Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Yaş Düzeltmesiyle Erken Emeklilik


03 Ocak 2010 00:03

Yorum Yapılmamış

Mahkeme kararı ile yaşını büyüten (yaş tashihi yaptıran) okurlarımız, emeklilik açısından yaş değiştirmenin önemi olup olmadığını soruyor. Emeklilikle ilgili haklardan yararlanmada, sigortalı olmadan önce yapılan yaş düzeltmeleri kabul edilmekte, sigortalı olduktan (sigortalılık başlangıç tarihinden) sonra yapılan yaş düzeltmeleri ise dikkate alınmamaktadır.

Bu durumda yaş düzeltmelerine ilişkin mahkeme kararlarına istinaden tescil kütüklerinin tashihli yaşla ilgili bölümleri düzeltilecek ancak, uzun ve kısa vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortasına tabi olunduktan sonra yapılan düzeltmelerde sigortalılık hak ve mükellefiyetinin düzeltilmeden önceki yaşa göre belirleneceği sigortalılara bildirilecektir.

Örneğin ilk defa 1998 yılında sigortalı olan ve 2002 yılında mahkeme kararı ile 40 olan yaşını, 45 yaş olarak tescil ettiren bir kişinin emekliliğinin hesaplanmasında ilk defa sigortalı olduğu 1998 yılındaki yaşı (40 yaş) dikkate alınacaktır.

Ancak, 1982 yılında mahkeme kararı ile 20 olan yaşını, 25 yaş olarak tescil ettiren ve ilk defa 1998 yılında sigortalı olan bir kişinin emekliliğinin hesaplanmasında ilk defa sigortalı olduğu 1998 yılındaki yaşı dikkate alınacaktır. Çünkü yaş düzeltmesi sigortalı olduğu 1998 tarihinden önce yapılmıştır.

Bağ-Kur’luların özürlü emekliliği

01.10.2008 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunan 4-1/b (Bağ-Kur) sigortalılarından çalışma gücü kaybı yüzde 60’ın altında olanlara, çalışma gücü kayıp oranlarına göre gerekli sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını yerine getirmeleri halinde, özürlülükten dolayı yaşlılık aylığı bağlanabilecektir. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunan 4-1/b (Bağ-Kur) sigortalıları özürlü emekliliğinden aşağıdaki tablodaki şartlarla yararlanabilecekler.

Bağ-Kur’luların çalışma gücünde kayıp oranı

Yüzde 60 ve daha çok olanlar:

15 yıl, 3.960 gün 

Yüzde 50-59: 16 yıl, 4.320 gün

Yüzde 40-49:  18 yıl, 4.680 gün.

Emekli işçinin ihbar-kıdem tazminatı

Okurumuz Hasbi Temelli, “İşveren, çalışanların iş akitlerini sonlandırarak çalışanlara kıdem ve ihbar tazminatlarını ödemektedir. Ancak işyerinde SGDP ödeyerek çalışmakta olan SGK’dan aylık alanlara sadece kıdem tazminatı ödeyip ihbar tazminatı ödememektedir. Bu uygulamanın yasa ve yargı kararları ile uygunluğu nedir?” diye soruyor.

İhbar ve kıdem tazminatında, emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışan işçilerle, normal işçiler arasında bir farklılık yoktur. Yani, emekli olup sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışan işçinin işveren tarafından işten çıkartılması halinde hem ihbar tazminatı hem de kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Aksine uygulamaların mevzuata aykırılığı tartışmazsıdır.

Emekli işçinin kıdem tazminatına hak kazanması durumunda işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

Okunma Sayısı: 72

Yazarın Diğer Yazıları

SGK ve Vergi Barışı Ekonomiye Nefes Aldırır mı?

Bu yılın başlarında Nisan ayı gibi geleceği konuşulan vergi barışı aradan geçen zamana rağmen bugüne...

Belirli Süreli Sözleşme ile Çalışan İşçi Kıdem Tazminatı Alır mı?

İş sözleşmelerinin belirsiz süreli olması asıl, belirli süreli olması istisnadır. Kanunda belirli süreli işlerle, belirli...

Evde Bakım Aylığından Yararlanma Şartları?

Sosyal devlet ilkesinin gereklerinden biri olan engelliler için evde bakım aylığına başvuranların sayısının son yıllarda...

İşveren İşçi Ücretini Düşürebilir mi?

İşçi ve işveren arasında çalışma koşulları genellikle iş sözleşmesi, personel yönetmeliği veya işyeri uygulamasıyla belirlenmektedir....

Nakil Yapılan İşçilere Nakdi Ücret Desteği Ödenir mi?

Çalışanın işveren tarafından 7244 sayılı Kanun çerçevesinde ücretsiz izne çıkarılması işçilere iş akdini haklı nedenle...