Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Üniversitelerde Trimester


16 Ocak 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

 

Trimester uygulamasından beklenen ana ilke, derslerin teoriye dayandığı ve bu nedenle mezunların iş bulmakta zorlandığı düşüncesinden yola çıkılarak, tüm Meslek Yüksek Okullarının toplamda altı sömestr (Dönem)’e çıkartılmasıdır. Böylece MYO’lar da eğitimin, Okul Eğitimi ve İş Yeri Eğitimi olarak düzenlenmesi ve bu şekilde öğrencilerin uygulamaya yönelik  dersler almasını sağlamaktır. Trimester uygulamasıyla pratik eğitiminde verileceği bu sistemle, Öğrencilerin uygulamadaki eksikliklerinin giderilmesiyle, iş yaşamının ve üretimin olumlu etkileneceği bir gerçektir. Ülkemizde, şu anda bir kaç pilot uygulama hariç, Meslek Yüksek Okullarının tamamında dört dönem kuralı uygulanmaktadır.  Mesleki Teknik Eğitim alt yapı ve donanımı hesaba katılırsa en pahalı bir eğitim çeşididir. Teknolojik gelişmelerin tüm MYO’ lara yada Teknoloji Fakültelerine hatta Mühendislik fakültelerine taşınması oldukça maliyetli bir iştir. Bu saydığımız Okul ve Fakülteler, Üniversite – Sanayi işbirliğiyle iş yaşamına eklemlenmek zorundadır.   Eğitimin kalitesi ve istihdam ile Teknik Eğitimin güçlendirilmesi, Ulusal İstihdam Stratejisinin

önemli bir bileşenidir.  Bu görüş çerçevesinde Mesleki Teknik, Yüksek öğretim yeniden yapılandırılmalıdır. Buda ancak eğitim süresi ve müfredatının( içerik) değiştirilmesiyle mümkündür.

 Mesleki Eğitimde, Üniversite-Sanayi işbirliğinin başlangıcı olarak, ilk uygulama İTÜ- Sakarya Meslek Yüksek Okulu’nda başlatılmış, o dönemde İTÜ Rektörlüğü ve KOÇ holding arasında imzalanan bir protokolle, 1986 yılında Trimester uygulamasına geçilmiştir. MYO’ nun Otomotiv ve Döküm programları bu Trimester eğitimine dahil edilmiştir. Her yıl iki sömestr MYO’da, Otomotiv ve Döküm programları için bir sömestir de, Koç Holdinge bağlı OTOSAN İstanbul ve Eskişehir fabrikalarında uygulama eğitimi verilmiştir. Döküm Programı için, Holdinge bağlı DÖKTAŞ fabrikası seçilmiştir.  Fabrikalarda yapılan bu eğitimde, Birinci yıl uygulamasında,  Fabrikaların tüm Otomotiv ve Döküm hatlarında genel bir uygulama yapılmış, İkinci yıl uygulamasında ise Otomotiv alanında, branşlaşmaya gidilmiştir. İkinci yıl, Otomotiv Kalite Kontrol, Montaj, Talaşlı Üretim, Oto Boya–Kaporta, Motor ve Taşıt Test Departmanlarında branş(ihtisas) laştırılmışlardır. Döküm programı içinde benzer uygulama söz konusudur.

Daha sonra ki yıllarda ULUDAĞ Üniversitesi MYO, TOFAŞ Otomobil Fabrikalarıyla, ikinci uygulamayı başlatan, üniversite olmuştur. Ardından KOCAELİ  Üniversitesi, OTOSAN’ ın Gölcüğe taşınmasıyla, bu eğitimi başlatan üçüncü Üniversite olmuştur. Son yıllarda, Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) ve YÖK, Mesleki Teknik Eğitimin üzerine eğilmesi, kayda değer bir çalışma olarak dikkat çekmektedir. Bakanlık son kararıyla Ön Lisans eğitimi veren MYO’ların dönem sayısını artırma kararı almıştır. Üniversite Lisans alanında ise ilk uygulama TOBB – ETÜ tarafından gerçekleştirilmiştir.

Mesleki ve teknik eğitim, sadece eğitim kurumlarının çalışmalarıyla uygulamaya konulamaz.  Bu konuda özel sektör, kamu ve sivil toplum örgütü ayrımı yapılmaksızın ülkenin tüm kurumlarının birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Mevcut  Mesleki eğitimin işgücü piyasasının ihtiyaçlarına dayalı olmadığı bir gerçektir. Oysa yeni sistemle, İşveren öğrenciyi  mezun olmadan önce tanımaktadır. Bu nedenle, Trimester eğitim uygulaması mesleki eğitimin geliştirilmesi ve sorunların çözümünde önemli uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin, eğitim süreçlerinin yarısını iş yerlerinde geçirmelerine olanak tanıyan bu uygulamayla gençler mezun olduklarında ‘saha deneyimi’yle daha kolay iş bulma fırsatı yakalayacaktır.

Uygulamanın en büyük avantajı öğrencinin mezun olduğunda en az bir yıllık iş deneyimi elde etmesidir. Bu durumun işveren açısından da büyük fayda sağlayacağı apaçık bir gerçektir. Hatta işverenin yeni mezun birini istihdam ettiğinde ona iş öğretmekle zaman kaybetmeyeceğini söylüyor. MYO bünyesinde uzun zamandır yukarıda zikredilen MYO’larda ve ilgili fakültede ‘okul içinde iş,  iş içinde okul’ uygulaması gerçekleştirilmektedir. Trimester  uygulaması için gerekli alt yapının ve sistemi destekleyecek  mevzuatın geç kalınmadan oluşturulması gerekmektedir.

Okunma Sayısı: 414

Yazarın Diğer Yazıları

Avrupa’nın Ortasında Bir Türk,  Bir Tokat Kasabası Mamuşa

2016 Mayıs ayı içerisinde, İki Bilimsel kongrede bildiri sunmak üzere, eski Yugoslavya’nın iki ayrı ülkesine...

Avrupa’nın Ortasında Bir Türk, Bir Tokat Kasabası Mamuşa

2016 Mayıs ayı içerisinde, İki Bilimsel kongrede bildiri sunmak üzere, eski Yugoslavya’nın iki ayrı ülkesine...

Karanlık Fabrikalar ve İnsansız Üretim

Günümüzde karanlık (Lights out) fabrikalar olarak bilinen kavram aktif olarak üretim gerçekleştiren fabrikalarda kullanılan bir...

Sanayi Devrimleri ve Endüstri 4.0

Devrim bir toplumun yaşamında önemli işlevi olan kurumların hızlı ve geniş kapsamlı bir biçimde kökten...

Beşinci Ulaşım Sistemine Merhaba

  Dünya karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolundan sonra,  Hiperloop adı verilen yeni ulaşım sistemine geçmek...