Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Sosyolog Olmak


12 Temmuz 2020 00:00

1 Yorum

Severek okuduğum alan. Bana en çok sorulan soru üzerine ve bir sosyolog olarak sosyoloji, sosyolog ve görevleri hakkında kısa bilgi vermeye çalıştım.

Sosyoloji: Bir bilim dalı olan sosyoloji toplum bilimi demektir. Geçmişten günümüze kadar insan topluluklarının kökenlerini, yaşam tarzlarını, toplumun oluşum sürecini, toplumsal koşulları, toplum işleyişini, toplumsal değişimini, insanların sosyal ilişkilerini ve kurumlarını, sosyal ilişki ve ağlarını bireyden topluma (Tümevarım) toplumdan bireye (Tümdengelim) inceleyen bilim dalıdır.

Toplumsal ve bireysel yaşamı inceleyen, toplumlar arasındaki ve dünyadaki önemli konuları analiz eden ve bu konuları açıklayan aydınlatıcı geniş bir alandır.

Sosyolojinin doğuşu Sosyolojinin felsefeden bağımsızlaşarak kendi başına bir alan olması 19 yy. başlarına dayanır. Sosyolojinin doğuşunda üç temel olay belirleyici bir rol oynamıştır.

  1. Doğa bilimlerinde ve felsefi düşüncede yaşanan gelişmeler,
  2. 1789 Fransız Devrimi
  3. Sanayi Devrimi’dir.

Sosyolog: Toplum bilimcidir. Araştırmacıdır. Toplumda görünen şeylerin altındaki gerçekleri araştıran kişidir.  Bireylerin, kültürlerin, örgütlerin ve sosyal kurumların geliştirdiği süreçleri inceleyerek toplumu ve sosyal davranışları inceleyen analiz eden bilim insanıdır. Araştırmalarını anket, gözlem, röportaj ve diğer kaynakları kullanarak veri toplar, inceler. Sonuca ulaşmaya çalışır. Neden-Sonuç ilişkisi üzerinde durur. Toplumsal olaylar, sosyal düzen ve sosyal değişimler hakkında teoriler oluşturmak için nicel ve nitel analizlerle ampirik araştırma yöntemleri kullanır. Sosyologlar; yöntemsel, rasyonel, analitik ve mantıklı düşünme yeteneğine sahip, sanatsal, yenilikçi, sezgisel, hassas, açık ve ileri görüşe sahiptirler.

Sosyal hayat hakkında eleştirel düşünebilen, önemli ve sorulamayan soruları sorabilen kişilerdir. Sosyal araştırma projeleri tasarlayarak deneysel veriler toplayan sosyolog, araştırma bulgularını formüle ve analiz eder, toplum yararına sunar. Toplumu gözlemlemek ve toplumsal olayları irdelemek temel görevleri arasındadır. Toplumları, içinde bulundukları yere ve zamana göre, nesnel ve somut koşullarıyla anlamak. Ön yargıdan uzak toplumların tarihsel gelişim sürecinde geçirdikleri değişimin etkilerini ve yönünü açıklamak. Farklı toplumlar arasındaki benzerlikleri saptayıp genellemelere ulaşmak. Mevcut toplumsal verilere dayanarak ileride ortaya çıkacak olaylarla ilgili öngörüde bulunmak.

Sosyologların geniş bir uzmanlık alanı Toplum üzerinde ki yapmış olduğu araştırmalar ile kişilerin, Sağlık, Evlilik, Suçlar, Eğitim, Aileler, Nüfus, Sapkınlık, Cinsellik, Cinsiyet rolleri, Çalışma rolleri, Irk ve etnik ilişkiler, Grup etkileşimleri, Kamu politikası Tutumlar, Yoksulluk, Yaşlanma, Sosyal eşitsizlik, din, ekonomi siyaset gibi konular üzerinde çalışmalar yaparlar.  Genel olarak toplumların sosyal dokusunu ilgilendiren bütün konular sosyologların araştırma konusudur.

Toplum üzerinde yapmış olduğu analizleri ile bilinir. Esas itibari ile sosyologlar toplum üzerinde araştırma yapma, analiz etme gibi detayları ön plana çıkaran kişilerdir. Araştırmalarını bilimsel verilere dayandıran sosyolog, toplumu anlamaya çalışırken kişisel yargılarını değil bu verileri kullanarak herhangi bir olayın nedenlerini ve bu nedenlerin nasıl ortadan kaldırılacağı üzerinde yoğunlaşırlar.

Sosyologların çalışma alanları dünya toplumlarını ve tarihini de kapsayabilir. Savaşlar, küresel yoksulluk ve çevre gibi çok çeşitli toplumsal meselelerle ilgilenebilirler. Medeniyetlerin gelişimi veya yok olması, ulus devletlerin kökenleri ve değişimi, sosyal devrimler ve sosyal, politik, ekonomik ve kültürel değişimlerin kökenlerine de odaklanabilirler.

Sosyologlar toplumsal gerçekleri ortaya koyarak, toplumun daha iyi bir noktaya ulaşılmasına katkı sağlarlar. İnsanların, sosyal dünyanın nasıl olduğunu ve daha iyi bir şekilde nasıl değiştirilebileceğini anlamalarına yardımcı olurlar.

Kaynaklar

https://www.britsoc.co.uk/what-is-sociology/what-do-sociologists-do/
https://www.kariyer.net/pozisyonlar/sosyolog/nedir

https://www.makaleler.com/sosyolog-nedir-ne-is-yapar

Okunma Sayısı: 185
Kategori: Nevin KILIÇ

Yazarın Diğer Yazıları

Soytarı-İspiyoncu ve Yalaka

Soytarı-ispiyoncu ve yalaka kelimeleri ayrı gibi görünse de özünde aynı bence. Sadece isim değişik. Uygulaması,...

Renklerin Gözü

Etrafımıza bakıca ne kadar çok renkler görürüz. Bu renkler sadece gözümüzün gördüğü doğanın kendine has...

Gazeteciler Günü Kutlu Olsun

Öncelikle gecesini gündüzüne katarak, zor şartlar altında canlarını tehlikeye atarak, görevlerini yapmaya çalışan, doğru haberleri...

Velilerin Çilesi Bitmez

Okulların açılmasıyla beraber velilerin çilesi de başladı. Eğitimin iki öğün olması özellikle öğlen arası velilerin...

Bilgi Kirliliği ve Yalan Haberler

Son dönemlerde gerek bazı internet gazetelerinde, sosyal medyada gerekse fısıltı gazetelerinde çok fazla bilgi kirliliği...

Yazıya Yapılan Yorumlar

  1. Mustafa HAYIRLI dedi ki:

    Sosyoloji deyince, bu yazıya eklemek istedim:

    “Sosyoloji; toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalıdır.” (Prof. Özer OZANKAYA)

    “Toplumsal olayları açıklamada hukukun yetersiz kaldığı durumlarda sosyolojiye ihtiyaç duyulur.” (Doğan ERGUN)