Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Çiftçi Borçlarına Yapılandırma Torba Teklife Girdi


18 Şubat 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen, vergisini düzenli ödeyen mükellefe yüzde 5 indirim yapılması, Esnaf Ahilik Fonu kurulmasına ilişkin Kanun Teklifi çiftçi borçlarına yapılandırmayı da içeriyor.

Vergisini düzenli ödeyen mükellefe yüzde 5 indirim yapılması, Esnaf Ahilik Fonu kurulmasına ilişkin Kanun

Teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifin görüşmeleri sırasında verilen önergelerle 11 yeni madde teklife eklenirken, çiftçinin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları yüzde 5 faiz ile yeniden yapılandırıldı. Ayrıca, TEDAŞ’a olan sulama borçları yeniden yapılandırma kapsamına alındı. Yasa teklifinin gelecek hafta kanunlaştırılması bekleniyor.
Komisyonda kabul edilen teklife göre, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçiye kullandırılan ve 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle takibe düşen borçlar için çiftçi kanunun yürürlüğe girdiği üçüncü ayın sonuna kadar başvuracak. Yapılandırılan tutara yapılandırmaya konu kredi borcunun vadesini takip eden tarihten, yapılandırma tarihine kadar yıllık yüzde 11 oranındaki basit usulde yürütülecek faiz uygulanacak. Bunun yüzde 6’sı Hazine, yüzde 5’i çiftçi tarafından karşılanacak.
Yapılandırmaya konu kredi borcunun vadesini takip eden tarihten yapılandırma tarihine kadar yıllık yüzde 5 faiz uygulanacak. Yapılandırmaya esas tutarın, defaten veya taksitlendirilmesi halinde ilk taksiti, 2017 Ekim sonuna kadar, izleyen taksitleri 2018’in Ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda toplam beş taksitte ödenecek. Komisyonda verilen bilgiye göre, bütün borçluların yapılandırmaya başvurması durumunda Hazineye maliyeti 825 milyon lira olacak. 120 bin kişinin düzenlemeden yararlanması bekleniyor.
TEDAŞ’ın 2.2 milyar liralık alacağı yapılandırılacak
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından vadesi 15 Şubat 2017 tarihi itibarıyla geldiği halde maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olanlar yeniden yapılandırılacak. TEDAŞ’ın tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları da yine aynı kapsamda yeniden yapılandırılacak. Komisyona bilgi veren TEDAŞ yetkilileri, 13 bin resmi abonenin 780 milyon lira, tarımsal sulamada 40 bin abonenin 1 milyar 360 milyon lira borcu bulunduğu, düzenlemenin 2.2 milyar lira tutarındaki bir alacağın yapılandırılmasını kapsadığını açıkladılar. Yapılandırma kapsamındaki tarımsal sulamadan kaynaklanan elektrik borçlarının 1 milyar TL’si Dicle Bölgesi’ne ait bulunuyor.
Teklife eklenen diğer bir maddeye göre, Geliştirme ve Destekleme Fonu’ndan kullandırılan Irak Programı kredilerinden takip edilen alacaklar için yapılandırma hükümlerinden yararlanamayan borçlulara yeni bir yapılandırma imkanı getirildi.
Teklifte yer alan düzenlemeler satır başlarıyla şöyle:
✔ Bankacılık, finans ve sigortacılık sektörleri dışında vergisini düzenli ödeyen mükelleflere yüzde 5 indirim yapılacak. Hesaplanan indirim tutarı 1 milyon liradan fazla olamayacak.
✔ İşyerini kapatan esnafa maaş ödemesi yapılması için Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak. Primini ödemiş olanlardan son 3 yıl içinde 600 gün faaliyetini sürdürenlere 180 gün, 900 gün faaliyetini sürdürenlere 240 gün, 1080 gün faaliyetini sürdürenlere de 300 gün süreyle Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği verilecek. Sandık primi, prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak alınacak.
✔ Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşlarının Türk soylu olmakla birlikte yurtdışında ikamet eden ana, baba, eş ve çocukları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları ana, baba, eş ve çocukları, talep etmeleri halinde, ikamet şartı aranmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılacak.
✔ Genel Sağlık Sigortası prim borçları yeniden yapılandırılıyor. Genel Sağlık Sigortası tescili yapılıp ancak gelir testine hiç başvurmayanlara yönelik düzenleme getiriliyor. Bu kişiler, 12 ay içinde gelir testine başvurursa, Genel Sağlık Sigortası primleri, yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren alınacak.
✔ İşyeri ve konutu dövizle satın alan, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancılar, KDV’den muaf tutulacak.

 

Okunma Sayısı: 90

Yazarın Diğer Yazıları

Kıdem Tazminatı ne Kadar Arttı?

Çalışanların en önemli haklarından birisi olan kıdem tazminatı, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayılarına...

Kısa Çalışma Ödeneği Arttı

Bir yıla yakın bir süredir işçinin, işverenin hayatında önemli bir yer edinen kısa çalışma ödeneği,...

Fesih Nedeninin Yazılı Bildirimi Neden Önemli

İş sözleşmesinin feshine ilişkin 7244 sayılı Kanunla getirilen geçici fesih yasağının süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile...

Asgari Ücret İşçinin Cebine Nasıl Yansıyacak

4857 sayılı İş Kanunu’nun 3. maddesine göre iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı Kanunun...

Kısa Çalışmada Neler Değişti?

Son aylarda neredeyse tüm çalışanların yakından bildiği bir kavram oldu “Kısa Çalışma”. Koronavirüsü (COVID-19) salgın...