Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Yeni Anayasamızda Görmek İstediğim Maddeler


26 Ocak 2012 00:01

Yorum Yapılmamış

Bu yıl yeni anayasa telaşımız olacak gibi görünüyor. En azından ben Cemil Çiçek’in televizyonlardaki demeçlerinden bunu anlıyorum. Yeni anayasa da benimde bir tuzum bulunsun istedim ve bu konudaki fikirlerimi yazdım.

Anayasa ile yasa arasında ne farklar var önce bunu anlamalıyız.Anayasa yasaların anası olmalıdır. Yani kavramsal olmalıdır ki, bir çok yasa bir anayasa maddesinden varlık bulmalı, ona dayanmalıdır. Anayasa yasaların birbirleriyle çelişir duruma düşmelerini de önleyebilir olmalıdır. Yasaların birbirleriyle çelişkili olması o ülkedeki hukukun zayıflığını gösterir.  Bir kanun perhizin faydalarını sayarken diğer maddesi lahana turşusu yiyelim tavsiyesiyle gitmemelidir. Bu yüzden kanunlar ana başlıklarıyla ilgisiz alakasız olmamalı ve bu yasalar anayasayla da çelişir olmamalıdır. Yasaları hükümetler düzenleyip mecliste kabul edildiği gibi anayasalar da halk oylamasıyla oluşturulmalı ve kavramsal olmalıdırlar.

 

Yeni anayasamız devletimizin kimliği sayılan ilk maddeleri ve devletin ana kurumlarının belirtildiği teknik maddelerin dışında oluşturulacak tüm maddeler ADALET VE HAKLARIMIZ SORUMLULUKLARIMIZ konusunda hepimizin kabul edebileceği vicdani ve çoğunluğu kutsal kitaplardan seçme cümleler olmalıdır. Kavramsal açıdan bir çok anlatım kutsal kitaplarda en doğru şekilde bulunmaktadır. Öyle bir anayasa yapalım ki, edebi yönden de, akıl, vicdan ve bilim yönünden de yıllarca ihtiyaca cevap versin. Bugün yaşadığımız hukuk kararlarındaki karmaşıklığı da düzeltsin. Aynı suça farklı cezalar çıkmasın ya da bir mahkemenin serbest bıraktığına diğer mahkeme 30 yıl ceza vermesin. Suç ve ceza da denge mutlaka olmalıdır. 100 maddelik bir kavramsal anayasa bence elzemdir yeterlidir.

 

KUTSAL KİTAPLARDAN VE NEBİLERDEN SÖZLER

84- Kim bir iyilik getirirse ona ondan daha üstün karşılık vardır. Kim bir kötülük getirirse, o kötülükleri işleyenler, ancak yaptıkları kadar ceza görürler.KASAS SURESİ

 

14- Gerçi biz insana, anasına ve babasına itaati de tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla taşıdı. Onun sütten ayrılması da iki yıl içindedir. (Biz insana): "Bana, anana ve babana şükret" diye de tavsiye ettik.LOKMAN SURESİ

15- Bununla beraber eğer her ikisi de bilmediğin bir şeyi, bana ortak koşman hususunda seni zorlarsa, onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin ve bana yönelenlerin yolunu tut.LOKMAN SURESİ

 

7- Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.8-Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.ZİLZAL SURESİ

152-Ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın. Söylediğiniz zaman da, yakınınız da olsa âdil olun.ENAM SURESİ

8. Sakın tartıda taşkınlık etmeyin.9. Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın.RAHMAN SURESİ

135- Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan ve kendiniz, ana-babanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa, yalnız Allah için şahitlik eden kimseler olunuz. Zira zengin de olsa, fakir de olsa, Allah ikisine de (sizden) daha yakındır. Nefsinizin arzusuna uyarak adaletten uzaklaşmayın. Eğer (şahitlik ederken) dilinizi eğer, bükerseniz veya çekinirseniz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.NİSA SURESİ

8- Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun,MAİDE SURESİ

***

ON EMİR
1. Emir: 'Benden Başka RABBİN Olmayacak’
2. Emir: ‘Put Yapmayacaksın’
3. Emir: Rabbinin Adını Boş Yere Ağzına Almayacaksın’
4. Emir: ‘Şabat(Sebt) Günü'nü Kutsal Sayarak Anımsayacaksın’
5. Emir: ‘Annene Babana Saygı Göstereceksin’
6. Emir: ‘Adam Öldürmeyeceksin’
7. Emir: ‘Zina Etmeyeceksin’
8. Emir: ‘Çalmayacaksın’
9. Emir: ‘Yalan Yere Tanıklık Etmeyeceksin’
10.Emir: ‘Başkasının Malına Göz Dikmeyeceksin’
Peki, Tevrat’ta 10 emrin yer aldığı “Mısır’dan Çıkış 20:1–17” bölümü acaba nasıl bir anlatıma sahiptir?
Beraberce okuyalım;

Mısır’dan Çıkış(Şemot)20:1–17
RAB şöyle konuştu: “Seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın RAB benim. “Benden başka RABİN olmayacak.(1.Emir)
“Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yeraltındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer Put yapmayacaksın (2.Emir) .
Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrı'yım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm. “Tanrın RAB'bin adını boş yere ağzına almayacaksın Çünkü RAB, adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır.(3.Emir)

“Şabat(Sebt) Günü'nü kutsal sayarak anımsayacaksın. Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Ama yedinci gün bana, Tanrın RAB'be Şabat Günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın KÖLEN, hayvanların, aranızdaki yabancılar dâhil, hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü ben, RAB yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım, yedinci gün dinlendim. Bu yüzden Şabat Günü'nü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim.(4. Emir) .
“Annene babana saygı göster. Öyle ki, Tanrın RAB'bin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun. (5.)
“Adam öldürmeyeceksin. (6.)
“Zina etmeyeceksin (7.) .
“Çalmayacaksın. (8.)
“Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. (9.Yalan Yere Tanıklık Etmeyeceksin’)
“Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. (10. Başkasının Malına Göz Dikmeyeceksin’)

Görüleceği üzere Tevrat ta tamamen insanların anlayış seviyesine göre bir anlatım kullanmaktadır ancak üslubu Kuran ve İncil’e göre son derece serttir.

***

İsa A.S sözleri İNCİL’DENN

İşte kalıcı olan üç şey vardır: İman, umut, sevgi… (Pavlus'tan Korintlilere 1. Mektup, 13:13) 

İnsanların ve meleklerin diliyle konuşsam, ama sevgim olmasa, ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden farkım kalmaz… Bütün sırları bilsem, her bilgiye sahip olsam… ama sevgim olmasa, bir hiçim. Varımı yoğumu sadaka olarak dağıtsam, bedenimi yakılmak üzere teslim etsem, ama sevgim olmasa, bunun bana hiçbir yararı olmaz. (Pavlus'tan Korintlilere 1. Mektup, 13:1-3) 

Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Sevgi herşeye katlanır, herşeye inanır, herşeyi umut eder, herşeye dayanır. Sevgi [Allah'ın sevgisi] asla son bulmaz… (Pavlus'tan Korintlilere 1. Mektup, 13:4-8) 

Herşeyden önce birbirinizi candan sevin. Çünkü sevgi birçok kötülüğü örter. (Petrus'un 1. Mektubu, 4:8) 

***

Yeni anayasamız sevgi ve güven üzerine kurulmalı, adil olmalı içimize sinmelidir.

25 Ocak 2012 Çarşamba

UĞUR ÖZALTIN

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 67
Kategori: Uğur ÖZALTIN

Yazarın Diğer Yazıları

Kısa Kısa – Gereksiz

Zaman zaman… değil, yeteri zaman aralıklarında duyuyorum. Diyorlar ki “bilişim bölümleri gereksizdir.” Bunu öğretmen de...

Katillik Nerede Başlar

Günümüzün en çetrefil sorusu budur. İnsanı öldürmek nerede cinayettir, nerede haktır, nerede dine vicdana uygun...

Sor Soruyu

Sor soruyu al boruyu yarışmasına hoş geldiniz. Bugün ilk bölümümüzde üç yarışmacı birbirine soru soracak...

Üstün Dökmen Döktürdü

Prof. Dr. Üstün Dökmen bugün Star televizyonunda Melek adlı programda konuktu ve astroloji hakkındaki görüşlerini...

Para Zaafı

Para zaafı yani para için her şeyi yapabilirlik ya da menfaat köleliği günümüzün en çetrefil...