Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Hurda Araç Teşviki Ekonomiye Can Verir


14 Nisan 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Otomotiv sektörü, uzun bir süredir hurda araç teşviki getirilerek otomotiv ve yan sanayi endüstrisinin canlandırılmasını ve istihdamın artırılmasını istiyor.

Daha önce de uygulanıp büyük bir fayda sağlanan hurda teşviki konusunda hem vatandaşta hem de otomotiv sektöründe büyük bir beklenti var.

Esasen Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olan, otomotiv ve yedek parça sanayinin canlandırılması ve buna bağlı olarak istihdam artışının sağlanması için yeni bir hurda düzenlenmesinin getirilmesi ve yeni araç alacaklara, hurda teşvikinden faydalanarak, belli miktarda indirim sağlanması uygun olacaktır. Hurda teşviki paketi sadece tek bir vergi indirimi ile sınırlı tutulmalı, 15 yaşın üzerindeki tüm araç sahiplerini kapsayan bir paket olmalıdır.

Hurda teşvikinin getirilmesi hem tüketimin canlanmasına bağlı olarak üretim ve istihdam artışı, hem de ekonomiye ve finansal piyasalara katkı sağlayacaktır.

Yapılacak bu düzenleme;

1-Hurda teşviki ile otomotiv ve yan sanayi piyasası canlanır,

2-Yeni alınacak araçlar nedeniyle kamuya ciddi miktarda vergi ödemesi yapılır,

3-Otomotiv sektöründe istihdam artar ve buna bağlı olarak işsizlik düşer,

4-Trafikte ciddi tehdit oluşturan 6 milyonun üzerinde hurda aracın trafikten çekilerek can ve mal güvenliğinin artırılması sağlanır,

5-Eski teknolojili araçların karbon salınımı ile yaptığı çevre/hava kirliliği önlenmiş olur,

6-Eski model araçların piyasadan çekilmesiyle Nakliye piyasasında fiyat dengesi sağlanır.

7-Ülkemizde ciddi bir ithalat kalemi olan hurda demir-çelik ithalatındaki düşüş nedeniyle cari açık olumlu yönde etkilenir. Hurda demir ve çelik üretimi ile bu mamullerin fiyatlarındaki düşmelere bağlı olarak diğer sektörlerde de fiyat avantajı sağlanmış olur.

Hurda araç teşvikinin getirilmesi halinde ciddi avantaj ve faydaların sağlanacağı açıktır.

Başta binek otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs ve Pick-Up gibi araçlar olmak üzere hurda teşvikinden tüm araçların yararlandırılması ekonomiye cansuyu olacaktır.

Stajyer avukatların ‘sigorta mağduriyeti’ giderilmeli

Hukukun ve adaletin bekçisi olarak gördüğümüz avukatların staj dönemleriyle ilgili önemli bir mağduriyet yaşanıyor. Esasen birçok stajyer de bunu bilemediği için staj döneminde sigortalı olarak çalıştığında stajının yanması nedeniyle stajını yeniden yapmak zorunda kalıyor.

Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için 1136 sayılı kanunun üçüncü maddesinde gereken şartlardan biri de ‘c. Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi almış bulunmak’ olarak belirtilmiştir.

Avukatlık stajı bir yıl olup, stajın bu kısmında yer alan hükümler uyarınca ilk altı ayı mahkemelerde ve kalan altı ayı da en az beş yıl kıdemi olan (bu beş yıllık kıdem hesabına kanunun 4 üncü maddesinde yazılı hizmette geçen süreler de dahildir) bir avukat yanında yapılmaktadır.

Mali Müşavirler staj süresince ücretli çalışıp sigortalı olabilmekteyken, avukat stajyerleri bu haktan mahrum edilmiştir. Avukatlık Yasasının 12. maddesinin (c) bendi uyarınca, bir avukat yanında ücret karşılığında sigortalı yapılsa bile stajı geçersiz sayılmaktadır. Avukatlık stajı döneminde sigortalı olarak bir ücret karşılığında çalışmanın avukatlığa engel olması nedeniyle birçok stajyer avukat mağdur olmaktadır.

Avukatlık stajı sırasında, bir işyerinde çalışma ve sigortalı bildirme yasağı kaldırılmalı ve avukatlık stajı süresince, kişilerin, yaşamlarını idame ettirebilecekleri ücretleri kazanma ve aynı zamanda sosyal devletin bir unsuru olan sosyal güvenlikten sınırsız yararlanabilmelidirler.

Yapılacak bu düzenleme ile binlerce avukat stajyerinin mağduriyeti çözüleceği gibi, ücretlerden alınabilecek Vergi ve SGK primlerinin ödenmemesinden doğan kamu kayıpları giderilecek ve sosyal güvenlik hakkı stajyer avukatlara da tanınmış olacaktır.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 15. maddesine; avukatlık stajı yapanların bir avukat yanında ücret alabilecekleri ve sigortalı olabilecekleri yönünde düzenleme yapılması halinde stajyer avukatların mağduriyetleri giderilmiş olacaktır.

Okunma Sayısı: 100

Yazarın Diğer Yazıları

Haksız Çıkartılan İşçiler “İşe İade İsteyebilir!”

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin...

İş Kanununda Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları

Kıdem tazminatı işçinin İş Kanunundan doğan en temel haklarından biridir.kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlılığının ve...

Kreş Yardımından Gelir Vergisi ve SGK Primi Kesilecek mi?

7103 sayılı Kanun’da kadın hizmet erbabı adına verilecek kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin gelir...

Kıdem Tazminatı ne Kadar Arttı?

Çalışanların en önemli haklarından birisi olan kıdem tazminatı, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayılarına...

Kısa Çalışma Ödeneği Arttı

Bir yıla yakın bir süredir işçinin, işverenin hayatında önemli bir yer edinen kısa çalışma ödeneği,...