Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Meclis İlk Olarak Yeniden Yapılandırmayı Ele Alacak


03 Mayıs 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

18 Nisan’da OHAL’in uzatılması sonrası çalışmalara ara veren TBMM, mesaiye bugün devam edecek.
OHAL’i üç ay daha uzattıktan sonra çalışmalarına ara veren Meclis, bugün yeniden mesaisine başlıyor. Meclisin mesaisini ağırlıklı olarak Anayasa değişikliğine ilişkin uyum yasaları ve içtüzük değişikliği için yapması beklenirken, bir yandan da komisyon ve genel kurul gündeminde ve Meclis’e sunulması beklenen bir dizi düzenleme bulunuyor.
Meclis Plan Bütçe Komisyonu bugün toplanarak, yaklaşık 7 milyon 200 bin vatandaşı ilgilendiren yeniden yapılandırmayı öngören yasa tasarısını görüşecek. 47 milyar lira tutarındaki vergi alacağının yapılandıracak tasarının görüşmelerinin bugün tamamlanırsa, tasarı bu hafta içinde yasalaştırılacak.
Ar-Ge fonu beklemede
Referandum öncesi komisyonda kabul edilen Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısı’nın ne zaman kanunlaştırılacağı konusunda henüz bir takvim belirlenmiş değil. Tasarının kanunlaşması ile Türkiye’de halen çok sayıda kurum ve bakanlık tarafından verilen Ar- Ge destekleri artık, yeni kurulacak Ar-Ge ve Teknoloji Fonu üzerinden Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu tarafından verilecek. Tasarıyla bilim, teknoloji ve sanayi politikalarına yönelik karar mekanizması ve süreçleri, destek, teşvik ve fon mekanizmaları ile ilgili kurum ve paydaşlar arasındaki ilişkiler yeniden yapılandırılıyor. TÜBİTAK Kanunu değiştirilirken, Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu, Ar-Ge ve Teknoloji Fonu, Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi (YÜTAM) kurulması öngörülüyor. TÜBİTAK bünyesindeki 17 enstitü ve 2 birimin TÜBİTAK’la ilişkisi kesiliyor.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üzerinde uzun süredir çalıştığı sanayici ve organize sanayi bölgeleri lehine düzenlemeleri içeren Üretim Reform Paketi, reel sektörün beklediği öncelikli reform paketi olarak dikkat çekiyor. Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nda geçtiğimiz günlerde ele alınan tasarının Meclis’e ne zaman sunulacağı konusunda tarih verilmemekle birlikte artık son aşamaya gelindiği biliniyor. Tasarı, sanayiciye daha ucuz altyapı sunulması, OSB’lerin kuruluş ve işleyişine ilişkin prosedür ve yüklerin azaltılmasına ilişkin düzenlemeler içeriyor. Meclise sevk edileceği açıklanan diğer düzenlemeler arasında işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların arabulucu aracılığıyla çözülmesini öngören iş kanunu değişikliği de var.
Uyum yasaları için yol haritası belirlenecek
Meclisin çalışmalarına başlamasıyla birlikte referandumda kabul edilen anayasa değişikliğine ilişkin Meclis’in yol haritası da önümüzdeki günlerde belli olacak. Uyum yasaları ve Meclis İç Tüzüğü’ndeki değişikliğin altı ay içerisinde yapılması gerekiyor. İç tüzük için Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın önümüzdeki günlerde siyasi partilere bir çağrı yapması bekleniyor. AK Parti’de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında uyum yasalarına ilişkin bir çalışma başlatıldı. MHP’de de uyum çerçevesinde mevzuat taramaları yapılıyor. Uyum yasaları çalışmalarının AK Parti ve MHP’den oluşan bir komisyon tarafından sürdürülmesi öngörülüyor. AK Parti yazın da çalışarak uyum yasalarını çıkarmayı planlıyor. Siyasi Partiler Yasası ile seçim mevzuatında da değişiklik yapılması planlanıyor.
Uyumun ilk adımı HSK’da
Anayasa değişikliğine ilişkin ilk adım Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yapısına ilişkin olacak. TBMM tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna seçilecek 7 üyelik için aday adaylarının başvuruları bugün sona erecek. Meclis, başvuruları Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyona gönderecek. Komisyon, 10 gün içinde, her bir üyelik için 3 adayı üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek. HSK üyeleri, en geç 30 gün içinde seçilecekler. Değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 40. günü takip eden iş günü, görevlerine başlayacaklar.
Okunma Sayısı: 156

Yazarın Diğer Yazıları

Haksız Çıkartılan İşçiler “İşe İade İsteyebilir!”

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin...

İş Kanununda Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları

Kıdem tazminatı işçinin İş Kanunundan doğan en temel haklarından biridir.kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlılığının ve...

Kreş Yardımından Gelir Vergisi ve SGK Primi Kesilecek mi?

7103 sayılı Kanun’da kadın hizmet erbabı adına verilecek kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin gelir...

Kıdem Tazminatı ne Kadar Arttı?

Çalışanların en önemli haklarından birisi olan kıdem tazminatı, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayılarına...

Kısa Çalışma Ödeneği Arttı

Bir yıla yakın bir süredir işçinin, işverenin hayatında önemli bir yer edinen kısa çalışma ödeneği,...