Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Parlementer Sistemin Zaafı

YOLCU
Eyüp ELMAS

16 Ocak 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Halk iradesini esas alan demokratik yönetimler üç sistem ile uygulanabiliyor.

Bunlar;

1. Meclis Hükümet Sistemi,
2. Başkanlık Sistemi,
3. Parlamenter Sistemdir.

Şu anda Türkiye, Parlamenter Sistem ile idare ediliyor. Amerika’da Başkanlık Sistemi, İsviçre’de Meclis Hükumet Sistemi var.

Mükemmel Sistem yok. Ancak en az kusuru olan Meclis Hükümet Sistemidir. Meclis Hükumet Sistemin’de, meclis aynı zamanda hükumet sayılıyor. Seçilmiş temsilcilerden oluşan meclis karar alıyor. Memurlar uyguluyor. Anlaşmazlık konusunda referandum yapılıyor. Yargı tamamen tarafsız ve bağımsız.

Başkanlık Sisteminde Başkan tek başına hükumet. Parlamento yasa yapıyor, Başkan yasaları yürütüyor. Yargı bağımsız ve tarafsız. Kuvvetler ayrılığı sistemi tam olarak uygulanabiliyor. Başkanlık sisteminde başkan ile parlamento arasında kopukluk oluşuyor. Denge ve kontrol mekanizması kolay kurulamıyor. Amerika’da bu sorun, komiteler aracılığı ile çözümleniyor.

Krala meşruiyet kazandırmak amacıyla “Parlamenter Sistem” Avrupa’da ortaya çıkmıştır. Türkiye, Parlamenter Sistemi Fransa’dan kopya ederek uyarlamıştır. Demokratik yönetim biçimlerinin en çok kusur taşıyanı, parlamenter sistemdir.

Parlamenter Sistemin Kusurlarını aşağıdaki gibi sayabiliriz:

1. Parlamenter sistemde yasama ve yürütme dengesi kurulamıyor.

Tek parti iktidarında, yürütme yasmaya egemen oluyor. Vekiller, hükumetin getirdiği kanun tasarılarını onaylayan kuklaya dönüşüyor. Sadece parmak kaldırıyor ve hükumetin her kanun tasarısını onaylıyor. Meclisteki tartışmaların anlamı kalmıyor.

Koalisyon hükumetleri döneminde tersi oluyor. Yasama yürütmeye baskın çıkıyor. Yasalar kolay çıkarılamıyor. Koalisyon hükumetleri, siyasi ve ekonomik tavizler verilmeden kurulamıyor. Suistimaller zirve yapıyor.

Parlamenter sistemde “kuvvetler ayrılığı” işlemiyor. Sistemin dengesi, İktidar-Muhalefet esasına göre kuruluyor. Zayıf muhalefet dönemlerinde denge iktidar lehine bozuluyor.

2. Parlamenter sistem diktatör yaratıyor.

Parlamenter Sistemde tek parti iktidara geldiği zaman, parti başkanı Başbakan oluyor ve Başbakanın iradesi yasaların kaynağına dönüşüyor. Tek parti anayasayı değiştirme gücüne sahip olduğu zaman, sistem diktatörlüğe meylediyor. Hitler parlamenter sistemin ürünüdür.

3. Parlamenter sistem yargının egemenliğini önlüyor.

Bakanlar suç işlemiş olsa dahi, yargı karşısına çıkmaları önleniyor. Gensoru ve Meclis Araştırması gibi uygulamalar sözde kalıyor. Yargı işlemez hale geliyor. Halkın sisteme inancı sarsılıyor. Kuvvetler dengesi anlam taşımıyor. Partinin iradesi, milli iradeye dönüşüyor. Halbuki demokratik sistemlerde milli irade muhalefet ile birlikte temsil edilmesi gerekiyor.

4. Parlamenter sistem iki başlılık yaratıyor.

Cumhurbaşkanı devleti temsil ediyor. Sistem gereği Cumhurbaşkanı hükümetin de başı sayılıyor. Siyasetin doğası gereği Başbakan hükumeti belirliyor ve siyasi gücü temsil ediyor. İki başlı işlemez bir yapı ortaya çıkıyor. Biri diğerine baskın olmaz ise sistem tıkanıyor.

5. Parlamenter Sistem toplumda ayrıcalık yaratıyor.

Parlamenter sistemde onlarca parti ortaya çıkıyor. Her parti kendine taban yaratmak için Irk, din, mezhep ve toplumsal sınıf ayrıcalıklarını en ince noktaya kadar kullanıyor. Bu ayrıcalıklar derin ise toplum siyasi partilere göre ayrışıyor. Siyasal toplumda huzur sağlanamıyor.

6.Parlamenter sistem yönetim zafiyeti yaratıyor.

Parlamenter sistemin en büyük zaafı, koalisyon iktidarı dönemlerinde meydana geliyor. Hükumet kurulamıyor. Kurulan hükumetler kırılgan oluyor. Yeni yasalar kolay çıkarılamıyor. Sosyo-ekonomik kararlar zamanında alınamıyor. Hükumet kurulamadığı zaman, yönetim zafiyeti ortaya çıkıyor. Anarşi ve kargaşa önlenemiyor.

Şinasi Kara

Okunma Sayısı: 94
Kategori: Eyüp ELMAS

Yazarın Diğer Yazıları

Ordu Tarımda Türkiye’yi Besler

Ordu tarımsal-hayvansal üretimde Türkiye’yi besler ve 80 vilayete de örnek olur. Buna 4 örnek vermek...

Darılmak Yok Konuşmak Var

Kıymetli dostlar; kimin fikrinin haklı olduğuna bakmadan, iyi niyetli yorumlarla güncel konuları yorumlamaya çalışıyorum, milli...

Beton Kapanı

Geçmişte beraber çalıştığımız bir yöneticimiz eşinin çalıştığı kurumdan dolayı, etrafıyla birlikte adeta köy ortamını andıran...

Tarımsal Kalkınmanın İnsan Kaynağı

“Ordu tarım-hayvancılıkta Türkiye’yi besler, 80 vilayete de örnek olur” tezimin toplamda 6 milyar 630 milyon...

Bir Kahraman Lazım

“Ordu Tarımda Türkiye’yi Besler” başlıklı yazımda 4 başlıkta önerilerde bulunmuş ve özetle; “Ordu tarım-hayvancılıkta Türkiye’yi...