Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Şirket Ortağının SSK (4/1-A)dan Emekli Olmasında


31 Mart 2012 00:01

Yorum Yapılmamış

Şirket Ortağının  SSK (4/1-A)dan  Emekli Olmasında Bağkur (4/1-B)Problemi

01/10/2008 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında( Bağ-Kurlu) sigortalı oldukları halde, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden bu Kanunun 4/1-(a) bendine tabi prim ödemesi olanların( SSK’lı) sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar devam ettirilecektir.

Yani, şirket ortağı oldukları halde kendi işyerlerinden 4/1-(a) SSK sigortalısı olarak bildirimleri yapılanların, bu nitelikteki sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar(çıkış, ayrılma vb), aynı şekilde 4/1(a)SSK sigortalısı gibi bildirilmeye devam edilebilecektir.

6111 sayılı Torba Yasa ile yapılan değişiklikle, sigortalının 4/1(a)SSK , 4/1(b)Bağ-Kur ve 4/1(c)Emekli Sandığı kapsamında sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çakışması halinde, öncelikle 4/1-(c) kapsamında sigortalı sayılması korunuyor. Ancak ücretli olarak SSK kapsamında ve kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışması veya şirket ortaklığı nedeniyle 4/1(b)Bağ-Kur kapsamında sigortalılık hallerinin çakışması halinde, önce başlayan sigortalılık statüsüne bakılmaksızın 4/1(a)SSK statüsünde sigortalı sayılmalarına imkan sağlanıyor.

Şirket ortağı, İşyerini veya ortaklık hisselerini bir başkasına devretmeye gerek kalmadan, ortağı olmadıkları bir başka işyerinde ücretli çalışarak 4/1(a)SSK statüsünde sigortalı olabilecekler.

 Ancak oluşacak özel durumlar da ne olacak ?örneğin  Şirket ortağı 4/1(a) lı iken yani SSK’ lı iken,emekliliğe başvurdu,emeklilik nedeniyle  işyerinden çıkışını yaptırdı,üç gün sonrada emeklilik tahsis talebi ile sgk merkezine müracat etti,ne olacak?Devam eden ortaklığı nedeniyle,kanun gereği  4/1-(a)SSK dan çıktığı gün itibariyle re’sen 4/1(b) li yani bağkurlu!

Tahsis talep tarihi itibariyle,ticari faaliyetine devam eden sigortalılardan,tahsis talep tarihi itibariyle 4/1-(b) kapsamında hizmetlerine ilişkin prim borcu bulunduğu tespit edilenlerin,prim borcu ödenmek kaydıyla aylıkları,aylık başlangıç tarihi itibariyle geçerli sayılacak ve aylıklar başlangıç tarihi değiştirilmeden ödenmeye devam edilecektir.Ancak 4/1(b) kapsamındaki hizmetler tahsis talep tarihine kadar zorunlu,tahsis talep tarihinden sonra da sosyal güvenlik destek primine tabi hizmet olarak kabul edilecektir.

Örneğin:1/11/2009 tarihi itibariyle 4/1-(b) kapsamında sigortalılığı başlayan 12/03/2011 tarihinde tahsis talebinde bulunduğu tarihte ticari faaliyetine devam edeceğini beyan eden sigortalının tahsis talep tarihinde 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığına ilişkin prim borcunun bulunduğu aylık bağlama işlemlerinin tamamlandığı tarihten sonra 30/08/2011 tarihinde anlaşılmıştır.Bu durumda,sigortalının eksik ödenen prim tutarları ilgiliye tebliğ edilerek 1 ay içerisinde ödenmesi  istenecek,sigortalının 1 aylık süre içinde prim borcunu ödememesi halinde aylığı durdurulacaktır.Prim borcunun ödenmesi durumunda söz konusu hizmet süreleri dikkate alınarak yine tashih talep tarihi olan 12/03/2011 tarihi itibariyle aylık yeniden hesaplanacak ve aylık başlangıç tarihi değiştirilmeyecektir.

 4/1(a) yani SSK dan emekli olan ve ortaklığı devam eden şirket ortağının emekli maaşından % 15 kesinti yapılması ile ilgili prosedürden de yine hizmet akdi ile şirket de çalışacağı ve şirketin ödeyeceği

SGDP primleri ile maaşını düşürmeden de tahsis talebinde bulunan  şirket ortaklığına devam edebilecektir.

Okunma Sayısı: 136

Yazarın Diğer Yazıları

Engelli Ailelerine Bir Müjde de Bizden, İkinci Araç Alımlarınızda Mtv’den İstisnadır!

Engelli Ailelerin zaten çok zor olan adanmış hayatlarını bir nebze kolaylaştırmak için getirilen bazı istisna...

Konkordato’da Feragat ve Borca Batıklık Bilançosu -XI

Muhasebecilik ve Malî Müşavirlik Mesleğinin Konusu ÖZKAYNAKLAR HESAPLARININ BORCA BATIK BİLANÇOSUNDA DEĞERLEMESİ; Bu hesapların tamamı...

Konkordato’da Feragat ve Borca Batıklık Bilançosu -X

Zamanaşımı, bir borcu doğuran, değiştiren, düşüren veya ortadan kaldıran bir etkiye sahip olmayıp, doğmuş ve...

Konkordato’da Feragat ve Borca Batıklık Bilançosu -IX

VARLIK HESAPLARININ BORCA BATIK BİLANÇOSUNDA DEĞERLEMESİ; Doktrinsel olarak borca batıklık bilançosunu düzenlerken hazır değerler nominal...

Konkordato’da Feragat ve Borca Batıklık Bilançosu -VIII

MUHASEBE MANİPÜLASYONLARI Vergi Usul Kanunu ile düzenlenen muhasebe hilesi hükmü ile devletin vergi kaybının önlenmesi...