Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Torba Kanun’la Birden Fazla Teşvikten Yararlanılacak


25 Aralık 2010 00:02

Yorum Yapılmamış

Bir süredir iş dünyasının pür dikkat çıkmasını beklediği Torba Kanun’la birçok konuda değişiklikler yapılıyor. Bunlardan biri de yeni teşvik sistemi.

TBMM’ye sunulan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda da önceki teşvik benzeri yeni bir ilave istihdam teşviki getiriliyor. Tasarının 2011/Ocak ayı içerisinde yasalaşması beklenmektedir.

31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, teşvik hükmünün yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınacak ve fiilen çalıştırılacak; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olan, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olan ve maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamaları kaydıyla, prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Bu süre 5 yıl daha uzatılabilecektir. Bu teşvik;

a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırk sekiz ay süreyle,

2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim ile meslek yüksek okulu veya Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuz altı ay süreyle,

3) Yukarıda belirtilen belgelere sahip olanlar (Mesleki yeterlik belgesi ve Mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim ile meslek yüksek okulu veya Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler) dışındakiler (bu belge ve niteliklere sahip olmayanlar) için yirmi dört ay süreyle, 

b) 29 yaşından büyük erkeklerden mesleki yeterlik belgesi ve mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim ile meslek yüksek okulu veya Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için yirmi dört ay süreyle,

c) Yukarıdaki Mesleki yeterlik belgesi ve Mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim ile meslek yüksek okulu veya Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerden Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle,

ç) 4/(a) bendi kapsamında (SSK’lı) çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim ile meslek yüksek okulunu bitirenler için oniki ay süreyle,

d) 29 yaşından büyüklerden yukarıdaki teşviklere girmeyenlerin Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde altı ay süreyle, uygulanacak. Yeni gelecek ilave istihdam teşvikinden yararlanabilmek için;

1- Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermesi,

2- Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarını yasal süresi içinde ödemesi ve,

3- Kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şartları vardır. Ayrıca sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilenler bir yıl süreyle bu teşvikten yararlanamaz. Kamu ihalelerinde ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında bu teşvik hükümleri uygulanmaz. Yani, emekli olup SGDP ödeyenler ve yurtdışında çalışanlar bu teşvikten yararlanamaz.

Torba Kanun’la yapılan düzenlemeler yasalaşırsa, aynı kişinin birden fazla teşvikten yararlanacak haklara sahip olması halinde öncelikle beş puanlık prim indirimi teşvikinden yararlanacak, daha sonra ilave istihdam teşviki, özürlü teşviki diğer teşviklerden de faydalanabilecek. Bu da teşvik düzenlemesinde önemli bir hak kaybını önleyecek.

Okunma Sayısı: 85

Yazarın Diğer Yazıları

GSS Borcu Olanlar Dikkat!

Genel sağlık sigortası herhangi bir sigorta kolunda ya da bakmakla yükümlü olarak aktif sosyal güvencesi...

Deneme Süresinde Fesih Yasağı Var mı?

Deneme süreli iş sözleşmesinde fesih kısıtlaması olup olmadığı konusunda tereddütler bulunuyor. Taraflarca iş sözleşmesine bir...

Bağ-Kur Borçları Torba Kanunla Siliniyor

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım...

Gurbetçinin Emekliliğinde Püf Noktaları

Geçen hafta “SGK gününü doldurmayanlar yurtdışı borçlanması ile emekli olabilir” başlıklı yazımda yurtdışında bulunan gurbetçilerle,...

SGK Borçları da Kapsama Alındı

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüp kabul edilen 239 sıra sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda...