Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Tanrı ve İsrail Devleti

SERAP
Ali ÖZALP

12 Aralık 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Tanrı ve İsrail Devleti
Yahudilerin Tevrat’ı yorumlama biçimlerine sadece bir örnek vereyim; adamın biri Hz. Yakup’a “Artık sana Yakup değil, İsrail (=Tanrıyla Güreşen) denecek. Çünkü Tanrı’yla ve insanlarla güreşip yendin.” (Yaratılış, 32: 28) dedi ve bunun üzerine Hz. Yakup, ‘’Tanrı’yla yüz yüze görüştüm, ama canım bağışlandı” (Yaratılış, 32: 30) diyerek, bir nevi adamın şirke varan yanlış ifadesini düzeltiyor.

Buna rağmen Yahudi ve Hıristiyan bilginler, sıradan bir adamın ifadesini ciddiye alıp tevil etmeye çalışıyorlar; Kitabı Mukaddes çevirilerinde adamın ifadesi bazen ‘’uğraştın’’ diye yorumlanır. Sıradan bir adamın Hz. Yakup (a.s.)’e vermiş olduğu isim o kadar ciddiye alınıyor ki, bugüne kadar ırkçı Yahudiler gereksiz yere ve asılsız bir iddiayla –biz gerektiğinde Tanrı’ya bile kafa tutar yeneriz- havalarına giriyorlar.

Prensip olarak ırkçılık iyi bir şey değildir. Bu genel ilkeye rağmen, topluluklar içerisinde nasıl bazen bazı şahsiyetler saygıya layık görülürler ve güzel işler yaptıklarından dolayı takdir edilirler; aynı şekilde, halklar içerisinde dahi bazen bazı ırklara şans verilir, saygı görürler ve takdir edilirler.

Örneğin bir zamanlar Yahudiler güzel işler yaptıklarından dolayı takdir edildiler, ‘’Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar) cümle âleme üstün kıldığım günleri iyi hatırlayın.’’ (Bakara Suresi, 47) İnsanoğlu nankör, cahil ve unutkandır! Cehaletinden iler gelen kibir ve gereksiz gururundan ötürü, Rabbi’ne asi kesilir; bir yerde durmaz, daha fazlasını ister, ta ki diğer insanları hor görme, aşağılama, kendisini yüceltmeye varır bu etkinliği.

Henüz Hz. Muhammed hayattayken birtakım Araplar da bunu yapıyordu, ‘’Onlar İslâm’a girdikleri için seni minnet altına sokuyorlar. Söyle, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Eğer doğru kimselerseniz biliniz ki, sizi imana getirdiği için asıl size lütufta bulunan Allah’tır.’’ (Hucurat Suresi, 17) İşte Yahudilerin tarih boyunca Peygamberlere ve insanlığa takındığı tavır tam da budur.

Kendilerine bir kitap indi, bu kitabın değerini bilmediler; bir yığın yoğumla anlaşılmaz hâle getirip asılsız iddialarda bulundular, ta ki Hz. Yahya, Hz. Zekeriya, Hz. İsa ve son peygamber Hz. Muhammed’i öldürmeye teşebbüs edip –bazı peygamberleri öldürdüler. Kur’an, Hadisler ve hatta Tevrat’ta Yahudilerin yeryüzündeki rolü hakkında, insanlığa vermiş oldukları zararlar, geçirecekleri evreler anlatılır. İşte örnekler,
‘’Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetleri ve sizi tüm halklara üstün tuttuğum günleri hatırlayın.’’
(Bakara Suresi, 47)
‘’Kitapta, İsrail oğullarına: “Yeryüzünde iki kere bozgunculuk çıkaracaksınız ve alabildiğine kibirleneceksiniz,” diye bildirdik.

Birincisinin zamanı gelince, büyük güce sahip kullarımızı üstünüze göndeririz. Evlerinize kadar girerek araştırırlar. Gerçekleşmesi gereken bir sözdü bu. Sonra onları yenme olanağını size vereceğiz, sizi mal ve soy ile destekleyerek savaşçılarınızı çoğaltacağız. İyi davranırsanız, kendiniz için iyi davranmış olursunuz. Kötü davranırsanız yine kendiniz içindir.

Sonuncusunun zamanı gelince, sizi kedere boğacaklar ve ilk defa girdikleri gibi mescide girecekler. Ele geçirdiklerini yerle bir edecekler. Olur ki Rabbiniz size merhamet eder… …(Böylece) Biz bir toplumu yok etmek istediğimiz zaman onun ileri gelen varlıklılarının orada kötülük yapmasına izin veririz. Böylece o topluma verilmiş söz gerçekleşir ve onu yerle bir ederiz.’’
(İsra Suresi, 4-16)
“Müslümanlar, Yahudilerle harp etmedikçe kıyamet kopmayacak. Harp olacak ve Müslümanlar onları yenip öldürecekler. Öyle ki, Yahudiler ağaç ve taşların arkasına saklanacaklar, o ağaç ve taşlar konuşarak, “Ey Müslüman, ey Allah’ın kulu, arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür,” diyecek. Sadece ⁄arkad ağacı haber vermeyecek, çünkü bu ağaç, onların ağacıdır.”
(Hadis-i Şerif, İbni Mace, c.2, s.1363; Müslim, c.4 s.2239)
‘’Siz ey Yahudiler ve Kudüs’te yaşayanlar, Kendinizi RAB’be adayın, Bunu engelleyen her şeyi yüreğinizden uzaklaştırın! Yoksa yaptığınız kötülüklerden ötürü Öfkem ateş gibi yağacak, Her şeyi yiyip bitirecek ve söndüren olmayacak.

Siyon’a giden yolu gösteren Bir işaret koyun! Güvenliğiniz için kaçın! Üzerinize kuzeyden felaket, büyük bir yıkım getirmek üzereyim. Aslan ininden çıktı, Ulusları yok eden yola koyuldu. Ülkenizi viran etmek için Yerinden ayrıldı. Kentleriniz yerle bir edilecek, İçlerinde yaşayan kalmayacak.’’
(Eski Ahit, Yeremya Kitabı, 4: 4-7)
Kişisel Web: www.metyus.co
G-Mail: ozalpmehmetsalih@gmail.com

Okunma Sayısı: 198

Yazarın Diğer Yazıları

Gereksiz Makamlar ve Ünvanlar!

Gereksiz makamlar ve ünvanlar! 1. Valilik 2. Şeflik 3. Muhtarlık 4. Fazla Din Adamları ve...

Devlet Kademelerinde Yeni Kuşak

Bilindiği şekliyle devlet tümüyle yenilendi. 15 Temmuz bu açıdan yeni bir başlangıç sayılır. FETÖ elemanları...

Yeni Parti (Partiya Nû) – Öneriler

Yeni Parti (Partiya Nû) Girişim Projesi İçin Öneriler *** Siyasette Oluşan Boşluk Doldurulmalıdır! 15 yıllık...

Bizden Aldığını Bize Satanlar!

Halk arasında “Benden aldığını bana satan” diye bir tabir vardır. Günümüzde bazı fikir hırsızları da...

Eloğlu Bizi Çekiştirmesin

“Da xelq nebêjitin ku “Ekrad Bê me’rîfet in, bi esl û bunyad.” “Bunu, eloğlu Kürtler;...