Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

SSK Hakkından Vazgeçilebilir mi?


06 Mart 2009 01:02

Yorum Yapılmamış

Çalıştığım iş yerimden maaşımı brüt olarak almaktayım. Devlete vatandaş olarak vergimi ödemekte hem fikirim. Yalnız SGK’ya ödediğim parayı ödememem söz konusu olabilir mi? SGK’ya ödediğim parayı özel şirketlere hayat+emeklilik+sağlık sigortası yaptırıp ödesem daha fazla hastane hizmeti ve daha fazla emekli maaşı alabilirim. Böyle bir hakkım yok mu? Umut Ahrazoğlu

5510 sayılı Kanuna göre, Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiler sigortalı olarak kabul edilmiştir.

Sigorta hak ve yükümlülükleri 4-1/a bendi (SSK) kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya başladıkları tarihten itibaren başlar.

İşverenler, 4-1/a bendi (SSK) kapsamında sigortalı sayılan kişileri, (istisnalar haricinde) sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

Çalıştırılanlar, işe alınmalarıyla kendiliğinden sigortalı olacak, sigortalılar ile bunların işverenleri hakkında sigorta hak ve yükümlerinin, sigortalının işe alındığı tarihten itibaren başlayacak, dolayısıyla sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamayacak ve vazgeçilemeyecektir.

Özel sigorta şirketleri tarafından yapılan sağlık, hayat ve bireysel emeklilik sigortaları tamamlayıcı sigortalar olup, zorunlu sosyal sigortacılığın yerine ikame olunamaz.

***

SGK, Çalışma Bakanlığı ve İş-Kur bildirimleri birleşti mi?

28.02.2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kanuna eklenen madde ile SGK’ya yapılmış bildirimlerin diğer kurumlara ayrıca yapılmasına gerek olmadığı bahsedilmektedir. Bu konu ile ilgili bir açıklama yapar mısınız? Mehmet Şerif Utkun

5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28.02.2009 tarih ve mükerrer 27155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, anılan Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılan değişiklikle Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin sigortalılığın sona ermesini izleyen 10 gün içinde SGK’na verilmemesi halinde her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

1/8/2009 tarihinde yürürlüğe girecek yasa hükmüne göre artık tek bildirim yeterli olacak. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sigortalı bildirimi ve tesciline ilişkin 8. madde; sigortalılığın sona ermesine ilişkin 9. madde; işyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakline ilişkin 11. madde uyarınca yapılan bildirimler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumuna yapılması gereken bildirimlerin yerine geçecek.

1/8/2009 tarihinden itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilen Ek-1 ve Ek-2 ile Türkiye İş Kurumuna verilen İşten Ayrılma Bildirgesi kaldırılmakta olup, SGK’na verilen sigortalı işe giriş bildirgesi ve sigortalı işten ayrılış bildirgesi yeterli olacaktır.

Ayrıca, yine 1/8/2009 tarihinden itibaren işyerlerinin ÇSGB ve İş-Kur’a bildirilmesine gerek kalmayacak ve sadece SGK’na bildirilmesi de yeterli olacaktır. Ticaret sicili memurluklarınca işyeri tesciline ilişkin Kuruma yapılan bildirimlerin dışında, ayrıca Bakanlık ilgili bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulmayacak.

506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddede belirtilen Oda, Borsa, Banka ve Sigorta Şirketlerinin emeklilik sandıkları, SGK’na devir tarihine kadar iştirakçilerinin sandıkla ilgilerinin başlama ve sona ermesine ilişkin bildirimlerini en geç on gün içinde SGK’na yapacaklardır.

Okunma Sayısı: 119

Yazarın Diğer Yazıları

Şubat Ayı SGK Bildirimlerine Dikkat!

Her yıl Şubat ayında SGK’ lıların çalışma gün sayılarının ne şekilde hesaplanacağı konusunda uygulamada tereddütler...

Bölgesel Teşvikte Uzatma Geldi

Uzun bir süredir ekonomik kalkınma ve bölgesel istihdama destek sağlanması amacıyla sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde...

Kısa Çalışma ve Fesih Yasağında Neler Değişti?

Neredeyse bir yıla yakın bir süredir Covid-19 Sebebiyle Kısa Çalışma Uygulanmakta ve aynı zamanda 17...

Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Ciro Kaybı Desteği

Yeni koronavirüs (COVID-19) Salgınından en çok etkilenen işveren gruplarından birini oluşturan yiyecek içecek sektörüne destek...

Tarım’da Sorunlar Nasıl Azalır, Fiyatlar Nasıl Düşer

Sürekli gündemde olan konulardan birisi de tarım ve çiftçinin desteklenmesidir. Esasen son 20 yılda tarıma...