Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Torba Kanun Özürlü İstihdamını Artıracak mı?


28 Ocak 2011 00:00

Yorum Yapılmamış

Kamuoyunda torba kanun olarak bilinen vergi, SGK primi ve bazı kamu borçlarının yeniden yapılandırılmasından, yeni ilave istihdam teşvikine kadar pek çok hükümde yeni düzenlemeler getiren yasa tasarısı 25 Ocak’ta TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı.

Aynı il sınırları içinde elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanmaktadır.

Torba Kanun’la, “Birden fazla ilde işyerleri bulunan işverenlerin, bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre hesaplanır” hükmü getirilerek aynı il sınırları içinde 50 ve yukarı işçi çalıştıran işverenlerin yükümlülükleri, Torba Kanun’la bu sınır ülke bazına çekilmek istenmişti.

Yine İşin niteliği veya teminde güçlük nedeniyle işyerlerinde özürlü çalıştırma konusunda güçlük yaşayan işverenlerin; başka işverene ait işletmelerde, kurulan ortak işletmelerde veya özürlü çalıştırmak amacıyla kurulan işletmelerde ilk defa işe alınan özürlülerin ücretlerini karşılayarak özürlü çalıştırma zorunluluğunu yerine getirebileceğine ilişkin düzenlemeye kamuoyundan gelen tepkiler ve özellikle TBMM’de engellilerin sesi olan Lokman Ayva’nın çabalarıyla özürlü işçilerin istihdamına ilişkin 4857 sayılı Kanunun 30. maddesi torba kanundan çıkartıldı.

Bu durumda İş Kanunu’ndaki mevcut uygulamanın aynen devam edeceği görülüyor.

********************************

Stajyer avukatların primini baro ödeyecek

1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre, avukatlığa kabul şartlarından birisi de avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi almış olmaktır. Avukatlık stajı bir yıldır. Stajın bu kısmında yer alan hükümler uyarınca ilk altı ayı mahkemelerde ve kalan altı ayı da en az beş yıl kıdemi olan bir avukat yanında yapılmaktadır.

Avukatlık Kanunu uyarınca, Torba kanunları getirilmesi düşünülen düzenlemeyle, “Her yıl yenilenen vekâlet pulu bedeline ayrıca yüzde beş oranında ilave yapılır. Bu suretle elde edilecek kaynak avukat stajyerlerinin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesinde kullanılır. Kaynağın yetersizliği durumunda staj kredi fonundan aktarım yapılarak prim ödemesi yapılır. Bu primler Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenir.” hükmü getirilmektedir.

Bu düzenlemeye göre, avukat stajyerlerinin genel sağlık sigortası primleri Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek.

Avukatlık stajı yapmakta olanlardan 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar staj süresi ile sınırlı olmak üzere genel sağlık sigortalısı sayılacaklar. Bu şekilde genel sağlık sigortalısı sayılanların genel sağlık sigortası primleri Kanunun asgari ücretin otuz günlük tutarının % 6’sı olacak. 796,50 TL asgari ücret üzerinden 47,79 TL genel sağlık sigortası prim tutarı Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek.

Avukatlık Kanununa göre, avukatlık stajı yapmakta olanlar çalıştıkları bürolarda (yanında staj yaptıkları avukat istese dahi) sigortalı olamıyorlar.

Avukatlık stajı yapmakta olanlar sigortalı sayılmazken, 3568 sayılı Kanunun öngördüğü şartları taşıması dolayısıyla serbest muhasebecilik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik stajı yapan aday kimselerin, hizmet sözleşmesine istinaden çalıştıkları kabul edildiğinden, stajda geçen sürelerde 506 sayılı Kanuna tabi sigortalı sayılmaları gerekmektedir. Her ikisi de mesleki staj yapanlardan birisini zorunlu sigortalı yaparken, bir kısmını sigortalı saymamak hukuka da, hakkaniyete de uymuyor.

Umarız avukatlık stajı yapmakta olanların bu sürelerde normal sigortalı olarak primlerinin ödenmesine engel teşkil eden mevzuat bir an önce düzeltilir. Avukatlık stajı yapmakta olanlar da bu sıkıntıdan kurtulur.

Okunma Sayısı: 78

Yazarın Diğer Yazıları

GSS Borcu Olanlar Dikkat!

Genel sağlık sigortası herhangi bir sigorta kolunda ya da bakmakla yükümlü olarak aktif sosyal güvencesi...

Deneme Süresinde Fesih Yasağı Var mı?

Deneme süreli iş sözleşmesinde fesih kısıtlaması olup olmadığı konusunda tereddütler bulunuyor. Taraflarca iş sözleşmesine bir...

Bağ-Kur Borçları Torba Kanunla Siliniyor

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım...

Gurbetçinin Emekliliğinde Püf Noktaları

Geçen hafta “SGK gününü doldurmayanlar yurtdışı borçlanması ile emekli olabilir” başlıklı yazımda yurtdışında bulunan gurbetçilerle,...

SGK Borçları da Kapsama Alındı

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüp kabul edilen 239 sıra sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda...