Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Şekilsizleşen, Yuvarlaklaşan Muhalefet!


08 Nisan 2014 00:03

Yorum Yapılmamış

İnsan yaşadığı yere benzer diye bir deyiş var.

Bir bakıma, insanı belirleyen şey, galiba içinde bulunduğu ilişkilerdir, denmek isteniyor.İlişkiler deyince, başta ekonomik ilişkiler geliyor.

Yani içinde yaşadığımız piyasa ekonomisi…

Değerler deyince, halkı savunan milli değerler ve bu milli değerlere karşı savaşan piyasanın varlığını gözlemliyoruz.

Piyasanın girdiği, üretimin ikinci plana itildiği, ticaret toplumunda, değerlerin ayrışması sonucu, kimliksizleşme süreci yaşanıyor.

Biliyoruz ki; bir kimliğe sahip olmak, bir karaktere sahip olmaktır.

Yerel seçimlere, yukarıda belirtmeye çalıştığım gözle bakarsak, böyle bir kimliksizleşme sürecinin muhalefet kanadını daha çok etkisi altına aldığını görürüz.

Bir taraftan kimliksizleşme süreci işlerken, öte yandan bu kimliksizleşmeye karşı tepkilerde gelişmektedir.

Şunu demeye çalışıyorum.

Piyasa, toplumu etnik, mezhepler, cemaatler ve cinsler olarak ayrıştırırken, öte yandan toplumun içinde de, bu ayrışmaya karşı bir sürecin işlediğini görürüz.

Yerel yönetimler seçiminde, bu ikinci sürecin kazandığını söyleyebiliriz.

Yani milliyetçiliğin kazandığını ifade edebiliriz.

Muhalefetin, cemaat tarafından, şekilsizleştirildiği ve muğlaklaştırıldığı bir süreci yaşadık.

Cemaatin, daha önceleri siyasi iktidar içinde oynadığı rolü, artık muhalefet partileri içinde oynayacağı bir süreci yaşıyoruz.

Cemaati sırtından atan siyasi iktidar, milli bir görüntü çizmiş, milli ve manevi değerlere sahip çıkan halkın, önemli bir kısmı iktidar tarafında birikmiştir.

Bu durumun geçici bir süreç olduğunu bilsek de, bu bir süreçtir ve yaşanmaktadır.

Amerika’nın etkisi, bölgemizde ve ülkemizde azaldıkça, bölünme ve parçalanma sürecinin duracağına şahit olacağız.

Sıcak para olarak gelen borçlarla dönen piyasa, üretim ekonomisine dönüşecek (-ki bu bir devrimdir) ve ilişkiler doğru zeminlere oturacaktır.

Cemaatçiliğin, bir iktidar partisi içinde, bir muhalefet partilerinin içinde olması, doğal bir süreç değildir.

Bu tükenmekte olan ABD gladyosunun, nerede yaşayabiliyor ve etkili olabiliyorsa, oraya taşınması, Amerika’nın ülkemizde kurduğu düzenin sürdürülmesi isteğinden başka bir şey değildir.

Batı işbirlikçiliği ilişkilerinde, vatansızlaşan İslam’ın, şimdi de, muhalefet içinde kendisine bir çıkış bulmaya çalışması dikkat çekicidir.

Okunma Sayısı: 70

Yazarın Diğer Yazıları

Sistemli Yağmacılıktan Dijital Yağmacılığa Geçiş

Bir üretenler vardır. Bir de üretilenleri gasp edenler. Bu yağmanın hikayesi, ta Orta Çağ’a kadar...

Ekonominin Kendi Kendini Yönettiğine İnanmak!

Ekonominin kendi kendini yönettiğine dair bir tevatür, geçmiş yüzyılda bir efsane gibi dolaştı. Devleti küçültmeye...

Dijital Dolar Şifreli Paraları Öldürebilir mi?

Toplum olarak, entelektüeller olarak, para ve değer konularını bilmediğimizden, Büyük Sıfırlama nedir onu da anlayana...

Eski Hikâye Eskidi Yeni Hikâye Zamanı

Mevlana’nın meşhur deyişi var. “Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.” Bu güzel deyiş liberalizmin ülkemize yerleştirilmesi...

Parasal Aydınlanma ve Finansal Hurafeler

Finans kapital denilince ilk akla gelen serbest piyasa aldatmacasıdır. Piyasanın serbest olabilmesi için,esas olan,paranın serbest...