Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Yusuf Suresi ve Yalancının Mumu Sözü


16 Aralık 2010 00:03

Yorum Yapılmamış

Yalancının mumu yatsı namazına kadar yanar sözünü duymuşsunuzdur. Bu sözün Yusuf a.s kıssası ile bir bağlantısının olduğunu düşünüyorum. Yusuf suresi Kuran- Kerim de yer alan en ibret alınacak surelerden birisidir ve tek surede olay anlatılmıştır. Kitabın diğer bölümlerinde dağınık halde değildir. Bütünü tek surededir.

Yalancının yaktığı mum nedir ki sadece gücü yatsı namazına kadar sürsün ? Neden yatsı namazı ? Yalancı neden yalan söyler ? Mum ışığı neyi temsil eder ? Yalan nedir ?

Yalan aldatmaktır, kandırmaktır, gerçeğin üstünü örtmektir, doğrunun fark edilmesini engellemektir. Yalan, kısa dünya hayatının çıkarları doğrultusunda nefsimizin-benliğimizin kendi zannınca hoşuna giden istekleri doğrultusunda olayları kurgulamak gayretine ve kısa menfaatlere uşaklık etmemizi sağlayan gerçeğe dayanmayan söz ve davranışlar bütünüdür. Yalancılık başkalarının mutsuzluğu üzerinden nemalanma beslenme usulüdür. Akşam karanlığı cahilliğin sembolüdür. Mum akşam karanlığı bastırınca yakılmış fakat yatsı namazına kadar  sönmüştür. Gücü ancak oraya kadar yetmiştir. Geceyi bitirememiş ve sabahın ışıklarına erişmemiştir.  Güdük ve zavallı bir mumun aydınlatıcılı ancak o kadar olur. Kazandıracağı kazançta o ölçüdedir.

Yusuf suresini okursanız orada söylenen yalanları fark edersiniz. Yusuf a.s’ın üvey ağabeyleri hased duygularına esir düşerek Yusuf’u kuyuya attıktan sonra  geri evlerine dönüp babalarına Yusuf’un bir hayvan tarafından kaçırılıp öldürüldüğü yalanıyla olay başlar. Sonra Yusuf a.s kervancılar tarafından kuyudan çıkarılıp Mısır pazarında köle olarak bir zengine satılır. Zenginin evinde gençlik çağındadır ve evin hanımı Yusuf a.s’ı şehvetlice arzulamaktadır.

Kadın O’nu elde edemeyince ve kocasına yakalanınca Yusuf’a.s’a iftira yalanı atar. Yusuf suresi bu iki yalanın karşısında TUZAK KURANLARA KARŞI ALLAH’IN ONLARA KARŞI NASIL TUZAK KURDUĞUNU harika bir şekilde açıklar. Hased üvey ağabeylere ve şehvetli bir kadın tuzağına karşılık Yusuf a.s nasıl korunmuş ve kollanmıştır açıklanır. Dünya yaşamında kötülük yapanların hep kaybettikleri ve masumların mağdurların hep ilahi adalet tartısında kazandıkları bu surede açıklanır. Kaderin cilveleri bu surede ayan beyan görülür. Yalancının yalanı döner dolaşır yine kendi yakasına yapışır.Yalan mumunun verdiği ışık azdır ve mum erir gider. Sağladığı kısa menfaat çok çabuk biter.

Yusuf suresi inzal sırasına göre 53. sıradadır. İlk ayeti ELİF LAM RA ile başlayan surelerdendir. Kuran da ELİF LAM RA ile başlayan diğer sureler şunlardır. Yunus, Hud, İbrahim, Hicr suresi.

İnzal sırasına göre : Yunus Suresi 51. sırada. Hud 52. sırada. Yusuf 53. sırada. Hicr 54. sırada. İbrahim 72. sırada.

Yunus suresi 109 ayettir ve son ayeti şöyledir.  109- Sana vahyolunana uy! Ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Çünkü O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

Hud suresi 123 ayettir ve son ayeti şöyledir. 123. Göklerin ve yerin gaybını bilmek yalnızca Allah’a mahsustur. Her iş O’na döndürülür. Sen yalnızca O’na ibadet et ve yalnızca O’na dayan. Rabbin yaptıklarınızın hiçbirinden gafil değildir.

Yusuf suresi 111 ayettir ve son ayeti şöyledir : 111. Gerçekten de onların kıssalarında üstün akıllılar için bir ibret vardır. Bu Kur’ân uydurulmuş herhangi bir söz değildir. Lâkin kendisinden önce gelen kitapların tasdiki her şeyin ayrıntılarıyla açıklayıcısı ve iman edecek bir kavim için hidayet ve rahmettir.

Hicr suresi 99 ayettir ve son ayeti şöyledir : 99- Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.

İbrahim suresi 52 ayettir ve son ayeti şöyledir : 52- Bu Kur’ân, kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak bir tek Ehad üs Samed olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir.

Yukarıda saydığım 5 surenin son ayetlerine dikkatlice bir bakar mısınız. Ne kadar da anlam bütünlüğü var değil mi ? Hakikat güneşi doğduğunda gönüllerde sanki sabahın seher vakti gibi aydınlanır ortalık. Karanlıktan eser kalmaz. Cahillik, zan, vesvese biter. Zavallı bir mumun ışığı görünmez bile. Adı sanı kalmaz. Bu arada Rasulallah efendimizin Müminler hakkında söylediği şu hadisi de unutmayalım. MÜMİN DE YALAN VE NANKÖRLÜK ASLA GÖRÜLMEZ. Yusuf suresini okumanızı tavsiye ederim. Düşünen beyinlere çok ibret saklı orada.

UĞUR ÖZALTIN

Okunma Sayısı: 114
Kategori: Uğur ÖZALTIN

Yazarın Diğer Yazıları

Kısa Kısa – Gereksiz

Zaman zaman… değil, yeteri zaman aralıklarında duyuyorum. Diyorlar ki “bilişim bölümleri gereksizdir.” Bunu öğretmen de...

Katillik Nerede Başlar

Günümüzün en çetrefil sorusu budur. İnsanı öldürmek nerede cinayettir, nerede haktır, nerede dine vicdana uygun...

Sor Soruyu

Sor soruyu al boruyu yarışmasına hoş geldiniz. Bugün ilk bölümümüzde üç yarışmacı birbirine soru soracak...

Üstün Dökmen Döktürdü

Prof. Dr. Üstün Dökmen bugün Star televizyonunda Melek adlı programda konuktu ve astroloji hakkındaki görüşlerini...

Para Zaafı

Para zaafı yani para için her şeyi yapabilirlik ya da menfaat köleliği günümüzün en çetrefil...