Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Ateist Yalancısın… Niyetin Niyet Değil…


25 Kasım 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Ateist Yalancısın.

Ateist Yalancısın “Bil diye yaratmış” biliyorsun Allahı bilmeyen yok. Bilmek istemeyen Var. Cüz’i iradesini enesine kaptıran var. Asi var kibirli var… Ben bilirimci var… Akletmekten kaçan var…

Ateist yalancısın

Hz Ademden beri insanların içinde asiler çıkmış… İlk asi şeytan… Derdi enesi… Kavgası enesi amacı enesi olan… Asi olur. Ektiğini biçtin… ey ateist.

Ateist yalancısın… Ektiğimi biçtim… de

Niyetin niyet değil… ateist… hey sen de ateistsin yani sen de müşriksin… Çünkü her eneci ateistir derecesi farklı… Evet… Bu Hint dinlerinden geçmiş… diyen Bu orta çağda kaldı diyen… Enecidir… hilecidir… Zararlıdır… Irkçıdır… Eneciliktir hastalık… Kime neye bulaşmışsa asileştirmiş… Hint dinlerinde Allahın ve esmasının onaylamadığı şeyler var da… Diğer enecilerin dinlerinde yok mu?.. Bir çağı alçaltan alçaktır… Enecidir… Evrensel kıymetlerle  kavgadadır… Aklın  kıymetleriyle kavgadadır.Orta çağı alçaltma derdinde… Ama Ebu cehilliği alçaltma derdinde değil… Karunluğu lutiliği… firavunluğu alçaltma derdinde değil… Ebreheliği alçaltma derdinde değil…

Niyetin niyet değil… ateist… eneni  ululamak için Allahı inkardasın  ey ateist hilecisin… Enecisin… Dünya senin elinde cehennem olacak… Karanlıksın zararlısın…

Niyetin niyet değil… ateist… Niyetine uyumlu şeylere inanıştasın… Sende ADL sıfatı böyle tecellisi bu… Allah zulmetmez.. Kötü niyetlinin kalbini kapatır… Aklını söndürür… Kördür o sağırdır …dilsizdir… şehadet yoktur dilinde bile… Gözü özü sözü şehadetsizdir alnı secdesizdir… Mustahakını bulmuşsun ey ateist…

Hz Ademden beri eneciler peygamberle yani güneşle kavga etmiş… Eneciler gecedir… güneşin suçu ne… Kibre alet etti zenginliğini Karun. Hz Musanın da akrabasıydı. Güneşin dibinde karanlık bir dünyaydı Karun…

Ektiğimi biçtim… de  Niyetin niyet değil… ateist… Halin nice hal olsun… ektiğini biçmişsin yani… Evet… ateist Ektiğini biçtin… aklını vasıta ettin karanlığına… Rahmana hadim olmaktan kaçtın… Namaz kılsan zekat verecektin… Kaçtın secdeden… İyiliğe düşman bir enen var… Zaniliğine hadimsin… hilecisin… Esmaya uyumlu bir enen yok ki… Kavgan bundan. Çıkarın bu kavgada… Enenle kavgayı değil asiliği seçtin…

Niyetin niyet değil… ateist… esmaya uyumu seç… Varlığa uyumu seç. Bu varlıkta bir irade var… Sen varlığı yok etme arzusundasın hevasındasın… ülküsündesin… Niyetin niyet değil… ateist… Varlıkla kavgadasın eneni kutsal saymışsın… Senin de kutsalın var enen… Bütün kutsallarla kavgan bundan…

Niyetin niyet değildi… ateist… Ektiğini biçtin…

Karanlığı seçen geceye sebep olur… Dünyayı cehennem ettin ve içinde sen de yandın… düzelmelisin. Tevbe etmelisin. Tevbe meleklerden üstün kılacak seni bile… Haydi tevbeye… Ama düzelmezsin çünkü zulüm sana yapılınca zulüm.Beş yavrulu kuşu öldürürsün zulüm olmaz… “İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır…” Oruç tutsaydın zani de olmayacaktın… hırsız da…

Evet… Hırsızlığa tevbe etmeliydin ama şükrettin… Enen için yakar yıkarsın ene merkezlisin… Bu varlıktaki tek saygıya layık sey enen mi?.. Tek kutsal şey enen mi? Enesi yok olasıca…

Okunma Sayısı: 134
Kategori: Hamdi ORUÇ

Yazarın Diğer Yazıları

Allahın Her Bir Sıfatıdır Kur’an Ayetlerinde Konuşan…

Allahın her bir sıfatıdır Kur’an ayetlerinde konuşan… Hz. Allahın her bir sıfatıdır Kur’an ayetlerinde konuşan…...

Hadi Nedir mi? Birkaç Örnek Kur’andan Ah “Ya Edep…”

Hz İbrahim ateşe atılma pahasına hadim oldu HADİ sıfatına… Başka bakışla bakalım bir de… Yani...

Allah Semud Kavmini Neden Tanıtıyor Dersiniz…

Amaç tarih anlatmak mi? Esmanın penceresinden bakışı önermek mi? İnsanlar esmanın penceresinde bakmadıkça ne okuduğu...

Şefaat Anlayışları ve Şirk

Şefaat anlayışlarının bazısı şirktir, mesela Peygamber  Allahla “sıra ile” şefaat eder veya birlikte şefaat eder…...

İlahi Din Nedir mi… Ya Beşeri Din Nedir?

İlmi sınırsız olan Allahtır… İlahi din secdeli olmaktır…acizliği kabuldür… Ya “Beşeri din” bunun zıttı…secdenin yerini...