Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

SGK’da İşyerlerini Birleştirme


17 Ağustos 2009 00:02

Yorum Yapılmamış

“Şirketimiz İstanbul il sınırları içinde 8 SGK dosyası olan bir şahıs firmasıdır. Biz bu şubeleri 5510 sayılı yasaya uygun tek dosyada birleştirmek istedik fakat SGK müdürlüğü dilekçemizi Ankara’ya gönderdi. Sorum bizim bu dosyaları birleştirebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor.?” Gültekin Özyıldırım

Değerli okurumuz, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği uyarınca aynı işverenin, birden fazla iş yeri kurması veya devir alması yahut kendisine intikal etmesi hâlinde her iş yeri için ayrı iş yeri bildirgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle işverenler her bir adresteki ayrı işyerleri için ayrı ayrı SGK iş yeri numarası almaktadır.

Ancak, hem SGK hem de işverenler açısından iş yerlerinin tek dosyadan işlem görmesi çok daha avantajlıdır. Bu nedenle sosyal güvenlik reformuyla birlikte bu yönde bir görüş belirmiş ve yönetmelikle de duyurulmuştur.

Buna göre; aynı ünite bölgesinde olmak ve yazılı olarak talep edilmek kaydıyla, devamlı mahiyette işlem gören veya görecek olan aynı işverene ait iş yerlerinin, tehlike sınıflarının en yükseği veya tehlike sınıfları aynı olanlar gruplandırılmak suretiyle ünitelerce, farklı ünite bölgesinde olanların ise Sosyal Sigorta Genel Müdürlüğü’nce tek dosyada veya birden fazla dosyada işlem görmesine izin verilebilecektir.

İş yerlerinin tehlike sınıflarının en yükseğinde veya tehlike sınıfları aynı olanlar gruplandırılmak suretiyle tek dosyada veya birden fazla dosyada işlem görmesine izin verilmesine ilişkin uygulamaya ilk olarak, aynı Ünite sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerine ait dosyaların ilgili Ünitece birleştirilmesi suretiyle geçilmesine karar verilmiş olup, uygulamanın usul ve esasları SGK Başkanlığının 2008/106 sayılı genelgesinde açıklanmıştır.

Aynı işverene ait aynı ünite sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin tehlike sınıfı en yüksek olan iş yeri dosyasında veya tehlike sınıfları farklı olan işyerlerinin tehlike sınıflarına göre gruplandırılmak suretiyle farklı iş yeri dosyalarında işlem görmesine ilgili Ünitece izin verilebilmesi için,

a) İş yerlerinin devamlı nitelikte olması, (mahiyet kodunun 1 veya 2 olması)

b) Muaccel borçlarının bulunmaması,

c) Faaliyetine iki yıldan fazla ara verilmemiş olması,

d) İşyerlerinin organize sanayi veya endüstri bölgesi içinde olduğunu kanıtlayan Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri ya da ilgili Ticaret veya Sanayi Odaları’nca düzenlenen belgelerin ibraz edilmesi,

e) İşyerlerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezlerine yazılı olarak başvuruda bulunulması, gerekmektedir.

Farklı organize sanayi veya endüstri bölgelerinde yer almakta birlikte aynı Ünite sınırları içinde faaliyet gösteren işyerlerine ait dosyaların, ilgili Üniteye müracaat edilmesi halinde tehlike sınıfı en yüksek olan veya tehlike sınıflarına göre gruplandırılmak suretiyle farklı iş yeri dosyalarında işlem görmek üzere birleştirilmesi de mümkün bulunmaktadır.

Ancak bugüne kadar, diğer iş yerlerinin tek dosyadan işlem görmesine ilişkin bir uygulama genelgesi hazırlanmamıştır. Mutlaka bu yönde bir düzenleme olmalı ve tek dosyadan işlem görmek isteyen işverenlerle ilgili olarak yeni düzenlemeler yapılmalıdır.

İş yeri dosya numaralarının birleştirilmesi, hem kurumun prim tahsilatını artıracak, hem de fuzuli giriş-çıkış işlemi yapılarak zaman ve emek kaybının ortaya çıkması önlenmiş olacaktır.

SGK yönetiminin, şu an için iş yeri dosyalarının tek dosyadan işlem görmesine yönelik bir hazırlığı henüz yok. Bu nedenle büyük ihtimalle dilekçeniz ret edilecektir. Ancak, sizin gibi bir çok işveren bu yönde beklenti içindedir. Bir an önce işyerlerinin tek dosyadan işlem görmesine yönelik düzenleme yapmalıdır.

Okunma Sayısı: 71

Yazarın Diğer Yazıları

Şubat Ayı SGK Bildirimlerine Dikkat!

Her yıl Şubat ayında SGK’ lıların çalışma gün sayılarının ne şekilde hesaplanacağı konusunda uygulamada tereddütler...

Bölgesel Teşvikte Uzatma Geldi

Uzun bir süredir ekonomik kalkınma ve bölgesel istihdama destek sağlanması amacıyla sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde...

Kısa Çalışma ve Fesih Yasağında Neler Değişti?

Neredeyse bir yıla yakın bir süredir Covid-19 Sebebiyle Kısa Çalışma Uygulanmakta ve aynı zamanda 17...

Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Ciro Kaybı Desteği

Yeni koronavirüs (COVID-19) Salgınından en çok etkilenen işveren gruplarından birini oluşturan yiyecek içecek sektörüne destek...

Tarım’da Sorunlar Nasıl Azalır, Fiyatlar Nasıl Düşer

Sürekli gündemde olan konulardan birisi de tarım ve çiftçinin desteklenmesidir. Esasen son 20 yılda tarıma...