Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Sağlıkta Yeni Dönem Neler Getiriyor?


07 Ocak 2012 00:01

Yorum Yapılmamış

Sosyal güvenlikte bir kaç yıl önce yapılan düzenlemeler sonrası, özel sağlık kuruluşlarından vatandaşların hizmet almasının önü açılmıştı.

Ancak SGK ile sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları SUT üzerinden fatura edilen malzeme ve ilaçlar ile SUT dışında fatura edilebilecek malzeme ve ilaçlar hariç olmak üzere tamamı üzerinden, Kurumca belirlenen oranı geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alabileceği düzenlendi.

Buna göre de sağlık kuruluşları yüzde 30 ila yüzde 70 arasında fark isteyebiliyor. Özellikle Özel sağlık kurumları, ilave ücret oranlarını gösteren tabelayı vatandaşların görebileceği bir yere asmak ve kişileri ilave ücret konusunda bilgilendirmek zorunda. Vatandaş alınacak fark tutarı konusunda önceden bilgilendirilecek. Herkes sağlık hizmetini alırken ne kadar fark ödeyeceğini bilecek. İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerinde faaliyet gösterilmesi halinde, ilave ücret alınmadığını 50×50 cm’den küçük olmamak kaydıyla asacağı bir tabela ile duyurulması  zorunlu olacak.

Kurallara uymayan hastaneler yüklü miktarlarda cezalar uygulanacak. Eskiden aylık 75 bin TL olan ceza üst sınırı kaldırılarak son üç aylık ortalamasının yüzde 25’ine kadar ceza uygulanabilecek.

2012 yılı sözleşmesi ile özel sağlık kuruluşlarında görev yapan doktorlar en fazla saatte 6 ve günde de 60 hastayı muayene edebilecek.

Yine, sözleşme yapılan branştaki tüm doktorlar dikkate alınarak sağlık hizmeti verilecek. Önceden bazı doktorlar SGK’lı hastalara bakmazken artık sözleşme yapılan branşta SGK’lı hastalar tüm doktorlardan hizmet alabilecek.

 

Ek ücret alınmayacak sağlık hizmetleri

1- Acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,

2- Yoğun bakım hizmetleri,

3- Yanık tedavisi hizmetleri,

4- Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),

5- Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,

6- Organ, doku ve kök hücre nakilleri,

7- Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,

8- Diyaliz tedavileri,

9- Kardiyovasküler cerrahi işlemleri için,

Otelcilik hizmetleri dahil olmak üzere herhangi bir ilave ücret alınamaz.

Böylece özellikle yüksek maliyetli hastalıklarda yaşanan mağduriyetler giderilerek, fark ücret ödenmeden sağlık yardımı alınabilecek.

Simsarlık yapılamayacak

Özel hastaneler, Sağlık Bakanlığından izin alınmak suretiyle gerçekleştirilecek kampanya ya da tarama kapsamında check-up, tetkik, tahlil ya da tedavileri yapılan kimselerin isimleri ve T.C. kimlik numaraları liste halinde ve/veya elektronik ortamda; kampanya başlangıç ve bitiş tarihleri ile birlikte kampanya ya da taramanın devam ettiği her ayı takip eden ayın 15’ine kadar SGK’na bildirecek.

Özel hastaneler, ilgili mevzuata aykırı yersiz talep oluşturacak reklam ve tanıtım veya mevzuata aykırı yersiz talep oluşturacak kampanya ya da tarama yapamayacak.

Yine, simsar ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz ve yönlendirmede bulunamayacak.

2012 yılı Ocak ayı başından geçerli olacak sözleşme hükümleri ile hem vatandaşın daha uygun hizmet alması sağlanacak, hem de sosyal güvenlik kurumu sağlık hizmetlerini kayıt altına alacak. Umarız sağlıkta yeni dönem vatandaşların memnuniyetini artırır.

Okunma Sayısı: 70

Yazarın Diğer Yazıları

Part-Time Çalışmada Püf Noktaları

Günümüzde başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere esnek çalışma yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle...

Haksız Çıkartılan İşçiler “İşe İade İsteyebilir!”

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin...

İş Kanununda Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları

Kıdem tazminatı işçinin İş Kanunundan doğan en temel haklarından biridir.kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlılığının ve...

Kreş Yardımından Gelir Vergisi ve SGK Primi Kesilecek mi?

7103 sayılı Kanun’da kadın hizmet erbabı adına verilecek kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin gelir...

Kıdem Tazminatı ne Kadar Arttı?

Çalışanların en önemli haklarından birisi olan kıdem tazminatı, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayılarına...