Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Mısır ve Türkiye


20 Şubat 2011 00:00

Yorum Yapılmamış

Mısır halkı Diktatör Mübarek’den kurtulma sarhoşluğunda kutlamalar yapıyor. Mısır da olaylar duruluyor, sakinleşiyor halk ve düşünmeye başlıyor. Olayların başlangıcındaki önem bitti sanki, televizyonlar haber dahi yapmıyor onları. Mısır da ordu idareyi ele aldı ve halk ordusundan icraat bekliyor. Ordu ise beklenen beklentilere cevap verme derdinde görünmüyor. Yoksa Mısır halkı YAĞMURDAN KAÇARKEN DOLUYA MI TUTULDU diye fikirler kafaların içini oyuyor. Biliyorsunuz Irak halkı da Saddam’dan kurtulmuştu ve geçen zaman gösterdi ki Irak halkı Saddam’ı arar hale geldi.

Doğrusu bende de aynı şüpheler var. Mısır olaylarını ve Ortadoğu daki gelişmeleri hep birlikte seyredeceğiz ve kıyaslamalarda bulunacağız. Atatürk bu konularda çok önemli bir yer tutacak bence. 1923-1938 yılları arasında 15 yılda T.C kuruluşu ile başlayan ve başarılan olayları incelediğimizde 88 yıl önce o günün şartlarında yapılabilenler insanı ister istemez hayranlığa sürüklüyor. 2011 yılında bugün Mısır da daha o hedeflerin hangisi gerçekleşebilmiş acaba ? Mısır T.C den 88 yıl geride hala ve en basit haklarını dahi kullanamıyorlar. Ortadoğu halkları ülkemizi örnek alıyor. Anadolu insanı ile Ortadoğu halkları arasında ne fark var ki, onlar demokrasiye geçemiyor. Kabilecilik,aşiretcilik,ağalık marabalık sistemleri demokratlığa geçit vermiyor mu yoksa ?

Şaka gibi ama gerçek. Bizim gidip dönüyor olduğumuz yolda onlar daha yola hazırlık telaşında. Atatürk ve silah arkadaşları bu konuda azami bir saygıyı ve teşekkürü hak ediyorlar bence. 15 yılda yaptıklarını bugün Ortadoğu da 88 yıl sonra hayalini yeni yeni kuranlar var. Bu resmi iyi inceleyelim dostlar. Devletimizin ve tüm sorunlarına rağmen demokrasimizin kıymetini bilelim. Ben Mısır daki yaşananları gördükçe şu söz aklıma geliyor. AYAKKABIMIN AYAĞIMI SIKMASINDAN ŞİKAYET EDİYORDUM YOLDA AYAĞI OLMAYAN BİRİNİ GÖRDÜM. Evet demokrasimizden şikayet ediyoruz . Fakat….Fakat…Fakat diyorum.

Ortadoğu halkları diktatörlere karşı ayaklanıyor. Libya da karışıyor. Ortadoğu da demokrasi mi gelişecek yoksa iç savaşlara gark olmuş bir Ortadoğu mu ortaya çıkacak bu daha belli değil. Irak dan ABD tam çekilince orada ne olacak o dahi tam belli değil. Ama TC 88 yıldır başarabildikleriyle Ortadoğu da örnek alınacak takdir edilecek bir ülke olduğunu dünyaya gösteriyor.

1923-1938 Yılları Arasonda Gerçekleştirilenler Kronolojisi

1923
4 Şubat Lozan Konferansı açılıyor.
17 Şubat İzmir İktisat Kongresi toplanıyor.
1 Nisan B.M.M. yeni seçimler için karar veriyor.
15 Nisan T.B.M.M. dağılıyor.
9 Ağustos Halk Partisinin kurulması.
11 Ağustos T.B.M.M.nin açılması.
23 Ağustos Lozan Muahedesinin T.B.M.M.inde tasdiki.
6 Ekim Türk Ordusunun İstanbul’a girmesi.
13 Ekim Ankara başkent.
29 Ekim Cumhuriyetin ilanı Gazi M. Kemal Cumhurbaşkanı.
30 Ekim Başbakan olarak İsmet Paşa’nın göreve gelmesi.
1 Kasım Fethi Okyar’ın Cumhuriyet devrinde T.B.M.M.’nin ilk başkanı seçilmesi.

1924
3 Mart Şeriye ve Evkaf vekaletlerinin kaldırılması.
Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletinin kaldırılması.
3 Mart Hilafetin kaldırılması ve Osmanoğullarının Türkiye dışına çıkarılması. Tevhid-i Tedrisat Kanunu.
8 Mart Şeriat mahkemelerinin kaldırılışı.
20 Nisan Yeni anayasanın kabulü.
25 Nisan Türkiye ile Cemiyet-i Akvam’ın Musul konusunda anlaşması.
20 Kasım İsmet Bey’in başbakanlıktan istifası.
21 Kasım Fethi Bey’in yeni hükümeti kurması.
4 Aralık Şehit yetimlerine İstiklal madalyası yasasının kabulü.
8 Aralık Terakkiperver Cumhuriyet fırkasına Kazım Karabekir’in başkanı, Ali Fuat’ın genel sekreter olarak seçilmesi.

1925
11 Şubat Şeyh Sait İsyanı.
17 Şubat Aşar vergisinin kaldırılışı.
2 Mart Fethi Bey’in istifası.
4 Mart Takrir-i Sükun kanununun çıkarılması, 2. İstiklal mahkemesinin
kuruluşu.
12 Nisan Şeyh Sait’in yakalanması.
3 Haziran Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılışı.
5 Ağustos Mustafa Kemal’in Latife Hanım’dan ayrılması.
24 Ağustos Mustafa Kemal’in Kastamonu gezisine çıkması.
2 Eylül Tekke ve zaviyelerin, türbelerin kapatılması, dini kıyafetleri ve memurların şapka giyeceklerine dair Bakanlar Kurulu kararının yayınlanması.
25 Kasım Şapka Kanunu.
30 Kasım Tekke ve zaviyeler ile türbelerin kapatılmasına ve türbedarlıklar ile bazı ünvanların men ve ilgasına dair kanun.
26 Aralık Milletlerarası saat ve takvimin kabulü hakkında kanun.

1926
17 Şubat Medeni Kanunun kabulü (Kadının medeni haklara kavuşması, çok evliliğin yasaklanması, hukuk düzeninin çağdaşlaştırılması).
1 Mart Yeni “Türk Ceza Kanunu”nun kabulü.
22 Nisan “Borçlar Kanunu”nun kabulü.

1927
15-20 Ekim Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Büyük Nutuk’unu okuması.

1928
10 Nisan Anayasada değişiklikler yapılarak Türkiye Cumhuriyeti’nin laik devlet karakterinin açıklığa kavuşturulması (Anayasada mevcut “Devletin dini islamdır” hükmünün kaldırılması).
24 Nisan Milletlerarası rakamların kabulüne dair kanun.
28 Mayıs Millet mekteplerinin açılması hakkında kanun. Türk vatandaşlığı kanunu.
8 Ağustos Gazi Mustafa Kemal’in İstanbul Sarayburnu’nda halka ilk defa yeni Türk harflerinden söz açması.
1 Kasım Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun’un T.B.M.M.’den geçmesi.

1929
24 Nisan İcra ve İflas Kanununun kabulü.
15 Mayıs Deniz Ticaret Kanununun kabulü.

1930
20 Şubat Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununun kabulü.
3 Nisan Belediye seçimlerinde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanunun kabulü.
11 Haziran Cumhuriyet Merkez Bankası Kuruluşu Hakkında kanun.
12 Ağustos Fethi (Okyar) Bey başkanlığında Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu.
17 Kasım Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kendini feshetmesi.
23 Aralık Menemen’de inkilaplar aleyhine ayaklanma ve öğretmen yedeksubay Kubilay’ın şehit edilmesi.

1931
26 Mart Ölçüler kanununun kabulü.
12 Nisan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu)’nunkuruluşu.

1932
19 Şubat Halkevlerinin açılması.
12 Temmuz Türk Dili Tetkik Cemiyeti (Türk Dili Kurumu)’nun kurulması.

1933
31 Mayıs İstanbul Darülfünunun ilgası ve İstanbul Üniversitesinin Kurulması Hakkında Kanun.
20 Haziran Üniversitede İnkılap Enstitüsü’nün kurulması.
4 Ekim Türk İnkılap Enstitüsünde ilk İnkılap dersinin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Hikmet (Bayur) Bey tarafından verilmesi.
26 Ekim Türk kadınlarına köy İhtiyar heyetlerine seçme ve seçilme hakkının tanınması.

1934
21 Haziran Mustafa Kemal’e TBMM’nin Atatürk soyadını vermesi.
3 Aralık Hangi dine mensup olursa olsun, din adamlarının mabet ve ayinler dışındaki dini kisve taşımalarının yasaklanmasına dair kanun.
5 Aralık Türk kadınlarına milletvekili seçme ve seçilme hakkını tanıyan anayasa değişikliği.

1936
8 Haziran İş Kanununu kabulü (Sosyal haklar ve sosyal güvenlik açısından ilk önemli adım).
20 Temmuz Montreux Boğazlar Sözleşmesinin imzalanması ve boğazların tamamen Türk hakimiyetine geçişi. Türk askerinin “gayri askeri” adı verilmiş bölgelere girmesi.

1937
27 Ocak Hatay’ın bağımsızlığının Milletler Cemiyetinde kabulü.
11 Haziran Atatürk’ün Trabzon’dan hükümete “Bütün çiftliklerini ve mallarını millete bağışladığını” bildirmesi.
25 Ekim Atatürk’ün Ankara’da son defa Cumhuriyet bayramı törenlerine katılması.

1938
14 Ocak Türkiye-Irak-İran-Afganistan arasında aktedilen “Saadabat Paktı”nın TBMM’ce onaylanması.
30 Mart Atatürk’ün hastalığı ile ilgili ilk resmi tebliğ.
19 Mayıs Atatürk’ün son defa 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gösterilerini izlemesi ve Hatay sorunu ile ilgili olarak -rahatsızlığına rağmen- Güney gezisine çıkması.
20 Mayıs Atatürk’ün Mersin’de askeri geçit törenini izlemesi.
24 Mayıs Atatürk’ün Adana’da askeri geçit törenini izlemesi
3 Temmuz Antakya’da Türk ve Fransız askeri heyetleri arasında askeri anlaşmanın imzası (Hatay’la ilgili).
5 Temmuz Türk birliklerinni coşkun sevgi gösterileri içinde Hatay’a, İskenderun’a girişi. Anlaşmada öngörülen yerlerde göreve başlaması.
2 Eylül Hatay Millet Meclisinin toplanması ve Tayfur Sökmen’in Devlet Başkanı seçilmesi.
17 Ekim Atatürk’ün ilk defa komaya girişi.
8 Kasım Atatürk’ün hastalığının ağırlaştığını bildiren raporların yeniden yayınlanmaya başlaması.
10 Kasım Saat dokuzu beş geçe Atatürk’ün son nefesini vererek hayattan ayrılışı.

Okunma Sayısı: 79
Kategori: Uğur ÖZALTIN

Yazarın Diğer Yazıları

Kısa Kısa – Gereksiz

Zaman zaman… değil, yeteri zaman aralıklarında duyuyorum. Diyorlar ki “bilişim bölümleri gereksizdir.” Bunu öğretmen de...

Katillik Nerede Başlar

Günümüzün en çetrefil sorusu budur. İnsanı öldürmek nerede cinayettir, nerede haktır, nerede dine vicdana uygun...

Sor Soruyu

Sor soruyu al boruyu yarışmasına hoş geldiniz. Bugün ilk bölümümüzde üç yarışmacı birbirine soru soracak...

Üstün Dökmen Döktürdü

Prof. Dr. Üstün Dökmen bugün Star televizyonunda Melek adlı programda konuktu ve astroloji hakkındaki görüşlerini...

Para Zaafı

Para zaafı yani para için her şeyi yapabilirlik ya da menfaat köleliği günümüzün en çetrefil...