Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Nisanda Neler Değişti?


07 Nisan 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Son dönemlerde yapılan birçok değişiklik için başlangıç tarihinin 1 Nisan olması, uygulama ve mevzuatı takip edenler için büyük bir önem taşıyor.
Başta GSS’de yeni dönem, yabancılar için vergisiz konut, otomatik katılımlı BES’te ikinci faza geçilmesi gibi birçok önemli düzenleme 1 Nisan itibariyle uygulamaya geçti. Biz de bugün bu önemli değişiklikleri okurlarımızla paylaşalım istedik.İşte hayatımızdaki yeni düzenlemeler:
Yabancıya vergisiz konut satışı
İnşaat ve gayrimenkul sektörü, yüzlerce kalemden oluşan ülkemizin önemli lokomotif sektörlerinin başında geliyor. Ancak son yıllarda yaşanan ekonomik daralma nedeniyle inşaatçıların Hükümetten bazı talepleri olmuştu. Bunlardan birisi de yabancıya KDV’siz konut satışı idi. Yabancılar ile 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, satış bedelini yurt dışından getirilecek dövizle ödemeleri şartıyla, Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla KDV ödemeyecekler.
KDV istisnasından yararlanarak Türkiye’de konut veya iş yeri satın alanlar, bu gayrimenkullerini bir yıl satamayacak, bu konut ve iş yerlerini bir yıl içerisinde satması halinde, zamanında alınmayan vergi tahsil edilecek.
Otomatik BES’te ikinci aşama
Kamu ve özel sektörde çalışan 45 yaşını doldurmamış mevcut çalışanlar ile işe başlayan 45 yaşını doldurmamış çalışanların, işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilmesinde, işyerindeki çalışan sayısına bağlı olarak bir kademe getirilmişti.
Kademeli geçiş sistemine göre, 1000 ve üzeri çalışanı olan işyerleri için 01.01.2017 tarihinde bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım başlamıştı.
Otomatk BES’te ikinci aşama 250-999 arasında çalışanı olan özel sektör işyerlerinde çalışan 4/a sigortalıları ile 4(a) ve 4(c) kapsamında, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinde 01.04.2017 tarihi itibarıyla mevcut çalışanlar otomatik olarak BES’e dahil edilecek.
GSS’de yeni dönem 
GSS’de yaşanan sorunların başında gelen gelir testi uygulamasındaki zorunluluk kaldırılıyor. Artık sadece primlerinin devlet tarafından ödenmesini isteyen dar gelirliler için gelir testine girme zorunluluğu bulunuyor.
Artık yapılan düzenleme ile 1 Nisan itibariyle aylık 53.33 TL ödemeyi kabul edenler gelir testine girmeden doğrudan GSS hizmetlerinden faydalanabilecek.
Ayrıca, geçmiş dönemlerde genel sağlık sigortası prim borcunu ödemeyen ve gelir testine de girmeyen vatandaşların, tahakkuk eden borçları, 53.33 TL üzerinden yeniden hesaplanacak. Hesaplanan yeni borcun 1 Nisan 2017 tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde peşin veya taksitle ödenmesi halinde, bu tutara 1 Nisan 2017 tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak.
Yani gelir tespiti yaptırmak zorunlu olmayacak ama bu durumda da primler aylık 53.33 TL’den hesaplanacak. Eğer borcun silinmesi isteniyorsa hem gelir tespitine girilmesi hem de burada ailede kişi başına gelirin asgari ücretin üçte birinden (592,50 TL) az çıkması gerekecek.
Teşvik yasağında kademeli mahrumiyet
Birçok işyerinin faydalandığı beş puanlık SGK prim indiriminde, sahte ve kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenlerin yararlanmış oldukları teşvikler için uygulanacak olan kademeli mahrumiyet, 1 Nisan 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.
Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri,
– İlk tespitte bir ay süreyle,
– İlk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle,
5510, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacak. Beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının yüzde 1’ini aşmayan sayıda, çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığının tespit edilmesi hâlinde kademeli mahrumiyet uygulanmayacak.
Okunma Sayısı: 83

Yazarın Diğer Yazıları

İş Kanununda Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları

Kıdem tazminatı işçinin İş Kanunundan doğan en temel haklarından biridir.kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlılığının ve...

Kreş Yardımından Gelir Vergisi ve SGK Primi Kesilecek mi?

7103 sayılı Kanun’da kadın hizmet erbabı adına verilecek kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin gelir...

Kıdem Tazminatı ne Kadar Arttı?

Çalışanların en önemli haklarından birisi olan kıdem tazminatı, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayılarına...

Kısa Çalışma Ödeneği Arttı

Bir yıla yakın bir süredir işçinin, işverenin hayatında önemli bir yer edinen kısa çalışma ödeneği,...

Fesih Nedeninin Yazılı Bildirimi Neden Önemli

İş sözleşmesinin feshine ilişkin 7244 sayılı Kanunla getirilen geçici fesih yasağının süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile...