.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde, 2023 yılı için konulan 500 milyar dolarlık ihracat hedefi, son bir iki yıldır yaşanan tüm olumsuzluklara ve ülkemiz üzerindeki karanlık oyunlara rağmen, Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti yönetimi tarafından aynı kararlılıkla sürdürülüyor.
Aynı şekilde, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TOBB, DEİK ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İTO, İSO, MÜSİAD, TÜMSİAD ve iş dünyasının diğer temsilcileri Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat için işbirliği içinde ciddi çalışmalar yapılıyor.
9 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan 6728 Sayılı Kanunla, Bakanlar Kurulunun belirleyeceği tutarlarda belirli bir ihracat değerine ulaşan firmalara yeşil pasaport (hususi damgalı pasaport) verilerek ihracatçının vize sorununun çözülmesi için girişimde bulunuldu.
Kimlere verilecek?
İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir.
Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı aşağıdaki tutarlarda olan şirket yetkililerine iki yıl süreyle yeşil pasaport verilecek. Hususi damgalı pasaport verilecek kişilerin eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmeyecek.
 
İhracatçı firmaların seçilmesi
Bakanlar Kurulunca belirlenen yıllık ortalama ihracat tutarına sahip firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri dikkate alınarak Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenir ve her yılın 15 Şubat tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı bölge müdürlüklerine bildirilir.
Serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların yurtdışı satışları yıllık ortalama ihracat tutarında dikkate alınır. Ancak yurtiçinden serbest bölgeye getirilerek üretim ve işletme faaliyetine tabi tutulmadan yurtdışında yapılan satışlar, yıllık ortama ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Hizmet ihracatı ile serbest bölgelerin yurtdışına yaptıkları satışların tevsikine ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenecek.
Başvuru nasıl yapılacak?
Hususi damgalı pasaport müracaatı, İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca müştereken belirlenen talep formu aracılığıyla yapılacak. Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulan ve imzalanan talep formu, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanarak, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğine sunulacak. Müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğunu ve talep formunu imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarını tevsik etmeye yönelik belgeler müracaat sahibi tarafından talep formuna eklenecek.
Firmanın üye olduğu İhracatçı birliği, müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğuna ve talep formunu İmzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarına dair ibraz edilen belgeleri incelenecek. Talep formundaki tüm bilgilerin tam ve doğru olarak doldurulduğuna ilişkin kontroller yapıldıktan sonra form, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliği yönetim kurulu başkanı veya yetkilendireceği başkan yardımcısı tarafından imzalanacak.
Eksiksiz olarak doldurularak imzalanan talep formu, onaylanmak üzere Ekonomi Bakanlığı bölge müdürlüğüne sunulacak. Talep formundaki bilgiler tam ve eksiksiz olarak doldurularak firmada pasaport alabilecek yetkili kişi sayısı açısından da gerekli kontroller yapıldıktan sonra form, Ekonomi Bakanlığı bölge müdürlüğünce onaylanacak.
Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini taşmadığının sonradan anlaşıldığı veya pasaportun geçerlilik süresi içerisinde bu şartlardan herhangi birini kaybettiği tarihi izleyen 15 gün içerisinde hususi damgalı pasaportlarını iade etmekle yükümlü olacak.Bu durum, firma tarafından derhal formu onaylayan bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünce derhal pasaportu veren il emniyet müdürlüğüne bildirilecek. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine on yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmeyecek.
Okunma Sayısı: 74

Yazarın Diğer Yazıları

Haksız Çıkartılan İşçiler “İşe İade İsteyebilir!”

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin...

İş Kanununda Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları

Kıdem tazminatı işçinin İş Kanunundan doğan en temel haklarından biridir.kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlılığının ve...

Kreş Yardımından Gelir Vergisi ve SGK Primi Kesilecek mi?

7103 sayılı Kanun’da kadın hizmet erbabı adına verilecek kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin gelir...

Kıdem Tazminatı ne Kadar Arttı?

Çalışanların en önemli haklarından birisi olan kıdem tazminatı, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayılarına...

Kısa Çalışma Ödeneği Arttı

Bir yıla yakın bir süredir işçinin, işverenin hayatında önemli bir yer edinen kısa çalışma ödeneği,...