Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Zaferler Ayında Düşünceler

Hasan Celal GÜZEL

31 Ağustos 2012 00:01

Yorum Yapılmamış

Hiç düşündünüz mü sevgili okuyucularım, Anadolu'nun fethi tarihi olarak kabul ettiğimiz 26 Ağustos 1071'de, yani bundan bin seneye yakın zaman önce Türk Sultanı Alp Arslan'ın kazandığı Malazgirt Zaferi

 esnâsında, dünyanın ahvâli umûmiyesi neydi ve bugünün 'medenî' milletleri ne durumdaydılar?
Amerika ve Avustralya kıtaları bomboştu. Kuzey Amerika'da, bugünkü ABD'nin topraklarında, Asya'nın kuzeyinden geçen göçebe kabileler, muhtemelen Türklerle akrabalığı bulunan Kızılderililer vardı. Orta ve Güney Amerika'da ise İnka, Maya ve Aztek medeniyetleri yeşeriyordu. Bugünkü AB'nin bulunduğu Avrupa'da zulmet ve zulüm hâkimdi. Batı Roma'nın yıkıntıları arasında, Türk Hun İmparatoru Attilâ'nın önüne katarak getirdiği barbar kavimler, tam bir kültür ve medeniyet fukarası olarak derebeylerinin etrafında vahşî bir hayat tarzı içinde yaşıyorlardı ve Kilise'nin Ortaçağ karanlığındaki rolü, Engizisyon işkencelerine dönüşüyordu.

Anadolu'da Doğu Roma'nın (Bizans) saltanatı sallantıdaydı. Asya'da ise, Oğuzlar (Uzlar/Kumanlar) 600 bin kişilik bir orduyla Tuna'yı geçip Balkanlar'a inmişler, Peçenekler ile birlikte Doğu Avrupa'ya hâkim olmuşlardı. Slavlar, Türk hâkimiyeti altındaydı. Asya'nın büyük bir kısmı, Batı ve Doğu Türkistan, Kazan, Kırım, Sibirya, İran ve Hindistan'da Türk devletleri hüküm sürüyordu.

***
Tarihimizdeki böylesine zafer dolu günleri ve asırları anlatırken, ukalânın biri çıkıp 'Canım, bırakınız geçmişle övünmeyi de günümüze bakalım!…' demez mi, kahrolurum… Yahu, geçmişini bilmeyen bugün ve yarını nasıl değerlendirebilir ki?…
6000 yıla uzanan tarihiyle dünyanın en eski medeniyetlerinden (bizce en eskisi) birisi ol; 2500 yıllık bilinen tarihte yüzyıllar boyunca dünya hâkimiyetine sahip bulun; 14 asırlık İslâm tarihinde 10 asır İslâm'ın bayraktarlığıyla şeref kazan; Osmanlı İmparatorluğu gibi, dünya tarihinin en muhteşem medeniyetini ve devletini kur; bin yıl sonra düşmanların artık yok oldular diye sevinirken 1. Cihan Harbi'nin harabeleri altından yeniden bir 'Ergenekon' doğuşuyla 'Türkiye Cumhuriyeti'ni inşa et… Sonra da kalk, bu şanlı mâziyi inkâr ederek mübarek milleti horlamaya çalış… Bunu yapabilmek için sadece 'gaflet ve dalâlet' yetmez; ayrıca 'hıyânet' içinde olmak da lâzımdır.

Bedri Rahmi'nin dediği gibi, bu 'dev memesinde cüceler emziren acayip memleketimde', mâziye sövmek, ceddini küçümsemek, kendi milleti ve tarihi hakkında iftiralar atmak, ne yazık ki 'aydın' olmakla eşdeğer tutuluyor. Bu pabuçlarımın aydınları, daha dün denecek kadar yakın bir zamanda anavatanımızın bir parçası olan Rumeli'yi kaybederken soykırıma uğratılan 7 milyon Türk'ü; Ermeniler tarafından katledilen 1.5 milyon Türk'ü; Batı Anadolu'nun işgalinden sonra soykırıma mâruz kalan yüzbinlerce Türk'ü ağızlarına dahi almazlarken; Millî Mücadele'yi 'Anadolu'nun yeniden işgali' diye târif etmekten utanmazlar ve kim bilir hangi menfaatler karşılığı, Türkleri hayâsızca 'etnik temizlik' ve 'soykırım' yapmakla itham ederler.
26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz başlamadan önce, Batı Anadolu'daki Yunan vahşet ve zulmünü anlatan Milletlerarası Araştırma Komisyonu'nun Paris Barış Konferansı'na sunduğu raporda, işgalcilerin yüzkarası fiilleri kaydedilmiştir.
Bu millet büyük millettir. Bugün artık Yunanistan'la da, Bulgaristan'la da, Ermenistan'la da iyi komşuluk münasebetleri içinde dostluğa hazırdır. Lâkin, tarihi ve ataları hakkında iftirayı aslâ kabul edemez.

***
Atatürk'ün şu sözünü çok mânidar ve haklı buluyorum: 'Bir milletin ki siyasî terbiyesinde, sosyal terbiyesinde, vatan sevgisinde noksan vardır, öyle bir millet, egemenliğini lüzumu derecede kuvvetle elinde tutamaz'.
Malazgirt Zaferi
'ni, Büyük Taarruz'u ve Zafer Bayramı'nı kutlarken, Alparslan'ı, Atatürk'ü, atalarımızı, mübarek şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla yâd ediyorum.
 

Okunma Sayısı: 118

Yazarın Diğer Yazıları

Geleceğin Süper Gücü: ‘Yeni Türkiye’ (II)

Ben Müslümanım elhamdülillah… Peygamberimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem Efendimiz’in Veda Hutbesi’ndeki düsturlarına kalbden inanırım. Aslâ...

Geleceğin Süper Gücü: ‘Yeni Türkiye’ (I)

Efendim, bendeniz bir ‘fütürolog’, yani gelecek bilimcisiyim. 1968 yılının sonunda girdiğim Devlet Planlama Teşkilâtı’nda (DPT),...

Türkiye’nin Lideri: Recep Tayyip Erdoğan

Sevgili okuyucular, 15 Temmuz’da darbe teşebbüsünde bulunanların öncelikli hedefi niçin Sayın Cumhurbaşkanı’nı şehit etmekti biliyor...

Akit Gazetesi ve Demokrasi

Allah’ın (c.c.) selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun sevgili okuyucularım… Sizleri çok özledim. Son iki...

Jakoben Hukukçular Kudurdu

Bendeniz hukukla meşgul olmaya Metin Feyzioğlu‘nun doğduğu yıl olan 1969’da başladım. Bu müddet zarfında özellikle...