Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Yakın Tarih Uydurması

Mehmet ALPEREN

25 Ocak 2011 00:01

1 Yorum

Bu yalancı  tarih daha ne kadar nesillere okutturulacak?

Mustafa Kemal Atatürk İngilizlerin istediklerini yerine getirmek için evvela  kurtuluş harekâtını gerçekleştiren ancak kendisinin gibi düşünmeyen silah arkadaşlarını temizledi.

İstiklâl Savaşı’nın bir numaralı askeri gücüne sahip Kazım Karabekir Paşa. İdamdan döndü. Mustafa kemal çlene kadar gözaltında yaşadı. Mustafa Kemal  ordunun tepkisinden korktuğu için  onu  astıramadı.Mustafa Kemal  kazım Karabekir e olan  düşmanlığı 1915 lere kadar dayanır. Kazım Karabekir kurmay albay iken  Enver paşanın yaveri idi.

 Çöl Aslanı Fahrettin paşa. Medine müdafaasının bu unutulmaz kahramanı düşmanlarının bile kendisine  “ aslan” lakabı taktıkları Fahrettin paşa, Afganistan’a elçi olarak  gönderildi. Yani ülkeden uzaklaştırıldı. Bazıları bunu onurlandırmak olarak görebilir. Ama Mustafa kemal kendi sinsi emellerine ulaşmak ve İngiliz planlarını uygulamak için gücünün yetmeyeceğini anladığı tüm paşaları bir şekilde Ankara’ dan uzaklaştırdı.

İkinci kanal harekatı sırasında Cemal paşa tarafından, Medine’ye destek vermekle görevlendirilen Mustafa kemal bu göreve gitmedi.

Gitmediği gibide daha mütareke imzalanmadan soluğu İstanbul da aldı Pera palas otelinde İngiliz diplomatlarla görüştü. O sırada Fahrettin paşa, İngiliz ve isyancı Araplar tarafından kuşatılan Medine’yi savunurken, Mustafa Kemal İngilizlerle görüşüyor ve onlarla Osmanlıyı nasıl yıkacaklarının, Ankara da kuracakları kukla cumhuriyetin planlarını yapıyordu. Nitekim batı basınında yansıyan şu sözleri nasıl bir zihniyet taşıdığını  anlatmıyor mu  sizlere?  “ İngilizler bana valilik de verseler razıyım” diyecek kadar alçalmış bir haindir. 

En yakın arkadaşlarından ve komutanlarından Ali Fuat Cebesoy Paşa  İdamdan döndü. Kendisi ölene kadar gözaltında yaşadı.

Ali Fuat Cebesoy   aynı tarihlerde  yani Medine  müdafaasının kıran kırana devam ettiği, yedi cephede savaşın  sürdüğü mütarekeden aylar önce  Mustafa kemal  İngilizlerle görüşürken  Ali Fuat paşa Irak  bölgesinde İngilizlere kök söktürüyordu.

Refet Bele Paşa. İdamdan döndü. İstanbul da sarayı basarak sultanı gemiye bindiren paşa. Mustafa kemalin bir numaralı adamı idi. Ama çok şey biliyordu. Zalimdi o da. Ve zalimliğini en yakın arkadaşı olan diğer zalim Mustafa kemal  tarafından cezalandırılmak sureti ile  ödedi . Asılmadı ama, ölünceye kadar öldürülme korkusu ile yaşadı. Mustafa kemal ölünceye kadar gözaltında kaldı.

Cafer Tayyar Paşa. Müslüman Türk Milletline gelecek her türlü zararlı hareketlere karşı çıkan ve boyun eğmeyen gerçek bir Osmanlı paşası idi.  İdamdan döndü.

Tayyar paşa, Musul’ un İngilizlere verilmesine karşı çıktığı için hem azledildi  hem de idamla yargılandı. Mustafa Kemal ölünceye kadar da göz hapsinde yaşadı.Burası da ayrı bir hikaye konusu. Cafer  Tayyar paşa kolordusu ile  Musul’a girdi. Halk çiçeklerle karşıladı Türk ordusunu. Tayyar paşa telgraf çekti Ankara ya. “ Paşam halk bizi istiyor İngiliz askeri çekildi burada kalalım ve Musul’ u misakı milli sınırlarına alalım. Mustafa kemal önce kabul etti. Ama daha sonra bir gurup İngiliz diplomat köşke geldiler ve Mustafa kemal ile dört saat görüştüler. Bu görüşmeden sonra Cafer  Tayyar paşaya çekilen telgrafta aynen şu metinler yer alıyordu;” Kolorduyu Musul dan  çekiniz.

Şimdi bu  görüşme açıklanmalıdır. Kutsal emanetmiş gibi Mustafa kemal döneminde köşkte yapılan  görüşmeler gizlenmemelidir. Bu millet hakikati öğrenmek zorundadır ve hakkıdır.

Yakın arkadaşı ve başbakanı Fethi Okyar. İdamla yargılanmamak için yurt dışına kaçtı. Fethi Okyar da masum değil. Osmanlıyı yıkan ihanet şebekesinin başında yer alanlardan. 1904 yılında Abdulhamid hana suikast düzenlemek için hazırlanan Ermeni çetesinin arasındaki üç Türk subayından biri Mustafa kemal diğeri ise bu paşa!  Ama menfaatler çatışınca gücü elinde tutan Mustafa kemal onu da temizleyecekti.
Sahi siz Mustafa  kemalin Osmanlıyı yıkmak için Ermelilerle işbirliği yaptığını da  bilmiyorsunuzdur!

Yakın arkadaşı ve başbakanlarından Rauf Orbay. Asılma ihtimaline karşı yurt dışına kaçtı.

Haince yapılan ihtilallar evvela kendi çevresini yer.

Kurtuluş Savaşı’nın Rüştü Paşası. Emekliydi. Niye asıldığını bile anlamadı. Asıldı.

Anadolu’ya geçerken annesini emanet ettiği ve Şişli’deki evinin anahtarını verdiği İsmail Canpolat idi ve  o da asıldı. Sanırım o daneden asıldığını halen düşünüyordur.  

Lozan’da İsmet Paşa’ya teknik bilgi anlamında büyük yardımlar yapan Maliyeci Cavit Bey. Asıldı.

Cephe ve sofra arkadaşı Albay Ayıcı Arif asıldı.  

Sadık adamlarından Sarı Edip Efe asıldı. Sanırım  bunlarda halen daha  neden  asıldıklarını düşünüyorlardır.

Trabzon mebusu Ali Şükrü bey kim tarafından neden öldürüldü sorusuna cevap bulmak zor değil.  Enver paşa taraftarı olan Trabzon milletvekili Ali Şükrü bey, Enver paşanın Ankara ya gelmesini istiyordu. Bunun içinde Trabzon da ve Ankara da ciddi taraftar oluşuyordu.  Elbette Enver paşa Ankara ya gelseydi Mustafa Kemalin esemesi okunmayacaktı. Sadece Mustafa kemal in değil İngiliz politikası da  suya  düşecekti. Halifelik kaldırılmayacaktı. Nitekim o yıllarda Ermenistan meselesi de gündemdeydi. Ever paşa taraftarı olan  Ali Rüştü  bey alçakça suikasta gönderilirken, aynı  günlere Enver paşanın  kellesi içinde Ermeni komitacılarla anlaşma yapılıyordu. Getirin Enver paşanın kellesini bizde  Ermenistan ı tanıyalım. İlginç değil mi ? ( Çaka) kısa adı ile bilinen Rus istihbaratında çok sayıda bulunan Ermeni ajanlar tarafından dikkatle takibe  alınan Enver paşa 11922 Haziranında  şehit edildi. Ankara Ermenistan’ı ne zaman kabul etti acaba?  

Geçelim. Bu olayların her biri bir kitap olacak kadar  derin meseleler. Bunu okuyan çakma tarikçiler, puta tapanların suratlarını  görür  gibi oluyorum. Bana söyleyecekleri ne var bilmem ama, bildiğim bir şey varsa uydurma tarihten  uydurma belgelerle beni yalanlamaya çalışacaklardır. Tabii birde  resmi ideolojiyi korumak ve kollamakla  görevli hukukçular ulusalcılar martavalcılarda  çabası daha.  

Ama sadece şunu anlayın yete. Mustafa kemal hangi tarihte  nerde ne yapıyordu?

Ama dürüst olun. Bakın ben onun kişisel huylarını  filan konu etmiyorum. Yok alkol alırdı yok şarap içerdi filan. Bunu herekse yapıyor bunun için ne Mustafa kemali ne de bir başkasını kınamıyorum.

Konumuza dönelim;

Dikkat edildiğinde asılanlar vakti ile Enver paşa ile beraber çalışanlar. Anadolu ya Kuvva harekatını kuran ve hazırlayan adam Enver paşadır. Teşkilatı mahsusa nın 1915 yılında başlattığı Kuvva harekatı, ülkenin ve  Asya nın değişik yerlerinde örgütlenmiş ve o dönemlerde gömülen silahlar, muhtemel bir düşman işgaline karşı buralara yerleştirilen adamlara yedi emin olarak verilmiştir.  

Enver paşanın fikri  ve planıdır. 

Mütarekeden sonra ise Enver paşa ve beraberindeki kurmaylardan bir kısmı sürgüne gidince Mustafa Kemal ortalığı boş bulmuştur. 

Mustafa kemalin bu anlamda yapığı en küçük bir şey yoktur. Kurtuluş savaşının ve  Anadolu kurtuluşunun  alt yapısını hazırlayan İsmail Enver paşadır. Allah  ondan razı olsun.

Mustafa kemal  sadece İngiliz  işgal kumandanının  baskısı ve  arkasından   Osmanlı sultanından aldığı  yetki ile gelip kuvva ’nın başına geçmiştir.

Tarihçiler utanmadan şu gerçeği gizlemesinler;
İstanbul’u işgal eden İngiliz kumandanının baskısı ile Sultan Mustafa kemali görevlendirmiştir. Nitekim bu  görevlendirmeden  sonra İngilizler dönüş hazırlığına başlamışlardır. Ancak Ankara da hükümet  tam olarak  kuruluncaya kadar beklemişlerdir. Nitekim  Kahramanmaraş’ı  işgal eden  İngilizler halka iyi davranmışlar ve Ermeni taşkınlıklarına meydan vermeyerek Türk halkının sempatisini kazanmaya çalışmışlardır. Bu babalarının hayrına  ve  Türk milletini çok sevdikleri için değildir. Bu tamamen yıkarda yapılan anlaşmaların gereğidir. Nitekim anlaşma netleşince sessizce çekilip yerlerini Fransızlara bıraktılar. Hatta İngilizler giderken depolardaki silahları  el altından Türklere  dağıttılar.  İngiliz ordusu buraya  hükümet kurdurmaya gelmişti Türklerle savaşmaya değil.

Örnek Amerika Irak’a girdi, Saddam yanlılarını ezerek  kendi  hükümetini kurdurdu  ve  gidiyor.

Daha açık nasıl anlatılır? Amerika elbette sadece Irak için ve buraya hükümet kurdurmak için gelmedi. Ortadoğu üzerinde yeniden yapılandırma sürecinin bir gereği olarak Asya hâkimiyetini sağlamaya geldi. Hani ne demişti İngiliz oryantalist; Irak bölgesini elinde tutan Asya nın anahtarını da eline alır.”Amerika bir taş ile iki değil  dört kuşu birden vurmuştu yani.

İşte Ankara ya kurdurulan hükümetinde amacı bir taraftan İslam birliğini dağıtmak için halifeyi halletmek, ki bu görev Mustafa kemal ve ekibine verilmişti. Bir taraftan da  Asya  kıtasına giden  yolu ellerinden tutmak. Nitekim Musul için gelen dört diplomat Mustafa kemal ile ne  görüştülerse  görüştüler ama sonuçta ihanet kabağı bizim başımıza patladı.

Osmanlının yıkımı ile İngiltere için Asya kapıları açıldı

Ne farkı var?

Daha bu ihanet nasıl anlatılır? 

Sakarya savaşında ise  müttefiki olan yunanları bırakarak çekilen İngiliz hem üzerindeki ittifak safrasını  attı, hem de Mutafa kemale  bir savaş kahramanlığı bahşetti.

İngilizler ile savaşılmadı Sakarya da. Yunanlılar da zaten bunun üzerine çekilmeye başladılar. Sakarya meydan savaşı. Tamamen düzmece ve yalan.Nitekim öyle  bir yalan ki yıllar sonra  resmi tarih yazılırken Mustafa  kemal’e atfedilerek  söylenen “ Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri ” yaftalaması  bile şaşkınlığın en  gülünç tarafıdır. Çünkü yunan Akdeniz e değil ege denizine çekilmiştir. Antalya da değil İzmir den denize dökülmüştür(!)
Allah aşkına şu  Atatürkçüler biraz zekalarını çalıştırsalar da olaylar arasındaki mantığı yakalasalar olmaz mı?

Peki İsmet İnönü için neden kahramanlık ihdas etiler ve “ birinci ve ikinci İnönü meydan savaşları”  gibi şaşalı kutlamalarla tarihte olmayan uydurma zaferlerle milletin başına bu musibeti getirdiler.

Aynı şekilde Fevzi Çakmak paşa. Cumhuriyet tarihini en uzun genelkurmay başkanlığı yapan bu adamın özelliği ne idi. Başka kurmay başkanlık yapacak a dam kalmamış mıydı? Yoksa olağan üstü özelliklerimi vardı bu adamın.  kurtuluş savaşındaki rolü hakkında fazla bilgi yok. Hem Mustafa kemal döneminde hem de İnönü nün şeflik döneminde genelkurmay başkanlığı yaptı. Çünkü tavşan pisliği gibi kokmaz bulaşmaz bir kişiliğe sahipti. Memlekette dönen dolaplara karşı umursuz sadece kendi koltuğu için nefes alıp veren bir ot yığını idi. Nitekim onunla ilgili rahmetli Necip Fazıl Kısakürek; Memleketin haline bakarak bu hükümeti devirmeleri ve İsmet İnönü’yü uzaklaştırmaları konusunda telkinde bulunduğunda üstada der ki; “ Ben yeni çeri değilim” Bu manidar cevaba üstad da daha manidar bir yorum yapıyor,

Üstad kısaca diyor ki;
” Keşke bir kere daha yeni çeri olabilseydiniz. “

Evet, yalan üzerine bina edilen bu resmi tarih ve kukla Cumhuriyet Seksen senden beri ülke insanına kan kusturarak bu günlere geldi. Daha yenice şahsiyetine kavuşmaya başladı. Türk milletini devletine olan sadakatinden de yararlanan bu ihanet şebekesi kutsal devlet anlayışını kullanarak dinsiz bir ideolojiyi dayatmış ve ümmeti Muhammed e kan kusturmuştur.

Kim  diyorsa ki bu melaneti başımıza saranlar cennetlik, kendi adıma  ben cehenneme razıyım vesselam.

Okunma Sayısı: 416
Kategori: Mehmet ALPEREN

Yazarın Diğer Yazıları

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 500 Program

Bende son zamanlarda Atv de hafta içi her gün yayımlanan Tatlı Sert programına müdavim oldum....

New York da Beş Minare

Önce kendi kendime  sordum. Neden “ New York da beş minare?” dedim belki de film...

Yahudileri ve Hıristiyanları Dostlar Edinmeyiniz-(II)

BU BİR DİN SAVAŞIDIR -(II) Erdemleri ile dost olabiliriz” anlayışı. El cevap ;Bu da yanlış....

Yahudileri ve Hıristiyanları Dostlar Edinmeyiniz-(I)

BU BİR DİN SAVAŞIDIR -(ı) Bu bir din savaşıdır. Gazze ye yapılan saldırı ve soykırım...

“Hayır” sız Hayır

Bir milyon  oy sahibi olsam birini bile böylesine ” Hayır” sız bir  ” Hayır”  için...

Yazıya Yapılan Yorumlar

  1. burak dedi ki:

    Böyle yazar müsvetteleri peydah oldu şimdi de. Ağızlarına sakız ettikleri bir sloganları da var. Uyanın artık! ben de sana sesleniyorum, aklını başına topla. burası dingonun ahırı değil. varsa elinden su götürmez delillerin çatır çatır konuşursun. İnönü savaşları yapılmamış değildir, belki moral kazandırmak için abartılmış olabilir ki buna romada da, osmanlıda da rastlanır.ayrıca siyasi ideolojiler siyasi fikirlerdir ki bunların dini zaten olmaz, osmanlı zamanında da ideolojinin dini yoktu, islami kurallara uygunluk gözetiliyordu sadece ki, buna bugünki TC yasalarında da ister istemez dikkat ediliyor zaten. keşke bunları anlayabilecek kadar okusanız kendinizi geliştirseniz de böyle boş boş safsatalarla para kazanıp HARAM para kazanmasanız, kazandırmasanız.